Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

5. Gerçek Gazlar

Suyun Faz Diyagramı
 • Gerçek hayatta, ideal gaz diye bir gaz yoktur; gerçek hayatta “gerçek gazlar” vardır.
  • Şu ana kadar; gazlar ile ilgi olarak öğrendiğimiz formüller ve kurallar, ideal gazlar için oldukça iyi çalışır.
   • Fakat gerçek bir gaz için bu formülleri kullanmak istersek, bulduğumuz sonuç; gerçek değerlere uymayabilir.

Gerçek Gazın İdeal Gazdan Farkı

İdeal Gaz

 • Kimyasal türler esnek çarpışmalar yapar.
 • Kimyasal türlerinin hacmi yok kabul edilir.
 • Kimyasal türleri arasında etkileşim yok kabul edilir.

Gerçek Gaz

 • Esnek çarpışma yoktur.
 • Kimyasal türlerinin de bir hacmi vardır ve bu hacme öz hacim denir.
  • Gerçek gaz, idealinden daha fazla hacim kaplar.
 • Kimyasal türleri arasında az da olsa etkileşim vardır.
  • Gerçek gazın basıncı idealinden daha azdır.

Gerçek Gazlar Ne Zaman İdeale Daha Yakın Davranır?

 • Aşağıdaki koşullarda, gerçek gazlar ideal gaza daha yakın davranır:
  • Yüksek sıcaklık
  • Düşük basınç
  • Düşük mol ağırlığı (MA)
  • Kimyasal türleri apolarken

Gerçek Gazların İdeallikten Sapmaları

 • Gerçek bir gazın ideallikten ne kadar saptığını anlamak için şöyle yaparız:

1. Bütün ideal gazlar, ideal gaz denklemine uygun hareket ederler:

P.V = n.R.T

2. Formülden mol sayısın (n) çekersek formül şöyle olur:

İdeal Gaz Denkleminden Mol Sayısı Bulma

3. Bir ideal gaz 1 mol ise P.V / R.T değeri her zaman 1 çıkar:

1 mol İdeal Gaz

4. O zaman; gerçek bir gazdan 1 mol alıp, kapalı bir kaba koyalım ve P, V ve T değerlerini bir şekilde ölçelim. Sonra gazın (P.V/R.T) oranını hesaplayalım. İşte bu oran 1 çıkıyorsa, gaz bir ideal gaz gibi davranıyordur. Bu oran 1 den ne kadar farklı çıkıyorsa, gaz; ideal gazdan o kadar uzak davranıyordur.

 • MA arttıkça ideallikten uzaklaşılır:
Gerçek Gazların İdeallikleri

 • Sıcaklık arttıkça idealliğe yaklaşılır:
Gerçek Gazların Sıcaklık - İdeallik İlişkisi

Faz Diyagramları (Basınç-Sıcaklık Grafiği)

 • Her maddenin bir faz diyagramı vardır.
 • Maddelerin basınç-sıcaklık grafikleridir.
 • Bir maddenin, basınç ve sıcaklık değerine göre katısıvıgaz hallerinden hangisinde oluğunu görmemizi sağlar.
 • Bir maddenin hangi dış basınçta iken kaç derecede hal değiştirdiğini de görebiliriz.
 • Özensiz çizilmiş bir “Y” harfine benzerler.
Karbon dioksit Maddesinin Faz Diyagramı

Faz Diyagramından Maddenin Fiziksel Halini Bulma

 • Bütün faz diyagramlarında 3 tane faz bölgesi vardır.
  • Faz bölgeleri, maddelerin katı-sıvı-gaz hallerinde oldukları sıcaklık ve basınç değerlerini gösterir.
  • Faz bölgelerinin sırası her zaman aynıdır ve yandaki gibidir.
Karbon dioksit Maddesinin Faz Diyagramı
 • Faz bölgeleri arasındaki çizgiler faz sınırlarıdır ve hal değişim noktalarını gösterir.
 • Grafikteki A noktası üçlü nokta olarak bilinir.
  • Üçlü noktada madde hem katı hem sıvı hem de gaz halindedir.

Örnek:

Karbon Dioksitin Faz Diyagramı

Faz diyagramı verilen CO2‘in aşağıdaki koşullardaki fiziksel halini bulunuz.

 1. 10 atm basınç ve -78,5 oC sıcaklıkta
 2. 10 atm basınç ve -20 oC sıcaklıkta
 3. 1 atm basınç ve -20 oC sıcaklıkta

Çözüm:

Karbon dioksit Gazının Faz Diyagramı

Verilen basınç-sıcaklık çiftlerinin kesişim noktaları hangi bölgede ise maddenin fiziksel hali odur:

 1. 10 atm ve -78,5 oC de madde KATI
 2. 10 atm ve -20 oC de madde SIVI
 3. 1 atm ve -20 oC de madde GAZ halindedir.

Örnek:

Faz Diyagramı ve Hal Değişim Sıcaklıkları

CO2‘e ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre, grafikte verilen A, B, C, D ve E noktalarının anlamları nedir?

Çözüm:

 • Grafiğe baktığımızda; A, B, C, D ve E noktalarının hepsi, faz sınırlarındadır.
  • Faz sınırına denk gelen noktalar, CO2‘in hal değişim noktalarıdır.
 • A noktası: Üçlü noktadır.
 • B noktası: Süblimleşme veya kırağılaşma noktasıdır.
 • C noktası: Erime veya donma noktasıdır.
 • D noktası: Kaynama veya yoğunlaşma noktasıdır.
 • E noktası: Kaynama veya yoğunlaşma noktasıdır.

Faz Diyagramında Hal Değişim Sıcaklığı – Dış Basınç İlişkilisini Görme

Karbon dioksit Maddesinin Faz Diyagramı
 • Faz diyagramlarnda, faz sınırlarına bakarak şunları görebiliriz:
  • Bir maddenin, erime noktası, dış basınç arttıkça artar, azaldıkça azalır.
  • Bir maddenin, kaynama noktası, dış basınç arttıkça artar, azaldıkça azalır.
  • Bir maddenin, süblimleşme sıcaklığı, dış basınç arttıkça artar.

Suyun Faz Diyagramı

 • Suyun diyagramında, katı-sıvı faz sınırı diğer maddelerden farklıdır ve sola yatıktır.
Suyun Faz Diyagramı
Suyun Faz Diyagramı
Karbon dioksit Maddesinin Faz Diyagramı
Karbon dioksit Maddesinin Faz Diyagramı
 • Su dışındaki maddelerde, dış basınç arttıkça, maddenin donma sıcaklığı da artar, fakat; suyun donma sıcaklığı, dış basınç arttıkça azalır.
  • Suyun faz diyagramındaki katı-sıvı sınırının diğer maddelere göre farklı olmasının sebebi budur.

Gaz – Buhar – Kritik Nokta

 • Gazlar kritik noktadan, sonra basınç ile sıkışıp sıvılaşabilme özelliklerini kaybederler.
  • Bir gazın, sıkışıp sıvılaşma özelliğini koruyabildiği, son sıcaklık ve basınç değerine kritik nokta denir.
  • Kritik noktadaki sıcaklık değerine kritik sıcaklık, basınç değerine kritik basınç denir.
 • Kritik noktadan sonra, bütün gazlar, süper kritik akışkan, kritik noktadan önce buhar olarak adlandırılır.
 • Suyun faz diyagramı ve kritik noktası:
Suyun Kritik Noktası
Suyun Faz Diyagramı ve Kritik Noktası

Aşağıda bazı maddelerin, kritik sıcaklık ve basınç değerleri verilmiştir:

Bazım Maddelerin Kritik Sıcaklık ve Basınç Değerleri
Bazım Maddelerin Kritik Sıcaklık ve Basınç Değerleri

Joule-Thomson Olayı

James Joule ve William Thomson
James Joule (1918-1989) ve William Thomson (1824-1907)
 • Joule-Thomson olayı, gazlardan (aslında buharlardan), buz dolabı veya klima yapabilmemizi sağlayan olaydır.
 • Joule-Thomson olayında:
  • Gaz, ortasındaki bir engelle ikiye bölünmüş, kapalı bir kabın, bir kısmından itilerek diğer kısmına geçer. Tabi; kabın diğer kısmına geçebileceği tek yol, kabı ikiye bölen engeldeki küçük bir delik ya da deliklerdir.
  • Karşıya geçerken gazın sıcaklığı düşer ya da yükselir.
  • Sıcaklık değişmiyorsa, Joule-Thomson olayı yok demektir.
   • Bu durumda gaz ideale daha yakın bir gazdır.
 • Jolue-Thomson olayının sebebi, kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlerdir.

Soğutucu Akışkanlar

 • Joule-Thomson olayında sıcaklığı düşen gazlara, soğutucu akışkan denir.
 • Soğutucu akışkan örnekleri;
  • NH3 (Amonyak)
  • Freon (CCl2F2)
  • Puron (Kütlece %50 diklorometan ve pentafloretan)
 • Amonyak ve Freon gazları çevre ve sağlık ve çevre açısından sakıncalı oldukları için; günümüzde Puron gazı soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır.
 • İyi bir soğutucu akışkanın:
  • Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama noktasına düşük olmalıdır.
  • Oda koşullarında buhar halinde olmalıdır.
  • Çevreye zarar vermemelidir.
  • Daha az enerji tüketmelidir.
  • Ucuz ve kolay temin edilebilmelidir.
  • Yanıcı ve zehirli olmamalı, kimyasal yönden metallerle tepkimeye girmemelidir.
  • Uygulanabilir basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaşmalıdır.

Örnek:

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin normal kaynama noktaları ve kritik sıcaklıkları verilmiştir.

MaddeKaynama Sıcaklığı (oC) Kritik Sıcaklığı (oC)
X-35,6145
Y60322
Z101384,5

Buna göre bu maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X soğutucu akışkan olarak kullanılabilir.
B) Y, oda sıcaklığında gaz haldedir.
C) Z, 384,5 derecenin üzerinde sıkıştırılıp sıvılaştırılamaz.
D) Z maddesinin kimyasal türleri arasındaki etkileşim daha güçlüdür.
E) X 120 derecede, sıkışıp sıvılaşabilir.

Çevremizdeki Joule-Thomson Olayları

Joule-Thomson Olayı ve Bisiklet Pompası

Bir el pompası ile bisiklet tekerleği şişiren herkes, zamanla pompanın ısındığını bilir. Bu olay, sıcaklığın yükseldiği bir Joule-Thomson olayıdır.

Çakmaktan Gaz Boşaltmak

Bir çakmağın gazını, valfine kalem batırarak boşaltan herkes, bir süre sonra kalemin üzerinin kırağılandığını ve soğuduğunu bilir. Bu olay, sıcaklığın düştüğü bir Joule-Thomson olayıdır.

Klima ve Joule-Thomson Olayı

Sıcaklığın düştüğü Joule-Thomson olayına; buzdolapları ve klimalar da örnek olarak verilebilir.

 • Havadan; Azot ve Oksijen gazlarının elde edilmesi işleminde de, Joule-Thomson olayı sayesinde havanın sıcaklığı, -200 oC ye kadar düşürülür.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

3 yorum “5. Gerçek Gazlar”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>