Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

3. Bağ Enerjileri

Bağ Enerjileri

Bağ enerjileri“, bir kimyasal tepkimenin, standart entalpisini (ΔHo) hesaplamanın bir diğer yoludur. Gelin, önce “bağ” ve “bağ enerjisi” kavramlarını hakkında bilgi edinelim.

Bağ (Etkileşim)

 • Bağ” demek, “etkileşim” demektir.
 • Etkileşimler, kimyasal türleri bir arada tutan çekim kuvvetleridir.
 • Bağ enerjileri konusunda, bizi ilgilendiren bağlar; kovalent bağlardır.
  • İki ametal atomu arasında kurulan güçlü etkileşimlere kovalent bağ denir.
  • Kovalent bağlar, moleküllerin oluşmasını sağlar.

Etkileşimler ile ilgili detaylı bilgi, Kimya 9 dersinde verilmişti. Hatırlamak isteyenler, aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir.

Bağ Oluşumu Tepkimeleri

 • Bağ oluşması olayı, ekzotermik (enerji veren) bir olaydır.
  • İki atom, bir kovalent bağ oluşturduğunda, enerji açığa çıkar.
  • Bu yüzden, bağ oluşumunu gösteren tepkimelerin ΔHo (tepkime ısısı) değeri sıfırdan küçüktür.

Aşağıdaki tepkimeler, kovalent bağların oluştuğu tepkimelere örnektir.

2H H2      ΔHo = -436 kj/mol
2O O2      ΔHo = -498 kj/mol
2Cl Cl2      ΔHo = -242 kj/mol

Bağ Kopması Tepkimeleri

 • Bağların kopması olayı, endotermik (enerji alan) bir olaydır.
  • İki atom arasındaki kovalent bağı koparmak için enerji harcamak gerekir.
  • Bu yüzden, bağ oluşumunu gösteren tepkimelerin ΔHo (tepkime ısısı) değeri sıfırdan büyüktür.

Aşağıdaki tepkimelerde, atomlar arasında kovalent bağlar kopmaktadır.

H2 2H      ΔH = +436 kj/mol
O2 2O      ΔH = +498 kj/mol
Cl2 2Cl      ΔH = +242 kj/mol

Bu bir reklamdır:

Bağ (Etkileşim) Enerjisi

1 mol bağı koparmak için gerek enerjiye bağ enerjisi denir.

Bağ enerjileri genellikle, hazır verilir:

 • Sorularda, bağ enerjileri, genellikle hazır olarak verilir.

Aşağıdaki tabloda, bir çok kovalent bağın bağ enerjisi verilmiştir.

Bağ Enerjileri
Bağ Enerjileri

Bağ enerjisi bazen, tepkimelerde gizlenir:

 • Bağ enerjileri hazır verildiği gibi bazen de, kovalent bağın kopması tepkimesine bakarak biz buluruz.
  • Standart koşullarda iken, bir bağın koptuğu tepkimenin tepkime ısısı (ΔHo) değeri, aynı zamanda o bağın bağ enerjisi değerine eşittir.

Aşağıda, bazı kovalent bağların kopması tepkimesi verilmiştir:

H—H bağının kopma tepkimesi:

H2 → 2H      ΔH = +436 kj/mol

– Tepkimenin, tepkime ısısı değeri +436 kj/mol olarak verilmiştir.
– Bu değer, aynı zamanda H2 molekülündeki H—H bağının bağ enerjisidir.

O=O bağının kopma tepkimesi:

O2 → 2O      ΔH = +498 kj/mol

Tepkimesinden anlıyoruz ki, O2 molekülündeki O=O bağının bağ enerjisi, +498 kj/mol’dür.

Cl—Cl bağının kopma tepkimesi:

Cl2 → 2Cl      ΔH = +242 kj/mol

Tepkimesinden anlıyoruz ki, Cl2 molekülündeki Cl—Cl bağının bağ enerjisi, +242 kj/mol’dür.

Bağ Enerjileri ile Tepkime Isısını (ΔHo) Bulmak

ΔHo = Girenlerin bağ enerjisi – Ürünlerin bağ enerjisi

 • Bağ enerjileri yardımı ile, bir kimyasal tepkimenin, standart tepkime ısısını (ΔHo) bulabiliriz.
  • Bağ enerjilerinden tepkime ısısı bulunurken, katsayılar da hesaba katılarak, girenlerdeki bütün bağların enerjileri toplanır, ürünlerdeki bütün bağların enerjileri de toplanır.
  • Daha sonra, girenlerin toplam bağ enerjisi, ürünlerden çıkarılır.

Bu bir reklamdır:

Öğretici Örnek:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

Aşağıda verilen standart bağ enerjileri yardımı ile, yukarıdaki tepkimenin standart tepkime entalpisini (ΔHo) hesaplayınız.

H—H: 436 kj/mol
Cl—Cl: 242 kj/mol
H—Cl: 432 kj/mol

Çözüm:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
tepkimesindeki bağları daha yakından görelim:

Bağ Enerjisi ile Tepkime Isısı

Girenler kısmındaki bağlar:
– 1 tane HH bağı
– 1 tane ClCl bağı

Ürünler kısmındaki bağlar:
– 2 tane HCl bağı

ΔHo = Girenlerin bağ enerjisi – Ürünlerin bağ enerjisi
ΔHo = (HH + ClCl) – (2.HCl)

Soruda verilen bağ enerjilerini, formülde yerlerine yazalım:
ΔHo = (436 + 242) – (2 . 432)
ΔHo = 678 – 864
ΔHo = -186 kj/mol

Cevap: -186 kj/mol

Bu bir reklamdır:

Örnek:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

Aşağıda verilen standart bağ enerjileri yardımı ile, yukarıdaki tepkimenin standart tepkime entalpisini (ΔHo) hesaplayınız.

H — H: 436 kj/mol
N — H: 391 kj/mol
N ≡ N: 946 kj/mol

Bu bir reklamdır:

Örnek:

CH4(g) + 2O2(g)CO2(g) + 2H2O(g)      ΔHo = -1310 kj/mol

Bazı bağların, standart bağ enerjileri:
O = O : 391 kj/mol
C = O : 946 kj/mol
H O : 464 kj/mol

Yukarıda ΔHo değeri -1310 kj/mol olan bir kimyasal tepkime ve bu tepkimedeki bazı bağların standart bağ enerjileri verilmiştir.

Buna göre, C-H bağının, standart bağ enerjisini hesaplayınız.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “3. Bağ Enerjileri”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>