0. Maddenin Halleri


Maddenin Halleri

Sevgili öğrencim, “Maddenin Halleri” ünitesi, Kimya 9 dersinin 4. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Maddenin Halleri ünitesinden, TYT sınavında, her sene ortalama 1 tane soru çıkmaktadır.

Ünitenin Bölümleri

 1. Maddenin Fiziksel Halleri
 2. Katılar
 3. Sıvılar
 4. Gazlar
 5. Plazma

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Akışkanlık
 • Avogadro sayısı
 • Bağıl nem
 • Basınç
 • Buhar basıncı
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Erime
 • Genleşme
 • Hacim
 • Kaynama
 • Kırağılaşma (geri süblimleşme)
 • Mol
 • Mutlak sıcaklık
 • Nem
 • Plazma
 • Süblimleşme
 • Viskozite
 • Yoğuşma

Ünitenin Kazanımları

 • Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemi açıklanacak
  • Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz) farklı işlevler sağladığı,
  • LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi,
  • Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulacaktır.
 • Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurulacak.
  • Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının taneciklerini bir arada tutan kuvvetler açıklanacaktır
 • Sıvılarda viskozite kavramı açıklanacaktır.
  • Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörler açıklanacaktır.
  • Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi,
  • Farklı sıvıların viskozitelerinin sıcaklıkla ilişkisi öğrenilecektir.
  • Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yapılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır.
 • Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramı açıklanırken:
  • Kaynama olayının dış basınca bağlı olduğu,
  • Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu belirtilecektir.
 • Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramlar kullanılırken:
  • Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği,
  • Bağıl nem hesaplamalarına girmeden meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem kavramıyla ifade edildiği öğrenilecektir.
 • Gaz yasaları ve kinetik moleküler teoriye girmeden gazların genel özellikleri açıklanacaktır.
 • Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özellikleri birimleriyle ifade edilecek
  • Basınç birimleri olarak (atm ve mmHg); hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da molü öğreneceksiniz (Birim dönüşümleri ve hesaplamalara girmeyeceksiniz).
 • Saf maddelerin hâl değişim grafikleri yorumlarken:
  • Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama süreçlerini inceleyecek,
  • Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara girilmeyecektir.
  • Saf suyun hâl değişim deneyi yapılarak grafiği çizilecektir.
 • Plazma hâli (sıcak ve soğuk plazmaya girilmeden) açıklanacaktır.

DERSİN SONU

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.