Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE IV

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

I. Bölüm

Yanma Tepkimeleri

KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

Ünitenin 4 bölümü vardır:

1- Tepkimelerde Isı Değişimi
2- Oluşum Entalpisi
3- Bağ Enerjileri
4- Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Yıllara Göre Soru Sayısı (AYT)

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı11111

1.Bölüm: Tepkimelerde Isı Değişimi

Dersin Özellikleri:

 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Isı Değişimine Göre Tepkimeler
  • Endotermik Tepkimeler
  • Ekzotermik Tepkimeler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Isı Değişimine Göre Tepkimeler

 • Kimyasal ya da fiziksel bir tepkime gerçekleşirken mutlaka bir enerji (ısı) alış-verişi olur.
 • Isı değişimine göre tepkimeler 2 çeşittir:
  • Endotermik (ısı alan) tepkimeler
  • Ekzotermik (ısı veren) Tepkimeler
Yanma Tepkimeleri
Ekzotermik bir tepkime

Endotermik Tepkimeler

Tepkime Denklemleri

 • Isı alan tepkimelerdir.
 • Girenler kısmındaki ısıdan veya pozitif ΔH değerinden tanınır:
  • A + B + ısı → C + D
  • A + B + Q → C + D
  • A + B + 190 kj/mol → C + D
  • A + B → C + D   ΔH = +190 kj/mol

Endotermik Tepkime Örnekleri

 • Devam etmesi için ısıtmamız gereken (ortamdan ısı alan) olaylardır:
  • Erime ve kaynama olayları
  • N2 gazının yanması
  • Atomlardan e koparılması
   • Ca + ısı → Ca2+ + 2e
  • Bağ kopması olayları
   • F2 + ısı → 2F
  • Ekzotermik tepkimelerin tersi endotermiktir.

Karalılık

 • Enerji açısından girenler daha kararlıdır.
 • Minimum enerji eğilimi girenler lehinedir.
 • Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.

Kendiliğinden devam edemezler.

Endotermik Tepkimelerin Potansiyel Enerji Grafikleri

Endotermik Tepkime
Endotermik Bir Tepkimenin Enerji-T.K Grafiği

Ekzotermik Tepkimeler

Tepkime Denklemleri

 • Isı veren tepkimelerdir.
 • Ürünler kısmındaki ısıdan veya negatif ΔH değerinden tanınır:
  • C + D → A + B + ısı
  • C + D → A + B + Q
  • C + D → A + B + 190 kj/mol
  • C + D → A + B   ΔH = -190 kj/mol

Ekzotermik Tepkime Örnekleri

 • Devam ettikçe ortamı ısıtan olaylardır:
  • Donma ve yoğunlaşma olayları
  • Yanma (N2 gazı hariç) olayları
  • Atomların e alması
   • Ca2+ + 2e → Ca + ısı
  • Bağ oluşumu olayları
   • 2F → F2 + ısı
  • Endotermik tepkimelerin tersi ekzotermiktir.

Karalılık

 • Enerji açısından ürünler daha kararlıdır.
 • Minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir.
 • Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır.

Başladı mı kendiliğinden devam ederler.

Ekzotermik Tepkimelerin Potansiyel Enerji Grafikleri

Ekzotermik Tepkime
Ekzotermik Bir Tepkimede Enerji-T.K Grafiği

Isı Değişimine Göre Tepkimeler

Örnek:

Kimyasal-tepkimelerde-enerji-örnek-1

Verilen tepkimelerden hangileri endotermiktir?

  Örnek:

  X + Y → Z   (ΔH < 0)

  Yukarıda verilen tepkime için;

   I. Tepkime endotermiktir.
  II. Tepkimenin gerçekleştiği kabın sıcaklığı artar.
  III. Enerji yönünden Y ve Z daha kararlıdır.

  yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

  Kimyasal Tepkimelerde Enerji

  I. Bölüm
  (Tepkimelerde Isı Değişimi)

  Bitti 🙁