G – 1. Bölüm – Test 4

Testin Kazanımları

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
– 11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
— a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
— b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

Sabit hacimli bir kapta bulunan 6 gram H2 gazının basıncı 2 atm ve sıcaklığı 0oC’dir.

Buna göre bu kaptan 1 mol gazı H2 gazı boşaltılıp sıcaklık 273oC’ye çıkarılırsa son basıncı kaç atm olur? (H: 1 g/mol)

8/3

3/5

3/8

8/5

5/8

İdeal pistonlu bir kapta bulunan bir miktar He gazının sıcaklığı 27 oC’dir.

Buna göre bu kaba içinde bulunan miktarda He gazı ekleyip sıcaklığı 327 oC’ye çıkarılırsa hacmi kaç kat artar?

6

5

4

3

2

gazlar-gay-lussac-grafik-örnek-1

CH4 ve He gazları için çizilen basınç (P) – sıcaklık (K) grafiği verilmiştir.

Buna göre bu gazlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Mol sayıları eşitse CH4 gazının hacmi daha küçüktür.

Sıcaklıkları eşitken CH4 gazının basıncı daha büyüktür.

Basınçları eşitken He gazının sıcaklığı daha yüksektir.

Hacimleri eşitken He gazını mol sayısı daha büyüktür.

Mol sayıları eşitken P.V değerleri eşittir.

Bir gazın hacmi 4 kat, mutlak sıcaklığı 2 kat arttırılıyor.

Bu gazın miktarı da yarıya indirildiğine göre basıncı kaç katına çıkmıştır?

4

2

1/2

1/3

1/4

gazlar-ideal-pistonlu-kap-örnek-4

Şekildeki ideal pistonlu kapta 1 mol Ar gazı bulunmaktadır.

Aynı koşullarda, kaba kaç gram daha CO2 gazı eklersek piston F konumunda sabitlenir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol. Bölmeler eşit aralıktadır.)

22

44

88

132

176

gazlar-gay-lussac-grafik-örnek-1

Belli bir miktar gaz için çizilen I numaralı grafiğin II numaralı grafiğe dönüşmesi için;

I) Gazın hacmi azaltılmalıdır.
II) Gaz ideal pistonlu kaba konulmalıdır.
III) Hacim sabitken kaba biraz daha gaz eklenmelidir.

işlemlerinden hangileri tek başına yeterlidir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

22 gram CO2 gazının 10 litre hacim kapladığı koşullarda, 7,2 gram Ar gazı kaç litre hacim kaplar? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, Ar: 36 g/mol)

2

4

6

8

10

3,2 gram CH4 gazının 4 litre hacim kapladığı koşullarda, 8 gram X gazı 40 litre hacim kaplamaktadır.

Buna göre X gazının mol ağırlığı kaçtır? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

2

4

6

8

10

Normal koşullarda 5 litre hacim kaplayan O2 gazı, 273 oC ve 38 atm basınç ile kaç litre hacim kaplar?

10

15

20

40

60

Sıcaklığı 0oC olan bir gölün 22 metre dibindeki bir hava kabarcığı 5,46 mL hacim kaplamaktadır. İdeal esneklikteki bu hava kabarcığı gölün yüzeyine çıktığında basıncı 1 atm, sıcaklığı ise 27oC olmaktadır.

Buna göre bu hava kabacığının göl yüzeyindeki hacmi kaç mL’dir? (Su içinde, her 10m derinlik, 1 atm basınç artışı sağlamaktadır.)

6,4

12,8

14

19,2

32,4