Kimyasal Tepkimelerde Enerji 4. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE IV

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

IV. Bölüm

4. Bölüm: Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (HESS Yasası)

Dersin Özellikleri:

 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • HESS Yasası
 • ∆H’ın Diğer İsimleri
 • ∆H ile Kimyasal Hesaplama
 • Tepkime Isısını (∆H) Etkileyen Faktörler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

HESS Yasası

HESS Yasası’nın 3 kuralı vardır:

 1. Tepkimeyi bir sayı ile çarparsak, ΔH‘ı da aynı sayı ile çarparız. Mesela:
  • A + 2B → C       ΔHo = -240 kj/mol ise
  • 2A + 4B → 2C       ΔHo = -480 kj/mol olur.
 2. Tepkime ters dönerse, ΔH‘ı işaret değiştirir.
  Mesela:
  • A + 2B → C       ΔHo = -240 kj/mol ise
  • C → A + 2B       ΔHo = 240 kj/mol olur.
 1. Tepkimeler toplanırsa ΔH‘ları da toplanır.
  Mesela:
Hess Yasası Soru Çözümü
 • Bazı tepkimeler tek seferde değil birden çok adımda gerçekleşir.
  • Böyle tepkimelere mekanizmalı (basamaklı) tepkimeler denir.
  • Basamaklar toplanırken:
   • Ürünlerdeki madde girenlerdeki ile aynı ise sadeleşir.

  HESS Yasası

  Örnek

  CaO(k) + H2O(s) Ca(OH)2(k)    ∆H = -64 kJ olduğuna göre

  2CaO(k) + 2H2O(s) → 2Ca(OH)2(k) tepkimesinin ∆H değeri kaçtır?

  Örnek

  I. C(k) + O2(g) CO2(g)    ∆H = -393,5 kJ
  II. CO(g) + 1/2O2(g) CO2(g)    ∆H = -283 kJ

  olduğuna göre
  C(k) + CO2(g) → 2CO(g)   ∆H
  tepkimesinin ∆H’si kaçtır?

  ∆H’ın Diğer İsimleri

  • ∆H’ın adı;
   • Her zaman tepkime ısısı veya tepkime entalpisidir fakat,
   • Tepkimelerin, türlerine göre farklı isimler de alabilir.
  • Tepkime ısısının bazı tepkime türleri için isimleri şöyledir:
   • Yanma tepkimelerinde:
    • C(k) + O2(g) CO2(g)    ∆H : Yanma ısısı
   • Çözünme tepkimelerinde:
    • NaCl(k) Na+(suda) + Cl(suda)    ∆H : Çözünme ısısı
   • Nötürleşme (asit-baz) tepkimelerinde:
    • HCl + NaOH NaCl + H2O    ∆H : Nötürleşme ısısı
   • Erime tepkimelerinde:
    • H2O(k) H2O(s)    ∆H : Erime ısısı

  ∆H ile Kimyasal Hesaplama

  • ∆H;
   • katsayılar kadar mol için alınan/verilen ısı miktarıdır.
  • “Molar (mol başına) tepkime ısısı”:
   • maddenin katsayısı 1 olacak
   • veya tepkimeye giren miktar 1 mol olacak demektir.

  Örnek:

  A(k) + 3O2(g) 2C(g) + 300kj

  Verilen kimyasal tepkime için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  • 2 mol A maddesi yanarsa ne kadar ısı açığa çıkar?
  • 1,5 mol O2 tepkimeye girerse ne kadar ısı açığa çıkar?
  • 4 mol C maddesi oluşursa ne kadar ısı açığa çıkar?
  • 900 kj ısı elde etmek için kaç mol A maddesi harcanmalıdır?
  • Tepkimenin ∆H değeri kaçtır?
  • A maddesinin molar yanma ısısı kaçtır?
  • C maddesinin molar oluşma ısısı kaçtır?

  Tepkime Isısını (∆H) Etkileyen Faktörler

  • Bir kimysal tepkimenin ∆H değeri şunlara bağlıdır:
   1. Maddelerin cinsi
   2. Ortamın sıcaklığı
   3. Ortamın basıncı
   4. Maddelerin fiziksel hali
   5. Maddeleri miktarı
  • Katalizör kullanımı ve
  • tepkimenin mekanizmasının (basmak sayısı) değişmesi
   ∆H değerini etkilemez.

   Örnek:

   • H2(g) + 1/2O2(g) H2O(k) + ∆H1
   • H2(g) + 1/2O2(g) H2O(s) + ∆H2
   • H2(g) + 1/2O2(g) H2O(g) + ∆H3

   Verilen kimyasal tepkimelere göre ∆H1, ∆H2 ve ∆H3 değerlerini karşılaştırınız.

   Kimyasal Tepkimelerde Enerji

   IV. Bölüm
   Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası)

   Bitti 🙁