0. Kimyasal Tepkimelerde Hız


Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Tepkimelerde Hız” ünitesi, Kimya 11 dersinin 5. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Tepkime Hızları
 2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Aktivasyon enerjisi
 • Hız sabiti
 • İnhibitör
 • Katalizör
 • Ortalama tepkime hızı

Ünitenin Kazanımları

 • Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Kimyasal tepkimelerin hızını açıklar.
  • Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile tepkime hızı ilişkilendirilir.
  • Ortalama tepkime hızı kavramı açıkanır.
  • Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.
 • Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.
  • Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri verilir.
  • Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.
  • Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.