Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Asit Baz Tepkimeleri

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar ünitesi, Kimya 10 dersinin ilk ünitesidir.

Bu ünite, bir TYT konusudur.

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar ünitesinden, TYT sınavında her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

Aşağıda, “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Kimyanın Temel Kanunları
 2. Mol Kavramı
 3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Analiz (Ayrışma) Tepkimesi
 • Asit-Baz Tepkimesi
 • Çözünme-Çökelme Tepkimesi
 • Kanun
 • Kimyasal Tepkime
 • Mol
 • Sentez (Oluşum) Tepkimesi
 • Sınırlayıcı Bileşen
 • Tepkime Denklemleri
 • Yanma Tepkimesi
 • Yüzde Verim

Ünitenin Kazanımları

Bu üniteyi bilmek demek, şu kazanımları kazanmış olmak demektir:

Kimyanın Temel Kanunları

 • Kimyanın temel kanunlarını açıklar.
  • Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır.
  • Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

Mol Kavramı

 • Mol kavramını açıklar.
  • Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur.
  • Bağıl atom kütlesi tanımlanır.
  • İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır.
  • Mol hesaplamaları yapılır.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

 • Kimyasal tepkimeleri açıklar.
  • Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez.
  • Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır.
  • Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır.
  • Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

 • Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.
  • Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur.
  • Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “0. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>