Simyadan Kimyaya – Test 1

Değersiz madenleri altına dönüştürmeye, ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışan insanların verdiği uğraşa …………. denir.

Yukarıda verilen ifadede, boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kimya

Simya

Deneme

Simyacı

Alşimist

Aşağıdakilerden hangisi, simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?

Tuz ruhu

Yemek tuzu

Demir

Altın

Naylon poşet

Aşağıda ismi verilenlerden hangisinin, simyadan kimyaya geçiş sürecine bir katkısı olmamıştır?

Einstein

Aristo

Robert Boyle

Democritus

Antoine Lavoisier

1600 ile 1700 yılları arasındaki yüz yıllık dönemde, simyacılar daha çok ilaç geliştirme ve hastalıkları iyileştirme üzerine yoğunlaşmışlardır.

Bu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Tıp

Biyokimya

İyatro kimya

Kimya

Alşimi

Maddeleri bir arada tutan gücün “sevgi“, ayıran gücün ise “nefret” olduğunu söyleyen simyacı aşağıdakilerden hangisidir?

Albert Einstein

Barış Manço

Atatürk

Empedokles

Brad Pitt

Kimya tarihinde ilk defa atomdan bahseden ve her şeyin atomlardan oluştuğunu söyleyen kişi kimdir?

Atatürk

Gandi

Democritus

Robert Boyle

Zeki Müren

İslam dünyasında, ilk defa, atomun parçalanabileceğini söyleyen kişi kimdir?

Câbir bin Hayyan

Hz. Ebu Bekir

Hz. Ali

Hz. Ömer

Hz. Osman

Aşağıda, simya dönemi ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler doğru/yanlış olarak işaretlenmiştir.

Buna göre, hangi işaretlemede hata yapılmıştır?

Simya dönemine ait özellikDoğruYanlış
Deneme-yanılma yöntemi ile
çalışmışlardır.
Sistemik bir bilgi
birikimi vardır.
Ölümsüzlük iksirini
keşfetmişlerdir.
Nitrik asit, zaç yağı, yemek tuzu
bu dönemde keşfedilmiştir.
Bazı metalleri işleyerek
altına çevirmeyi
başarmışlardır.

Simya döneminde dört elementin varlığına inanılıyordu. Bu elementler ve özellikleri şöyle zannediliyordu:

  • Ateş: Sıcak ve Kurudur.
  • Hava: Sıcak ve Islaktır.
  • Toprak: Kuru ve Soğuktur.
  • Su: Islak ve Soğuktur.

Günümüzde geçerliliğini yitirmiş olan bu dört element için, yukarıda verilen özellikler hangi simyacı tarafından ortaya atılmıştır?

Câbir bin Hayyan

Michael Jackson

Cem Karaca

Aleyna Tilki

Aristo

Aşağıdakilerden hangisinin, hiç bir simyacı tarafından uygulanmadığı kesinlikle söylenebilir?

Damıtma

Kaynatma

Kristallendirme

Süzme

Elektroliz

Simya için, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Deneme-yanılma yöntemi ile yapılan çalışmaları içerir.

Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır, Yunan ve İslam uygarlıkları simya ile uğraşmıştır.

Sistematik bir bilgi birikimi vardır.

Ab-ı hayat suyunu bulmaya çalışanların uğraştığı bir alandır.

Simyacılar filozof taşını bulmaya çalışmıştır.

  • Kimya ve fizik alanında birçok eseri bulunmaktadır. Bu eserlerinin en ünlüsü “Kuşkucu Kimyager” adlı kitabıdır.
  • Elementleri, “Kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde” olarak tanımlamıştır. Bu tanım ilk bilimsel element tanımı olarak kimya tarihine geçmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler hangi kimyacıya aittir?

Kemal Sunal

Robert Boyle

Thales

Empedokles

Ebu Bekir er-Razi

  • Yaptığı hassas deneyler sonucu, “Kütlenin Korunumu Kanunu”nu bulmuştur.
  • Oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu bulmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler hangi kimyacıya aittir?

Antoine Lavoisier

Aristo

Democritus

Thales

Cabir bin Hayyan

Aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda çalışan kişilerden hangisinin bir simyacı olduğu kesinlikle söylenemez?

Sınama-yanılma yöntemi ile çalışmaktadır.

Abı-ı hayat iksirini bulmaya çalışmaktadır.

1700’lü yıllardan önce yaşamıştır.

Bilimsel yöntemin aşamalarını dikkate alarak çalışmaktadır.

Adı Aristo’dur.

I) Çinliler
II) Hintliler
III) Mezopotamyalılar
IV) Mısırlılar
V) İslam Uygarlığı

Yukarıda verilen uygarlıklardan hangilerinin kimyanın bilim olma sürecine katkıda bulunduğu söylenebilir?

I ve II

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, III, IV ve V

Hepsi