0. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Sevgili öğrencim, “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” ünitesi Kimya 9 dersinin 3. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesinden, TYT sınavında, her sene ortalama 1 tane soru çıkmaktadır.

Ünitenin Bölümleri

 1. Kimyasal Tür
 2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 3. Güçlü Etkileşimler
 4. Zayıf Etkileşimler
 5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Apolar kovalent bağ
 • Değerlik elektronu
 • Hidrojen bağı
 • İyon
 • İyonik bağ
 • Kimyasal bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Molekül
 • Moleküller arası etkileşim
 • Polar kovalent bağ

Ünitenin Kazanımları

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesinin sınırları ve bilmeniz gereken konular şunlardır:

 • Kimaysal türleri açıklar.
 • Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
  • Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir.
  • Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ verilir.
  • Zayıf etkileşimlere örnek olarak hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri verilir.
 • İyonik bağın oluşumunu, iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
  • Nötür atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler peryiodik sistemdeki ilk 20 element arasından seçilir.
  • İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.
 • Kovalent bağı oluşumunu, atomlar arası elektron artaklaşması temelinde açıklar.
  • Kovalent bağlar sınıflandırılırken polar ve apolar kovalent bağlar verilir; koordine kovalent bağa girilmez.
  • Basit moleküllerin (H2, Cl2, O2, N2, HCl, H2O, NH3, CO2) Lewis elektron nokta formülleri verilir.
 • Metalik bağın oluşumunu açıklar.
  • Metalik bağın açıklanmasında elektron denizi modeli kullanılır.
 • Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
 • Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
  • Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme güçleri karşılaştırılır.
  • Dipol-indüklenmiş dipol ve iyon-indüklenmiş dipol etkileşimlerine girilmez.
 • Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.
  • Hidrojen bağının oluşumu açıklanır.
  • Uygun bileşik serilerinin kaynama noktası değişimleri grafik üzerinde, hidrojen bağları ve diğer etkileşimler kullanılarak açıklanır.
 • Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.