0. Kimya Bilimi


TYT Kimya - Kimya Bilimi

Sevgili öğrencilerim merhaba. Kimya Bilimi ünitesi, hem Kimya 9 hem de TYT Kimyasının ilk ünitesidir.

TYT sınavında çıkan 7 tane Kimya sorusunun ortama olarak her yıl 1 tanesi bu üniteden çıkar.

Bu ünite, sayısal bir işlem gerektirmeyen, kolay bir ünitedir. Bu üniteyi öğrenmek için tek yapman gereken, ara ara tekrar okumaktır.

“Kimya Bilimi” Ünitesinin Bölümleri

Aşağıda, “Kimya Bilimi” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Simyadan Kimyaya
 2. Kimya Disiplinleri Ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 3. Kimyanın Sembolik Dili
 4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

“Kimya Bilimi” Ünitesini Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Sevgili öğrencim, bu üniteyi anlamak için herhangi bir ön bilgiye ihtiyacın yoktur.

Ünitenin Kazanımları ve Açıklamaları

Önce ünitenin anahtar kavramlarından ve kazanımlarından bahsedelim çünkü bir üniteyi öğrenmek demek, o ünitenin kavramlarını ve kazanımlarını öğrenmiş olmak demektir.

Ünitelerin kazanımları ve anahtar kavramları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafıdan belirlenir.

Kazanım Ne Demektir?

“Hocam ne gerek var, kazanımlar filan… Doğrudan girelim konuya.” diyebilirsiniz. Sevgili öğrencim, her ünitede göreceğimiz “kazanım” ve “anahtar kavramlar” olayı önemlidir ve şudur:

Milli Eğitim Bakanlığı bu kavramlar ve kazanımlar yoluyla bize diyor ki, bu ünitede çocuklara şu kavramları ve şu konuları öğretin ve şu kadarını öğretin. Bunun ötesine geçmeyin. Bu da demek oluyor ki, TYT sınavında sorumlu olduğumuz kavramlar/konular bunlar, yani sorular bu konular üzerinden çıkacak. Bunların dışındaki konu ve kavramları bilmek zorunda değiliz.

Kısaca, kazanım konusu, “TYT sınavında, bu üniteden ne sorarlar?” sorusunun cevabıdır.

Ünitenin Anahtar Kavramları

Kimya Bilimi ünitesini bitirince şu kavramları tanımlayabiliyor olacağız:

 • Bileşik
 • Element
 • Formül
 • Kimya
 • Laboratuvarda güvenlik
 • Madde
 • Sembol

Kimya Bilimi Ünitesinin Kazanımları

Bu ünite için, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlar ve açıklamaları şunlardır:

1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar:

 • Biyokimya, analitik kimya, oraganik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır.
 • İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstsil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.

2. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir:

 • Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan
  • krom,
  • mangan,
  • demir,
  • kobalt,
  • nikel,
  • bakır,
  • çinko,
  • brom,
  • gümüş,
  • kalay,
  • iyot,
  • baryum,
  • altın,
  • cıva,
  • kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.

3. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir:

 • H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır.

4. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır:

 • Kimyada, sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri olarak kullanılan işaretleri tanır. Tanıması gereken bu işaretler
  • yanıcı,
  • yakıcı,
  • korozif,
  • patlayıcı,
  • tahriş edici,
  • zehirli (toksik),
  • radyoaktif ve
  • çevreye zararlı anlamına gelen işaretlerdir.

Üniteyi öğrenmeye başlamak için bir sonraki dersimize geçin.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.