G – 1. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
– 11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
— a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
— b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

Aşağıda X maddesinin farklı fiziksel halleri verilmiştir.

Buna göre hangisinde X maddesi kesinlikle gaz halindedir?

X(suda)

X(s)

X(k)

X(g)

X

Saf bir H2O örneğinde, moleküllerin hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yapabildiği görülmüştür.

Buna göre bu su için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Katıdır.

Sıvıdır.

Gazdır.

Akışkan değildir.

Kendine has şekli vardır.

Gazlar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Maddenin en düzensiz halidir.

Kimyasal türleri arasındaki boşluk katı ve sıvılardan fazladır.

Bulundukları kabın hacmini alırlar fakat kendilerine has şekilleri vardır.

Kimyasal türleri arasındaki zayıf etkileşimler kopmuştur.

Bulundukları kaba bir basınç uygularlar.

Gazlar Sıkıştırılabilir

Yukarıdaki şekilde, bir miktar X gazı ideal pistonlu bir kapta sıkıştırılmaktadır.

Buna göre X gazının sıkıştırıldıktan sonra;

I) Tanecikler arasındaki boşluk
II) Düzensizlik
III) Mol sayısı

değerlerinden hangileri azalmıştır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Gaz basıncı için;

I) Kabın her yerinde aynıdır.
II) Her gazın mutlaka bir gaz basıncı vardır.
III) Atmosfer basıncı da bir çeşit gaz basıncıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Gaz halinde bulunan X maddesinde;

I) London kuvvetleri
II) Hidrojen bağları
III) Kovalent bağ

etkileşimlerinden hangileri bulunabilir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

Bir gaz örneğini tanımlarken kullandığımız 4 temel özellik vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu 4 temel özellikten biri değildir.

Basınç

Hacim

Sıcaklık

Uzunluk

Miktar

Gaz basıncı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Gazların içinde bulunduğu kabın birim yüzeyine uyguladığı kuvvettir.

Gazlar bulundukları kabın her noktasına eşit basınç uygularlar.

Gaz basıncının birimi atm, cmHg veya Torr olabilir.

0oC ve deniz seviyesinde hava basıncı 1 atm’dir.

1 cmHg basınç ile 1 Torr birbirine eşittir.

İçinde bulunduğu kabın tabanına 2 atm basınca sahip olan bir gazın tavanına kaç mmHg basınç yaptığını söyleyebiliriz?

38

76

152

760

1520

  • 0,5 atm = …….. cmHg
  • 76 cmHg = …….. Torr
  • 0,25 atm = ……. mmHg
  • 30 cmHg = ……. mmHg

Yukarıda verilen basınç dönüşümleri doğru bir şekilde yapıldığında, aşağıdaki değerlerden hangisi ile karşılaşılamaz?

30

38

190

300

760

Toriçelli deneyinde cıva sıvısı yerine etil alkol kullanılsaydı sıvı seviyeleri arasındaki fark kaç metre olurdu?
(dHg = 13,6 g/cm3, detil alkol = 0,78 g/cm3)

1325,1

1033,6

132,51

103,36

13,251

Aşağıdaki gazlardan hangisi kesinlikle normal koşullardadır?

25 oC’de ve 38 mmHg basınç yapan X gazı

0 oC’de ve 1 atm basınç yapan Y gazı

22,4 L ve 1 mol X gazı

20 oC’de ve 1 atm basınç yapan Z gazı

0 oC ve 22,4 L hacim kaplayan Y gazı

Aynı koşullarda olduğu bilinen X ve Y gazlarının hangi özellikleri kesinlikle aynıdır?

Hacım – Sıcaklık

Basınç – Hacim

Basınç – Sıcaklık

Sıcaklık – Mol sayısı

Basınç – Mol sayısı

Belli bir miktar gazın hacmini ölçen Alper, aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulamaz?

20 L

4 cm3

500 mL

55 cm

300 mm3

Marketten 3L kola satın aldığımızda kaç cm3 kola satın almış oluruz?

3

30

300

600

3000

Gazların hacmi için;

I) Bulundukları kabın hacmi kadardır.
II) Sıkıştırılarak azaltılabilir.
III) Standart koşullarda 1 mol gaz her zaman 22,4 litre hacim kaplar.

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

Sabit hacimli ve 6 litrelik bir kapta 2 mol H2 gazı bulunmaktadır.

Aynı kaba 1 mol daha H2 gazı eklersek toplam gaz hacmi kaç Litre olur?

6

7

8

9

10

Hacmi 2 mL olan özdeş küplerin her birinde 0,05 gram He gazı bulunmaktadır.

Buna göre; bu küpleri kullanarak oluşturulan 4 dm3‘lük bir küpte en az kaç gram He gazı bulunur?

5

10

5

100

500