0. Karbon Kimyasına Giriş


Karbon Kimyasına Giriş

“Karbon Kimyasına Giriş” ünitesi, Kimya 12 dersinin 2. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Karbon Kimyasına Giriş” ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Anorganik ve Organik Bileşikler
 2. Basit Formül ve Molekül Formülü
 3. Doğada Karbon
 4. Lewis Formülleri
 5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Anorganik bileşik
 • Elmas
 • Grafit
 • Hibritleşme
 • Molekül geometrisi
 • Organik bileşikler
 • π (Pi) bağı
 • σ (Sigma) bağı

Ünitenin Kazanımları

 • Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
  • Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.
  • Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
 • Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirilir.
  • Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında ilişki kurulur.
  • Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak; fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları ve önemleri üzerinde durulur.
 • Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
  • Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır.
 • Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
 • Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler
  • Hibritleşme ve VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) yaklaşımı üzerinde durulur.
  • 2. periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikler dışındakiler verilmez.
  • Öğrencilerin hibritleşme ve VSEPR yaklaşımı konusunda bilişim teknolojilerinden yararlanarak (animasyon, simülasyon, video vb.) molekül modelleri yapmaları sağlanır

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.