Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Doğa ve Kimya

Su Döngüsü

Sevgili öğrencim, “Doğa ve Kimya” ünitesi, Kimya 9 dersinin 5. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Doğa ve Kimya ünitesinden, TYT sınavında, her sene ortalama 1 tane soru çıkmaktadır.

Ünitenin Bölümleri

 1. Su ve Hayat
 2. Çevre Kimyası

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Kimyasal kirletici
 • Kirlilik
 • Küresel ısınma
 • Sera etkisi
 • Sert / yumuşak su

Ünitenin Kazanımları

Su ve Hayat

 • Suyun varlıklar için önemini açıklar.
  • Su kaynaklarının ve korunmasının önemi açıklanır.
 • Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
  • Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu/görevi olduğu vurgulanır.
 • Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.

Çevre Kimyası

 • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
  • Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur.
  • Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar üzerinde durulur.
 • Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.
  • Atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önem vurgulanarak tüketim maddelerini seçerken ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır.
  • Öğrencilerin, kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi toplamaları ve sınıfta paylaşmaları sağlanır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve bilgi kaynaklarının geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği hatırlatılır.
  • Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin, grup arkadaşlarıyla birlikte kampanya veya etkinlik önerileri geliştirmeleri sağlanır. Görev dağılımı yapmanın ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin grup çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki önemi hatırlatılır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.