0. Gazlar


Gazlar - AYT Kimyası

Gazlar ünitesi, Kimya 11 dersinin 2. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Gazlar ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

Aşağıda, “Gazlar” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 2. İdeal Gaz Yasası
 3. Gazlarda Kinetik Teori
 4. Gaz Karışımları
 5. Gerçek Gazlar

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Basınç
 • Difüzyon
 • Doygun buhar basıncı
 • Efüzyon
 • Faz diyagramı
 • Hacim
 • İdeal gaz
 • Gerçek gaz
 • Kısmi basınç
 • Kritik basınç
 • Kritik sıcaklık
 • Mutlak sıcaklık
 • Standart şartlar
 • Normal şartlar

Ünitenin Kazanımları

 • Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
  • Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg) ve hcim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
  • Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.
 • Gaz yasalarını açıklar
  • Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charle ve Avogadro) üzerinde durulur.
 • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak, ideal gaz denklemi türetilir.
  • İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.
  • Normal şartlarda gaz hacimleri, kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.
 • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
  • Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak, Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.
 • Gaz karışımlarının kısmi basınçlarının günlük hayattan örneklerle açıklar.
  • Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek, su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır.
 • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
  • Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.
  • Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak, buhar ve gaz kavramları arasındaki fark vurgulanır.
  • Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.