0. Doğa ve Kimya


Su Döngüsü

Sevgili öğrencim, “Doğa ve Kimya” ünitesi, Kimya 9 dersinin 5. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Doğa ve Kimya ünitesinden, TYT sınavında, her sene ortalama 1 tane soru çıkmaktadır.

Ünitenin Bölümleri

 1. Su ve Hayat
 2. Çevre Kimyası

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Kimyasal kirletici
 • Kirlilik
 • Küresel ısınma
 • Sera etkisi
 • Sert / yumuşak su

Ünitenin Kazanımları

 • Suyun varlıklar için önemini açıklarken:
  • Su kaynaklarının ve korunmasının önemi vurgulanacaktır.
 • Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirirken:
  • Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve Dünya’ya karşı sorumluluğu/görevi olduğu öğrenilecektir.
 • Suyun sertlik ve yumuşaklık özellikleri açıklanacaktır.
 • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticiler açıklanırken:
  • Hava kirleticiler olarak azotoksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulacak,
  • Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar açıklanacaktır.
 • Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunurken:
  • Atmosferin canlılar için taşıdığı hayati önemi, tüketim maddelerini seçerken ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği kavranacaktır.
  • Kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerinden yararlanarak bilgi toplanması ve sınıfta paylaşılması sağlanacaktır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve bilgi kaynaklarının geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği vurgulanacaktır.
  • Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, grup arkadaşlarıyla kampanya veya etkinlik önerileri geliştirilecektir. Görev dağılımı yapmanın ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin grup çalışmalarını başarıya ulaştırmadaki önemi kavratılacaktır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.