0. Kimyasal Tepkimelerde Enerji


Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Enerji” ünitesi, Kimya 11 dersinin 4. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Enerji ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Tepkimelerde Isı Değişimi
 2. Oluşum Entalpisi
 3. Bağ Enerjileri
 4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Bağ enerjisi
 • Ekzotermik tepkime
 • Endotermik tepkime
 • Entalpi
 • Hess Yasası
 • Standart oluşum entalpisi
 • Tepkime entalpisi

Ünitenin Kazanımları

Tepkimelerde Isı Değişimi

 • Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
  • a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.
  • b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Oluşum Entalpisi

 • Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
  • a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.
  • b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.
  • c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

Bağ Enerjileri

 • Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır.

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

 • Hess Yasasını açıklar.
  • Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>