KvE – 1. Bölüm – Test 2

Testin Kazanımları

12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
b. Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) ve indirgenler (H2, SO2) tanıtılır.
c. İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.

Redoks tepkimeleri için;

I) Elektron alış-verişi olur.
II) Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir.
III) Toplam yük korunur.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I

Yalnız II

2X3+ + 3Y → 2X+ 3Ym+

Yukarıdaki tepkimeye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Alınan-verilen elektron sayısı 6’dır.

m değeri 2’dir.

X atomları 3’er elektron almıştır.

Y atomları 3’er elektron vermiştir.

Reaktiflerin toplam yükü +6’dır.

HNO3 + H2S → NO + H2O + S

Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

5

4

3

2

1

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O’nun katsayısı 2 olur.

HNO3 indirgenmiştir.

Zn yükseltgen özellik gösterir.

HNO3 elektron almıştır.

En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde katsayıların toplamı 10 olur.

PbS + HNO3 → Pb(NO3)4 + SO2 + NO2 + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O’nun katsayısı 6 olur.

HNO3 yükseltgen özellik gösterir.

PbS indirgen özellik gösterir.

NO2 yükseltgenme ürünüdür.

Pb atomu elektron vermiştir.

8H+ + 3CuS + 8X → 3Cu+2 + 3SO4-2 + 8NO + 4H2O

tepkimesinde X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

NO2

NO3

NO3

CuO

CuNO3

KClO3 + SO2 + H2O → KCl + H2SO4

Yukarıda verilen tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? (S: 32g/mol, O: 16g/mol)

En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O’nu katsayısı 3 olur.

1 mol KClO3 bileşiği 6 mol elektron alır.

0.5 mol SO2 bileşiği 1 mol elektron verir.

128 gram SO2 tükendiğinde 6 mol elektron alış-verişi olur.

KClO3 bileşiği 20 mol elektron aldığında SO2 bileşiği 20 mol elektron vermiş olur.

Bi2S3 + HNO3 → H3BiO4 + H2SO4 + NO2 + H2O

Yukarıdaki tepkimede suyun stokiyometrik katsayısı kaçtır?

28

18

8

4

2

NaOH + CrI3 + Cl2 → Na2CrO4 + NaIO4 + NaCl + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

64

54

32

6

2

K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl → FeCl3 + KCl + CrCl3 + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde CrCl3‘ün katsayısı kaç olur?

5

4

3

2

1

NaNO3 + NaOH + Zn → Na2ZnO2 + NH3 + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

5

4

3

2

1

I) KMnO4
II) H2
III) H2O2
IV) O2
V) SO2

Yukarıdaki kimyasallar başlıca indirgen ve yükseltgen maddelerdir.

Buna göre bu listedeki maddelerden kaç tanesi indirgen özelliği ile bilinir?

1

2

3

4

5