0. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar


Asit Baz Tepkimeleri

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar ünitesi, Kimya 10 dersinin ilk ünitesidir.

Bu ünite, bir TYT konusudur.

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar ünitesinden, TYT sınavında her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

Aşağıda, “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Kimyanın Temel Kanunları
 2. Mol Kavramı
 3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Analiz (Ayrışma) Tepkimesi
 • Asit-Baz Tepkimesi
 • Çözünme-Çökelme Tepkimesi
 • Kanun
 • Kimyasal Tepkime
 • Mol
 • Sentez (Oluşum) Tepkimesi
 • Sınırlayıcı Bileşen
 • Tepkime Denklemleri
 • Yanma Tepkimesi
 • Yüzde Verim

Ünitenin Kazanımları

 • Kimyanın temel kanunları açıklanırken
  • Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar
  • Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yapılacaktır
 • Mol kavramı açıklanırken
  • Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulacak
  • Bağıl atom kütlesi tanımlanacak
  • İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanacak
  • Mol hesaplamaları yapılacaktır
 • Kimyasal tepkimeler açıklanırken
  • Kimyasal tepkime denklemleri denkleştirilecek (Redoks tepkimelerine girilmeyecek)
  • Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanacak
  • Kurşun (II) iyodürün çökmesi deneyi yapılacak
  • Ayrıca kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılacaktır.
 • Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramları birbirleriyle ilişkilendirilirken
  • Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulacak
  • Tepkime denklemleri temelinde yüzde verim hesapları öğrenilecektir

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.