Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Enerji” ünitesi, Kimya 11 dersinin 4. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Enerji ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Tepkimelerde Isı Değişimi
 2. Oluşum Entalpisi
 3. Bağ Enerjileri
 4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Bağ enerjisi
 • Ekzotermik tepkime
 • Endotermik tepkime
 • Entalpi
 • Hess Yasası
 • Standart oluşum entalpisi
 • Tepkime entalpisi

Ünitenin Kazanımları

Tepkimelerde Isı Değişimi

 • Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
  • a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.
  • b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Oluşum Entalpisi

 • Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
  • a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.
  • b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.
  • c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Bağ Enerjileri

 • Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır.

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

 • Hess Yasasını açıklar.
  • Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.