Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Gazlar

Gazlar - AYT Kimyası

Gazlar ünitesi, Kimya 11 dersinin 2. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Gazlar ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

Aşağıda, “Gazlar” ünitesinin sırasıyla bölümleri verilmiştir. Bu üniteyi öğrenmeye hemen başlamak için, 1. bağlantıya tıklayabilirsin.

 1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 2. İdeal Gaz Yasası
 3. Gazlarda Kinetik Teori
 4. Gaz Karışımları
 5. Gerçek Gazlar

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Basınç
 • Difüzyon
 • Doygun buhar basıncı
 • Efüzyon
 • Faz diyagramı
 • Hacim
 • İdeal gaz
 • Gerçek gaz
 • Kısmi basınç
 • Kritik basınç
 • Kritik sıcaklık
 • Mutlak sıcaklık
 • Standart şartlar
 • Normal şartlar

Ünitenin Kazanımları

1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

 • Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
  • Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
  • Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.
 • Gaz yasalarını açıklar.
  • Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) üzerinde durulur.
  • Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve yorumlamaları sağlanır.

2. İdeal Gaz Yasası

 • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir.
  • İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.
  • Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.

3. Gazlarda Kinetik Teori

 • Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
  • Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur.
  • Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.
  • Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır.

4. Gaz Karışımları

 • Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
  • Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır.

5. Gerçek Gazlar

 • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
  • Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.
  • Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki fark vurgulanır.
  • Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.
  • Günlük hayatta yaygın kullanılan ve gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulamaları olan soğutma sistemleri (Joule-Thomson olayı) örnekleriyle açıklanır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>