Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

2. İdeal Gaz Yasası

İdeal Gaz Denklemi

İdeal Gaz Ne Demektir?

 • İdeal gazlar, ideal olan her şey gibi, aslında var olmayan, hayali gazlardır.
  • Gerçek Dünya’da veya uzayda ideal bir gaz yoktur.
  • Yani; çevremizde gördüğümüz bütün gazlar, “Gerçek Gazlar“dır.
 • İdeal gazların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Kimyasal türleri esnek çarpışmalar yapar. (Enerji kaybı olmadan çarpışırlar.)
  • İdeal gazlar, gaz yasalarına uygun hareket eden gazlardır.
  • Kimyasal türleri (atom veya molekülleri) arasında herhangi bir etkileşim yoktur.
  • İdeal gazların kimyasal türlerinin hacim kaplamadığı kabul edilir.
 • Gerçek dünyada, gazların kimyasal türleri arasında çok az da olsa, bir etkileşim vardır ve gerçek gazlarınkimyasal türleri, az da olsa bir hacim kaplar.
  • Gerçek gazlar, aşağıdaki şartlarda, ideale daha yakın davranırlar:
   • Yüksek sıcaklık
   • Düşük basınç
   • Düşük Mol Ağırlığı (MA)

Örnek:

Aşağıdaki gazlardan hangisi ideale daha yakın davranır?

A) 100 oC’de ve 4 atm basınç yapan He gazı
B) 200 oC’de ve 4 atm basınç yapan He gazı
C) 300 oC’de ve 4 atm basınç yapan He gazı
D) 400 oC’de ve 2 atm basınç yapan He gazı
E) 400 oC’de ve 4 atm basınç yapan He gazı

İdeal Gaz Yasası

İdeal Gaz Yasası şöyledir:

P.V = n.R.T

İdeal Gaz Yasası: “İdeal Gaz Denklemi” olarak da bilinir.

 • P: Gaz basıncıdır.
  • Birimi atm olmalıdır.
 • V: Gaz hacmidir.
  • Birimi Litre (L) olmalıdır.
 • n: Gazın mol sayısıdır.
  • Birimi mol olmalıdır.
 • T: Gazın sıcaklığıdır.
  • Birimi Kelvin (K) olmalıdır.
 • R: İdeal Gaz Sabiti
İdeal Gaz Sabiti

Matematikteki pi sayısı gibi sabit bir sayıdır.

Örnek:

İdeal gaz sabitinin (R) birimini bulunuz?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

0 oC sıcaklıkta, 11,2 Litrelik bir kapta bulunan 2 mol He gazının, kaba uyguladığı basıncı hesaplayınız.

İdeal Gazların Yoğunluğu (d)

 • İdeal gazların yoğunluğunu iki şekilde hesaplayabiliriz.
 1. Yoğunluğun genel formülü ile:
Özkütle (d)
 • d: Gazın özkütlesi veya yoğunluğudur. Birimi g/L olmalıdır.
 • m: Gazın kütlesidir. Birimi g (gram) olmalıdır.
 • V: Gazın hacmidir. Birimi L (Litre) olmalıdır.
 1. İdeal gaz denklemi yardımı ile:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 • P: Gazın basıncıdır. (atm)
 • MA: Gazın mol ağırlıdığıdır. (gram/mol)
 • d: Gazın özkütlesi veya yoğunluğudur. Birimi g/L olmalıdır.
 • R: İdeal gaz sabitidir.
 • T: Gazın sıcaklığıdır. (K)
 • İdeal gaz denkleminden yoğunluk formülü şöyle türetilir:
 1. İdeal gaz denklemini yazalım:
İdeal Gaz Denklemi
 1. Mol sayısının formülünü hatırlayalım:
Kütlesinden Mol Sayısına
 1. Mol sayısı formülünü yerine yazdığımızda:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 1. V ile MA ifadelerinin yerini değiştirirsek:
İdeal Gazların Yoğunluğu
 1. Yoğunluk formülü:

m/V değeri, yoğunluğun (d) formülüdür.

m/V ifadesinin yerine, d yazdığımızda, eşitlik şöyle görünecektir:

İdeal Gazların Yoğunluğu

Bu formüldeki yoğunluk değerinin birimi gram / Litre olacaktır.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

2,73 atm basınç altındaki X gazının, sıcaklığı 0 oC olarak hesaplanıyor.

Buna göre, bu gazın yoğunluğunu hesaplayınız. (X: 82 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

27 oC sıcaklıkta, 4 gram CH4 gazının kabına uyguladığı basınç 0,25 atm’dir.

Buna göre, kabın hacmini Litre olarak hesaplayınız. (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Bir depolama tankında, 380 Torr basınç yapan ve 0 oC sıcaklıkta He gazı bulunmaktadır.

Tankın hacmi 4,48 L olduğuna göre, gazın kütlesi kaç gramdır? (He: 4 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

0,25 mol CO2 gazı, normal şartlar altında kaç gram gelir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

6 gram C2H6 gazı, normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

0,02 mol Al metali aşağıdaki tepkimeye göre tamamen harcanıyor:

Al(k) + 3HCl(suda) → AlCl3 + 3/2H2(g)

Buna göre bu tepkimede oluşan hidrojen gazının, 1,12 litrelik bir kapta, 0oC’deki basıncı kaç atm’dir?

A) 0,20

B) 0,30

C) 0,40

D) 0,50

E) 0,60

Bu bir reklamdır:

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “2. İdeal Gaz Yasası”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>