Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları – Test 2

I) Mono
II) Poli
III) Mer

Yukarıda Latinceleri verilen kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I) Tek
II) Çift
III) Yapı

I) Tek
II) Çok
III) Birim

I) Çok
II) Çift
III) Yapı

I) Tek
II) Çift
III) Parça

I) Çift
II) Tek
III) Parça

Doğal yollarla veya canlıların vücudunda oluşan polimer maddelere “doğal polimerler” denir.

Aşağıda verilen polimerlerden hangisi bir doğal polimerdir?

PET şişe

PVC

Naylon

Teflon

Selüloz

Kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış veya kimyacıların yoğun olarak katkıda bulunduğu bazı endüstri dalları vardır. Bu endüstri dalları; “kimyacıların başlıca uğraş veya çalışma alanları” olarak da bilinir.

Aşağıdakilerden hangisi, kimyacıların başlıca çalışma alanlarından biri değildir?

Makine Endüstrisi

Arıtma Endüstrisi

İlaç Endüstrisi

Petrokimya Endüstrisi

Tarım Kimyasalları Endüstrisi

Aşağıda, başlıca kimya endüstrileri ve bu endüstri dalları hakkında bilgiler verilmiştir.

I) İlaç Endüstrisi: Farmakolojinin ilgi alanına girer.
II) Tarım Kimyasalları Endüstrisi: Bitki ve hayvanların daha verimli ve sağlıklı üretilmesi veya beslenmesi için gübrelerin, takviye edici gıdaların ve ilaçların üretimi ile ilgilidir.
III) Petrokimya Sanayii: Ham petrol, doğal gaz
ve asfalttan türetilen maddeler ile ilgilidir.

Buna göre, hangi endüstri dalının karşısında verilen bilgi doğru değildir?

Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde kimya eğitimi almış kişiler ile kimya bilgi ve teknolojileri yoğun olarak kullanılmak zorunda değildir?

Boya ve Tekstil Endüstrisi

Arıtma Sanayii

Film Sektörü

İlaç Sektörü

Petrokimya Sanayii

I) Kimyagerlik ve Kimya Öğretmenliği
II) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
III) Eczacılık
IV) Kimya Mühendisliği

Yukarıda verilen mesleklerden hangileri kimya alanı ile ilgilidir?

Hepsi

I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I) Üniversitelerin Mühendislik Fakültesini bitirmek zorundadırlar.
II) Kimyasal madde üretimi ile ilgili bir meslektir.
III) Kimyasal madde üretimi yapılan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesinden sorumludurlar.

Kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış olan ve yukarıda bazı özellikleri verilen bu meslek aşağıdakilerden hangisidir?

Kimya Öğretmenliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Kimyagerlik

Kimya Mühendisliği

Eczacılık

Atilla: Benim babam, Cumhuriyet Sanayi Sitesi’ndeki ilaç fabrikasının laboratuvarında, üretilen ilaçlardan numuneler alarak, kalite kontrollerini yapmaktadır.

Serenay: Benim babam da, aynı ilaç fabrikasında, ilaç üretiminden sorumludur. Üretimde bir aksaklık olursa babam, sorunu tespit ederek, görevli kişileri harekete geçirir ve sorunu çözer.

Yukarıda, Atilla ve Serenay adında iki arkadaş arasında geçen bir dialog verilmiştir.

Bu diyaloğa göre, bu iki arkadaşın babalarının meslekleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Atilla’nın BabasıSerenay’ın Babası
Kimya MühendisiKimyager
KimyagerKimya Mühendisi
Metalürji MühendisiKimya Mühendisi
KimyagerEczacı
EczacıKimya Mühendisi

I) Doğal ve yapay yollardan ilaç ham maddelerinin elde edilmesi ile ilgilenirler.
II) İlaç satarlar, bazı ilaçları hazırlarlar veya ilaç endüstrisinde araştırmacı olarak çalışırlar.
III) Farmakoloji, farmasötik gibi kimya disiplinleri başlıca uğraş alanlarındandır.

Kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış olan ve yukarıda bazı özellikleri verilen bu meslek aşağıdakilerden hangisidir?

Kimya Öğretmenliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Kimyagerlik

Kimya Mühendisliği

Eczacılık

I) İhtiyaca uygun özelliklere sahip malzemeler üretilmesinde çalışır.
II) Savunma sanayisi, enerji altyapısı, otomobil üretimi, havacılık sanayisi gibi alanlarda kullanılan malzemelerin üretiminden sorumludur.
III) Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin ihtiyaca uygun olarak üretiminden sorumludur.

Kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış olan ve yukarıda bazı özellikleri verilen bu meslek aşağıdakilerden hangisidir?

Kimya Öğretmenliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Kimyagerlik

Kimya Mühendisliği

Eczacılık

I) Eğitim fakültelerinin Kimya Öğretimi bölümünden mezun olurlar.
II) Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerine girerler.
III) Kimya dışında eğitim bilimleri dersleri de alırlar.

Yukarıda verilen bilgiler, kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış olan bir mesleğe aittir.

Buna göre bu mesleği icra eden kişilere ne ad verilir?

Kimya Öğretmeni

Metalürji ve Malzeme Mühendisi

Kimyager

Kimya Mühendisi

Eczacı

I) Kimyasal bir ürünün üretimi esnasında karşılaşılan sorunları çözerler veya yeni üretim yöntemleri geliştirirler.
II) Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olmak zorundadırlar.
III) Araştırmacı olarak, kimyasal ürünlerin kalite kontrollerini yapmakta, çeşitli laboratuvarlarda ve firmaların ar-ge bölümlerinde iş yaparlar.

Yukarıda verilen bilgiler, kimya bilimi sayesinde ortaya çıkmış olan bir mesleğe aittir.

Buna göre bu mesleği icra eden kişilere ne ad verilir?

Kimya Öğretmeni

Metalürji ve Malzeme Mühendisi

Kimyager

Kimya Mühendisi

Eczacı

  1. DNA’nın yapısı ve onarımı ile ilgilenen kişiler biyokimyacılardır.
  2. Genellikle C elementinden oluşan bileşikleri ve bu bileşiklerin tepkimelerini inceleyen kimya disiplinine endüstriyel kimya denir.
  3. Bir fabrikada üretilen maddelerin kalite kontrolünü yapabilmek için analitik kimya üzerinde uzmanlaşmak gerekir.
  4. Canlı organizmaların ilaçlar ile etkileşimi ve yeni ilaçların üretimi üzerinde çalışan kimya disiplinine anorganik kimya denir.
  5. Kimyasal tepkimelerin nasıl gerçekleştiğine veya tepkimeler esnasında enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya disiplinine fizikokimya denir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

5

4

3

2

1

Kimya bilimi ile ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Maddeyi inceler, var olan maddelerden yenilerini üretmeye çalışır.

Kimya bilenler; kimya mühendisi, kimya öğretmeni, metalürji mühendisi, kimyager, eczacı olabilirler.

Biyokimya, analitik kimya, organik kimya gibi alt disiplinleri vardır.

Kullanım ve çalışma alanı pek yoktur.

İlaçlar, petrokimya, arıtma sistemleri, boya ve tekstil kimyası başlıca uğraş alanlarındandır.

Aşağıda Sude, Aygün ve Tunç’un yaptığı işler hakkında bilgiler verilmiştir:

Sude: Yaygın bir salgın hastalığın tedavisi için bir aşı geliştirmeye çalışan bir ekibin parçasıdır.

Aygün: İçme sularındaki ağır metal oranını tespit etmek için nitel ve nicel analizler yapmaktadır.

Tunç: Daha çevreci PET şişeler geliştirmeye çalışmaktadır.

Buna göre bu kişilerin uzmanlaştıkları kimya disiplinleri, aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

SudeAygünTunç
Organik KimyaBiyokimyaPolimer Kimyası
BiyokimyaAnalitik KimyaPolimer Kimyası
BiyokimyaAnalitik KimyaAnorganik Kimya
BiyokimyaFizikokimyaOrganik Kimyası
EndüstriyelAnalitik KimyaPolimer Kimya