Doğa ve Kimya 2. Bölüm

Çevre Kimyası

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyanın Sembolik Dili
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çevre Kimyası
  • Hava Kirliliği
  • Su ve Toprak Kirliliği
  • Çevreye Zarar Veren Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çevre Kimyası

Çevre Kimyası Nedir?

 • Bir kimya disiplinidir.
 • Çevremizi korumaya, doğal dengenin bozulmasını ve çevre kirliliğini önlemeye çalışır.
 • Çevre kirliliği demek;
  1. hava kirliliği,
  2. su kirliliği,
  3. toprak kirliliği demektir.

1. Hava Kirliliği

 • Genellikle; atmosfere, canlılara ve çevreye zararlı etkiler bırakan kirleticilerin havada bulunması hava kirliliği olarak kabul edilir.
Hava Kirliliği
Hava Kirliliği
 • Hava kirliliği;
  • küresel ısınma,
  • ozon tabakasının delinmesi gibi sorunlara neden olur ve bu sorunlar tüm canlıları etkiler.
 • Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre Avrupa’daki en kirli 10 şehrin sekizi Türkiye’de bulunuyor. (2017)

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Havayı Kirleten Sebepler

 • Havayı kirleten doğal sebepler şunlardır:
  • Volkanik patlamalar
  • Orman yangınları
  • Toz fırtınaları
 • Havayı kirleten yapay sebepler şunlardır:
  • Ulaştırma (egzoz gazları)
  • Endüstri (baca gazları)
  • Isınma (baca gazları)
  • Sprey ve deodorantlar

Havayı Kirleten Kimyasallar

 • Hava kirletici kimyasalların başında şunlar gelir:
  • Azot oksitler (NOx)
  • Karbon dioksit (CO2)
  • Kükürt oksitler (SOx)

Hava kirliliği nedeniyle yüz binlerce insan astım ve bronşit gibi solunum sorunları yaşamaktadır.

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Azot Oksitler (NOx)

 • NO (Azot monooksit), NO2 (Azot dioksit) gibi gazlardır.
  • NO suda çözünmez ancak NO2 oluşumuna neden olur.
  • NO2 ise suyla reaksiyona girerek HNO3 (Nitrik asit / Kezzap) oluşumuna neden olur.
 • Atmosferdeki azot gazının, oksijenle reaksiyona girmesiyle oluşurlar:
 • Yağmur suyu ile reaksiyona girerek asit yağmurlarına neden olurlar.
 • Küresel ısınmaya neden olan ozon gazı oluşumunu artırdıkları için “dolaylı sera gazı” olarak da bilinirler.
 • Azot oksitler (NOx), şu sağlık problemlerine sebep olabilir:
  • Solunum problemleri, kronik akciğer sorunları
  • Baş ağrıları
  • Gözlerde tahriş, dişlerde aşınma
  • İştah kaybı
 • Azot oksitleri kaynakları şunlardır:
  • Fabrika bacaları
  • Araç egzozları
   • Bunu önlemek için egzoz sistemlerine katalitik konvertörler (dönüştürücüler) takılır.
  • Enerji santralleri gibi yüksek sıcaklık üreten yerlerde

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Karbon Dioksit (CO2)

 • Atmosferde doğal olarak karbon dioksit (CO2) bulunur.
  • Karbon dioksit miktarı yüzde 0,05’in altındaki hava, herhangi bir sağlık veya çevre sorununa neden olmaz.
 • Karbon dioksit yoğunluğu yüzde 5-10 arasında olan hava toksiktir (öldürücü) ve birkaç dakika içinde sizi öldürebilir.
 • Karbon dioksit miktarının çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olan etkenler:
  • Otomobiller
  • Uçaklar
  • Enerji santralleri
  • Benzin ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıdır.
 • Karbon dioksit küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinden birinci derecede sorumlu olan sera gazıdır.

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Kükürt Oksitler (SOx)

 • SO2 (kükürt dioksit) ve SO3 (kükürt trioksit) gazlarıdır.
  • Kükürt dioksitin (SO2) başlıca sorumlusu insan faaliyetleri veya volkanik patlamalardır.
  • Kükürt dioksit (SO2), Güneş ışığını yansıtarak küresel soğumaya neden olur.
 • Fosil yakıtların yanmasıyla SO2 oluşur.
 • SO2, NO2 ile tepkimeye girerek SO3’e dönüşür:

SO2(g) + NO2(g) →  SO3(g)+ NO(g)

 • SO3 atmosferdeki su buharı ile etkileşerek asit yağmurlarına neden olur.
 • Asit yağmurları:
  • İnsanlarda akciğer ve cilt hastalıklarına
  • Tatlı su kaynaklarının kirlenmesine
  • Tarihi eserlerin aşınmasına
  • Metal yüzeylerin aşınmasına
  • Bitki örtüsünün zarar görmesine neden olur.
  • Toprakta bulunan kalsiyum iyonlarının bitkiler tarafından emilimini engeller.

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Sera Etkisi

 • Atmosferdeki sera gazlarının, Güneş ışınlarını hapsetmesi ve küresel ısınmaya sebep olmasına sera etkisi denir.
  • Küresel ısınma, insan ırkının, yakın tarihte karşılaştığı en büyük tehdittir.
  • Küresel ısınma:
   • iklim değişikliğine
   • birçok türün yok olmasına
   • önlem alınmazsa gezegenimizdeki yaşamın sona ermesine neden olabilir.
 • Sera gazları şunlardır:
  • Su buharı (H2O(g))
  • Karbon dioksit gazı (CO2(g))
  • Metan gazı (CH4(g))
  • Azot oksit gazları (NOx(g))
  • Ozon gazı (O3(g))
  • Kloro Floro Karbonlar (CFC’ler)

Çevre Kimyası

Hava Kirliliği

Ozon (O3) Tabakası Nedir? İncelmesi

 • Atmosferin alt katmanlarında bulunan ozon gazı hava kirletici olarak davranır.
 • Atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon, ozon tabakasını (ozonosfer) oluşturur.
  • Ozonosfer; dünyayı, morötesi (ultraviyole) gibi Güneş’in zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan görevi görür.

Ozon Tabakasının İncelmesi

 • Büyük miktarda ultraviyole B ışınlarının dünyaya ulaşmasını sağlar.
  • Ultraviyole B ışınları, insanlarda cilt kanseri ve katarakta neden olabileceği gibi hayvanlara da zarar verir.

Ozon Tabakasına Zararlı Gazlar

 • Klima sistemlerinde ve buzdolaplarında soğutucu gaz olarak kullanılan CFC’ler
 • Isı yalıtımında kullanılan köpükler
 • Aerosol (deodorant, parfüm, saç spreyi gibi) kutularında kullanılan itici gazlar
 • Yangın söndürücüler
 • Tarım ilaçlarındaki metil bromid gibi kimyasallar.

Ozan tabakasını korumak bu gazların kullanımını yasaklamakla olur.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

Toprak ve Su Kirliliği Nedir?

 • Toprak ve su kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın/suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır..

Suyu ve Toprağı Kirleten Maddeler

 • Su ve toprak kirleticilerin başlıcaları şunlardır:
  • Plastikler
  • Deterjanlar
  • Organik sıvılar
  • Ağır metaller
  • Piller
  • Endüstriyel atıklar

Bazı Kirleticilerin Ömürleri

 • Bazı maddelerin doğada bozunma süresi şöyledir:
 • Banka kartları: 1000 yıl
 • Plastik torba: 1000 yıl
 • Plastik tabaklar: 500 yıl
 • Bebek bezi: 550 yıl
 • Pet şişeler: 400 yıl
 • Alüminyum: 100 yıl
 • Çakmak: 100 yıl
 • Kutu kola: 10 yıl
 • Sakız: 5 yıl
 • Sigara izmariti: 1 yıl
 • Gazete: 3 ay

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

1. Plastikler

Plastik Atıklar Su ve Toprak Kirliliği Yapar
Plastik Atıklar Su ve Toprak Kirliliği Yapar
Plastikler Çevreye Zarar Verir
Plastikler Çevreye Zarar Verir

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

1. Plastikler

Plastik Nedir?

 • Plastik kelimesi “biçimlendirme” anlamına gelen Yunanca “plastikos” kelimesinden gelmektedir.
 • Polimer malzemelerdir.
 • Ucuz, kolay şekil alan hafif ve dayanıklı malzemelerdir.
 • Çevreye verdiği zararlar oldukça fazladır.
 • Dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 4’ü plastik üretmek için ham madde olarak kullanılmaktadır.

Plastiklerin Zararları

 • Yakıldıklarında çok zararlı kimyasal dumanlar yayar.
 • İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur.
 • Okyanus ve deniz canlılarına zarar verir.
 • Binlerce yıl doğada kalabilen plastik atıklar, ekolojik dengeyi bozar.
 • Yeraltı sularına zararlı kimyasalların karışmasına neden olur.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

2. Deterjanlar

Deterjanlar Doğal Dengeyi Bozar
 • Tekirdağ’ın Şarköy açıklarındaki bazı mikroskobik deniz canlılarının aşırı üremesinden (ötrifikasyon) kaynaklanır.
 • Bu artışta, denize atılan artıkların yanı sıra sentetik deterjanların önemli oranda rol oynadığı düşünülmektedir.
 • Toksik (öldürücü) etkilerinin yanı sıra, yapılarında bulunan fosfatlar nedeniyle su ve sudaki canlı hayatı olumsuz etkiler.
 • Sulardaki aşırı yosunlaşmanın nedeni deterjanların yapısındaki fosfatlardır.
  • Fosfatlar; yosunların aşırı büyüme ve çoğalmasına yol açar (ötrifikasyon).
  • Aşırı çoğalma su yüzeyini kapladığında suda çözünmüş oksijen miktarı azalır ve bu durum sulardaki canlı hayatı tehdit eder.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

3. Organik Sıvılar

Petrol Sızıntısından Etkilenen Bir Kuş
Petrol Sızıntısından Etkilenen Bir Karabatak Kuşu
 • Sıvı haldeki organik bir bileşiklere, organik sıvı denir.
 • Endüstride kullanılan bazı organik sıvılar şunlardır;
  • Petrol
  • Aseton (C3H6O)
  • Karbon tetraklorür (CCl4)
  • Benzen (C6H6)
  • Etil alkol (C2H5OH)
  • Asetik asit (CH3COOH)
 • Organik sıvıların kullanıldığı endüstriler:
  • İlaç,
  • Plastik
  • Boya
  • Petrokimya
  • Tekstil
  • Mutfaklar
 • Bu sanayi dallarından suya ve toprağa karışarak çevreyi kirletmektedirler.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

4. Ağır Metaller

 • Genel olarak zehirli ve çevre kirliliğine neden olan tüm metaller ağır metal olarak adlandırılmaktadır.
 • Ağır metaller, mol ağırlıkları (MA) yüksek ve yoğunlukları 5 g/cm3 ten daha yüksek olan elementlerdir.
 • 60’dan fazla ağır metal vardır.

Başlıca ağır metaller şunlardır:

 • Pb: Kurşun
 • Cd: Kadmiyum
 • Cr: Krom
 • Fe: Demir
 • Co: Kobalt
 • Cu: Bakır
 • Ni: Nikel
 • Hg: Cıva
 • Zn: Çinko
 • Yer kabuğunun tamamında bulunan doğal elementlerdir.
 • Toprak ve suyu kirletirler.
 • Özellikle madencilik endüstrisinde kullanılan kimyasallar, toprakta bulunan ağır metallerin çözünmesine neden olur.
  • Toprakta çözünen ağır metaller, yer altı sularına, bitkilere geçer, canlılara ve çevreye zarar verir.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

5. Piller

Atık Pil Kutuları
Atık Pil Kutuları
 • Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar gibi pek çok elektronik cihaz pille çalışır.
 • Pillerde kullanılan başlıca kimyasallar şunlardır:
  • Cd: Kadmiyum
  • Pb: Kurşun
  • Hg: Cıva
  • Ni: Nikel
  • Li: Lityum
  • Elektrolit maddeler
 • Pillerin, dış kaplamaları paslandığında, kimyasal maddeler toprağa sızar ve buradan içme sularına karışır.

Bir kalem pilin, 4 metreküp toprağı kirlettiği düşünülerek, ömrü tükenmiş pilleri mutlaka, özel pil toplama kutularına atmalıyız.

Çevre Kimyası

Su ve Toprak Kirliliği

6. Endüstriyel Atıklar

Endüstriyel Atıklar
Bir Fabrikanın Atık Suyu
 • Üretim tesislerinde, bir işlem öncesinde veya sonrasında açığa çıkan atıklara endüstriyel atıklar denir.
 • Arıtılmadığında, bu atıklar, çevre ve canlı sağlığı açısından tehlike oluşturur.
 • Endüstriyel atık üreten başlıca sanayi tesisleri şunlardır:
  • Petrol rafineleri
  • Otomobil fabrikaları
  • Elektrik üretim santralleri
  • Çimento fabrikaları
  • Tekstil fabrikaları

Çevre Kimyası

Çevreye Zarar Veren Kimyasal Kirleticilerin Etkilerinin Azaltılması

 • Üretimde, kirleticiler kullanıldıktan sonra gerekli tedbirler alınarak imha edilmelidir.
 • Atıkların en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.
 • Ülkelerin; çevre politikası ve çevre ile ilgili yasaları olmalıdır.
 • Doğada çözünebilir market poşetleri kullanılmalıdır.
 • Toplu taşımaya önem verilmelidir.
 • Geri dönüşüm çalışmalarına önem verilmelidir.

Etkin Mikroorganizmalar (EM)

 • Organik çöplerin kısa sürede gübreleşmesi, kötü kokuları giderme, sinek, böcek gibi haşaratın azaltılması, atık suların arıtılması gibi alanlarda etkin mikroorganizmalar kullanılmalıdır.
  • Etkin mikroorganizma (EM) doğal, genetik müdahale görmemiş yararlı mikroorganizmalara verilen addır.
 • Yeni EM’lerin üretimi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

İçecek suyumuz, ekecek toprağımız, nefes alacak havamız kalmazsa yaşayamayız. Çevreyi korumak, kendimizi korumak demektir ve hepimizin bir görevidir. Bilinçli bir üretici ve tüketici olmak, çevreyi korumanın ilk adımıdır.

Doğa ve Kimya

II. Bölüm
(Çevre Kimyası)

Bitti 🙁