Kimya Bilimi 4. Bölüm

İçindekiler

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE I

Kimya Bİlimi

IV. Bölüm

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Bu bölüm, herhangi bir ön bilgi gerektirmez.
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
  • Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri
  • Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri
  • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Kılık Kıyafet Kuralları

Kimya-Laboratuvar-Güvenliği-SiteCenneti

 1. Önlük giyilmeli.
 2. Kapalı ayakkabı giyilmeli
 3. Eldiven takılmalı
 4. Deneye göre koruma gözlüğü takılmalıdır.
 5. Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalı
 6. Kontak lens bulunmamalıdır.
 7. Yüzük, bilezik gibi takılar çıkarılmalıdır.

Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Laboratuvar Malzemelerinin Kullanım Kuralları

Kimya-SiteCenneti

 1. Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır.
 2. Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır.
 3. Spatül veya pipet, temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalıdır.
 4. Sıvılar puarla çekilmelidir.
 5. Derişik asit üzerine su eklenmemelidir.
 6. Kimyasal cilde temas ederse bol su ile yıkanır.

 1. Yanabilen maddeler açık aleve yakın tutulmamalıdır.
 2. Cıva ile çalışılmamalıdır.
 3. Deney devam ettiği sürece başında durulmalıdır.
 4. Kimyasalların etiketlerine zarar verilmemeli, etiketleri bozulmuş ambalajlar kullanılmamalıdır.
 5. Eldivensiz, kimyasallara temas edilmemeli.

Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Diğer Kurallar

Kimya-Laboratuvar-Güvenliği-2-SiteCenneti

 1. Deney öncesi bilgi edin.
 2. Yiyecek, içecek getirilmemeli, sakız çiğnenmemelidir.
 3. Kesinlikle şaka yapılmamalıdır.
 4. Cep telefonu kullanılmamalıdır.
 5. Atıklar, kimyasal atık çöplerine atılmalıdır.
 6. Deney bitiminde, gaz ve elektrik bağlantıları kapatılmalıdır.
 1. Deney malzemeleri temiz bırakılmalıdır.
 2. Öğretmenin onayı olmadan bir iş yapılmamalıdır.
 3. Bir tehlike durumunda öğretmene haber verilmelidir.
 4. Tehlike anında aranacak numara 112 dir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

Uyarı İşareti Nedir?

 • Kimyasal maddelerin yol açtığı tehlikeleri anlatan işaretlere veya şekillere risk piktogramları veya uyarı işaretleri denir.
  • Uyarı işaretlerini, kimyasal maddelerin ambalajlarının üzerinde görürüz.

Başlıca Uyarı İşretleri Hangileridir?

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

1. Tahriş Edici Madde

Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)
Tahriş Edici Madde İşareti (Piktogramı)
 • Ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe neden olur.
 • Ortam havalandırılmalıdır.
 • Korunma amaçlı gözlük, eldiven, önlük vb. kullanılmalıdır.
 • Cilde temas etmesi durumunda cilt bol su ile yıkanmalı, alerji belirtisi varsa tıbbi bir kurumdan destek alınmalıdır.
 • Buharı kesinlikle solunmamalıdır.

Tahriş edici maddelere örnekler:

 • Sodyum hipoklorit
 • Etil alkol tahriş edici maddelerdir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

2. Yanıcı Madde

Yanıcı Madde İşareti (Piktogramı)
Yanıcı Madde İşareti (Piktogramı)
 • Yanma şartı: Yanıcı madde, yakıcı madde ve tutuşma sıcaklığı
 • Tutuşma sıcaklığı düşük olan madde grubudur.
 • Yanan maddenin hava (oksijen) ile temasının kesilmesi genelde yanma işlemini durdurur.
  • Her yangının söndürülmesinde su yeterli olmayabilir.

Yanıcı maddelere örnekler:

 • Benzin
 • Tiner
 • Aseton
 • Kauçuk
 • Odun
 • Kâğıt
 • Plastik
 • Metanol
 • Etanol (Alkol)
 • Doğal gaz
 • LPG, LNG gazları
 • Mazot….

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

3. Yakıcı Madde

Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)
Yakıcı Madde İşareti (Piktogramı)
 • Maddelerin yanmasına (oksitlenmesine, paslanmasına) sebep olan madde grubudur.
 • İşaretindeki “O” harfi oksijen elementine işaret eder.
 • Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

Yakıcı maddelere örnekler:

 • Oksijen (O2)
 • Hidrojen peroksit (H2O2)
 • Ozon (O3)
 • Klorat asidi (HCIO3)
 • Kromik asit (H2CrO4)
 • Cl2

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

4. Aşındırıcı (Korozif) Madde İşareti

Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)
Aşındırıcı Madde İşareti (Piktogramı)
 • Göz, cilt ve diğer dokulara teması hâlinde aşındırıcı ve yakıcı olabileceğini gösterir.
 • Metal, mermer, cam, kumaş üzerinde de aşındırıcı etkiye sahiptirler.
 • Göz, cilt ve diğer dokulara teması engellenmelidir.
 • Gözlük, eldiven, önlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

Aşındırıcı maddelere örnekler:

 • Sodyum hidroksit
 • Sülfürik asit
 • Hidroflorik asit
 • Fenol gibi maddeler aşındırıcı maddelere örnektir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

5. Patlayıcı Madde İşareti

Patlayıcı Madde İşareti (Piktogramı)
Patlayıcı Madde İşareti (Piktogramı)
 • Patlamaya sebep olacak kimyasal maddelerin üzerinde bulunur.
 • Kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtünme etkisi ile patlayabilirler.

Patlaycı maddelere örnekler:

 • Dinamit (Nitro gliserin)
 • TNT (Trinitro toluen)
 • TNG (Trinitro gliserin)… patlayıcı maddelere örnektir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

6. Zehirli (Toksik) Madde İşareti

Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)
Zehirli (Toksik) Madde İşareti (Piktogramı)
 • Zehirlidirler ve öldürebilirler.
 • Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol açacağı için kesinlikle vücut ile temas ettirilmemelidir.
 • Zehirli maddeler kanser riski de taşırlar.

Zehirli maddelere örnekler:

 • Hidrojen sülfür
 • Siyanür (CN)
 • Etilen amin… zehirli maddelere örnektir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

7. Radyoaktif Madde İşareti

Radyoaktif Madde İşareti (Piktogramı)
Radyoaktif Madde İşareti (Piktogramı)
 • Çevresine radyasyon (yüksek enerjili ışın) yayan ve canlı dokularda kalıcı hasarlara neden olan madde ve yerlerde bu uyarı işareti bulunur.
 • Kanserojendirler.
 • Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşmamalı, koruyucu giysiler veya duvarlar ile kendimizi korumamız gerekir.
 • Hastanelerin radyoloji odalarında, röntgen gibi radyoaktif ışınlar ile filmler çekilir. Bu yüzden, özellikle hamileler, zorunlu haller dışında bu bölümlerden uzak durmalıdır.

Radyoaktif maddelere örnekler:

 • Uranyum izotopu
 • Radyum izotopu
 • Periyodik tablonun sonundaki büyük atomlar genellikle radyoaktiftir.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

8. Çevreye Zararlı Madde İşareti

Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)
Çevreye Zararlı Madde İşareti (Piktogramı)
 • İnsan ve çevre sağlığına zararlıdır.
 • Havaya, suya ve toprağa karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre gitmez.
 • Kesinlikle doğaya atılmamalı, lavaboya dökülmemeli, mutlaka kimyasal atık şişesine boşaltılmalıdır.
 • Birçok kimyasal maddede yer alır.

Çevreye zararlı maddelere örnekler:

 • Deterjanlar, petrol ürünleri, polimer atıkları gibi hemen hemen bütün kimyasal maddeler çevreye zararlıdır.

Kimyada Kullanılan Sağlık Ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

Uyarı işaretleri, karşımıza şu şekilde de çıkabilir:

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

Kimyasal Madde Nedir?

 • Çevremizdeki bütün maddeler, element ya da bileşiklerin karışmasıyla oluşmuş birer kimyasal maddedir.
 • Çevremizdeki bazı kimyasallar:
  • Su
  • Tuz
  • İskender kebabı
  • Oyuncak ayı
  • Şeker…
 • Kimyasal maddeler çok faydalı da olabilir zararlı da.

Bizi İlgilendiren Kimyasal Maddeler

 1. Sodyum (Na)
 2. Potasyum (K)
 3. Demir (Fe)
 4. Kalsiyum (Ca)
 5. Magnezyum (Mg)
 6. Su (H2O)
 7. Cıva (Hg)

 1. Kurşun (Pb)
 2. Karbon monooksit (CO)
 3. Karbon dioksit (CO2)
 4. Azot dioksit (NO2)
 5. Kükürt dioksit (SO2) – Kükürt trioksit (SO3)
 6. Klor gazı (Cl2)

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

1. Sodyum (Na)

Sodyum Nedir?

Sodyum (Na) Metali

 • Bir elementtir, bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Sodyum ihtiyacımızı, günlük 5 gram yemek tuzundan karşılarız.
 • Vücutta:
  • Su dengesini sağlar
  • Besinlerin hücre duvarından geçişinde rol oynar.
  • Kas ve sinirlerin çalışmasında rol oynar.

Çevre için önemi:

 • Toprakta az miktarlarda bulunması bitkilere zarar vermez.
 • Bazı bitkiler potasyum yerine sodyum kullanabilirler.
 • Toprağın ve suyun iyon dengesi için önemli bir rol oynar.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

2. Potasyum (K)

Potasyum Nedir?

SiteCenneti Potasyum

 • Bir elementtir, bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Vücutta sıvı dengesini sağlar.
 • Kandaki glikoz seviyesinin ayarlanmasında görevlidir.
 • İskelet ve kalp kası aktivitesi için gereklidir.
 • Metabolizmayı hızlandırıcı, felci önleyici, tansiyonu düşürücü etkisi vardır.
 • Eksikliği; kusma ve ishal, beyin hastalıkları, ritim bozukluğu yapar.
 • Mercimek, muz, barbunya, havuç ve patateste vardır.

Çevre için önemi:

 • Bitkinin su dengesini sağlar ve kuraklığa karşı dayanıklılık kazandırır.
 • Topraktaki iyon dengesinin korunmasına yardım eder.
 • Topraktaki miktarı az ise, potasyum gübreleri ile eksikliği giderilir.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

3. Demir (Fe)

Demir Nedir?

Demir-SiteCenneti

 • Bir elementtir, bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Hemoglobinin yapısında bulunur.
 • Vücutta:
  • Enerji üretiminde
  • Kan yapımında
  • Beyin ve zeka gelişiminde
  • Bağışıklık sisteminde görev alır.
 • Karaciğer, bağırsak, dalak ve kemik iliğinde depo edilir.
 • Eksikliğinde; kansızlık, halsizlik görülür.
 • Kabuklu deniz ürünleri, ıspanak, karaciğer ve bakliyat ürünlerinde bulunur.

Çevre için önemi:

 • Bitkilerde klorofil için gereklidir.
 • Fotosentezde, protein ve karbonhidrat oluşumunda görev alır.
 • Solunuma ve enzimlere yardım eder.
 • Demir eksikliği, bitkinin gelişiminin durmasına neden olur.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

4. Kalsiyum (Ca)

Kalsiyum Nedir?

Kalsiyum-SiteCenneti

 • Bir elementtir, bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Vücutta daha çok kemik dokusunda, az miktarda da hücre dışı sıvıda bulunur.
 • Kanın pıhtılaşmasında
 • Kas ve sinirlerin uyarılmasında
 • Kalp ritmini düzenlemede, hücre zarı geçirgenliğinde, salgılama olaylarında görev alır.
 • Süt ve süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde, kabuklu yemişlerde, balık kılçığında bulunur.

Çevre için önemi:

 • Toprağın yapısında ve geçirgenliğinde önemli rolü vardır.
 • Bitkiyi güçlendirir.
 • Eksikliğinde, bitkinin kök sistemi zayıflar ve topraktaki dayanıklılığı azalır.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

5. Magnezyum (Mg)

Magnezyum Nedir?

Magnezyum-SiteCenneti

 • Bir elementtir, bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Kas ve kemikler için çok önemlidir.
 • Anti-stres özelliği ile sinir sistemindeki aşırı duyarlılığı azaltır.
 • Enzimlerin çalışmasında görev alır.
 • Enerji üretimi ve kasların kasılmasında görev alır.
 • Eksikliğinde; kramplar, hafıza kaybı, böbrek yetmezliği oluşur.
 • Yeşil yapraklı sebzelerde, kuruyemiş ve baklagillerde, bitter çikolatada, muz ve domateste bulunur.

Çevre için önemi:

 • Klorofilin yapısında bulunur.
 • Eksikliğinde bitkilerdeki verim düşer.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

6. Su (H2O)

Su Nedir?

SU-SiteCenneti

 • Bir bileşiktir.
 • Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur.
 • Tabiatta sıvı halde bulunur.

İnsanlar için önemi:

 • İnsan vücudunun yaklaşık %70’i sudur.
 • Su yoksa hayat yoktur.
 • Vücudumuzdaki bütün olaylar sulu ortamda gerçekleşir.
 • Vücut ısımız su sayesinde sabit tutulur.
 • Bütün metabolik faaliyetlerin ve sistemlerin suya ihtiyacı vardır.

Çevre için önemi:

 • Topraktaki besinlerin bitkiye geçmesi ve bitkide taşınması su ile olur.
 • Donduğunda hafiflemesi, dere ve göllerde kışın da hayatın devam etmesini sağlar.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

7. Cıva (Hg)

Cıva Nedir?

Cıva (Hg) Metali

 • Bir elementtir, ağır metaldir.
 • Tabiatta sıvı halde bulunan tek metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Zehirli (toksik) bir maddedir.
 • Karaciğer ve böbrekte birikir ve hasta eder.
 • Beyinde birikir ve sinir sistemini tahrip eder.
  • Sakat doğumlara
  • Enzim faaliyetlerinin bozulmasına
  • Hatta ölüme sebep olabilir.

Çevre için önemi:

 • Ağır metal olduğu için hava, su ve toprak kirliliği yapar.
 • Denizde biriken cıva, deniz dibi canlıları yoluyla insanlara geçer.
 • Cıva içeren zirai ilaçlar kuşları öldürür.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

8. Kurşun (Pb)

Kurşun Nedir?

Kurşun-Pb-SiteCenneti

 • Bir elementtir, ağır metaldir.
 • Kolay şekil alabilen bir metaldir.

İnsanlar için önemi:

 • Akciğer yoluyla kolayca vücuda alınabilir.
 • Vücutta fazla birikmesi:
  • Yorgunluk/halsizliğe
  • Karın ağrısında
  • İşitme ve sinir sistemi bozukluklarına
  • Kansızlığa
  • Mide ağrısına, beyin iltihaplanmasına
  • Kısırlığa, kansere ve ölüme sebep olabilir.

Çevre için önemi:

 • Ağır metal olduğu için çevreye zararlıdır.
 • Kurşunlu benzin kullanan araçların egzozları ile havaya karışır.
 • Bazı boyalarda, akü imalatında kullanılır.
 • Havaya karışan kurşun, zamanla su ve toprağa da karışarak bitki ve hayvanlara zarar verir.
 • Kurşun borular su ve çevre kirliliği yapar.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

9. Karbon Monoksit (CO)

Karbon Monoksit Nedir?

 • Bir bileşiktir.
 • Renksiz, kokusuz ve zehirli bir gazdır.

İnsanlar için önemi:

 • Solunması halinde, kandaki hemoglobinlere bağlanarak oksijen taşınmasını engeller.
  • Oksijensiz kalan vücutta; baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı, bilinç kaybı, yorgunluk hissi oluşur ve ölüm gerçekleşebilir.
 • Soba zehirlenmelerinde, öldüren gazdır.

Çevre için önemi:

 • Tam yanmanın gerçekleşmediği durumlarda oluşur.
  • Soba zehirlenmesi, sobadaki kömürün yeterince oksijen alamaması ve tam yanamaması sonucu gerçekleşir.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

10. Karbon Dioksit (CO2)

Karbon Dioksit Nedir?

 • Bir bileşiktir.
 • Renksiz ve kokusuz bir gazdır.
 • Normalde, havada %1’in altında bulunur.

İnsanlar için önemi:

 • Zehirli değildir fakat havada karbon dioksit miktarı arttıkça, oksijen miktarı düşer.
  • Oksijeni az olan havanın solunması ise baş ağrısı, mide bulantısı, zihin karışıklığı, yorgunluk, depresyon hatta ölüme sebep olabilir.

Çevre için önemi:

 • Atmosferdeki miktarı artarsa sera etkisi (küresel ısınma) yapar.
 • Küresel ısınma dünyanın sıcaklık ve iklim dengesini bozar.
 • Asit yağmuru yapar.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

11. Azot Dioksit (NO2)

Azot Dioksit Nedir?

Azot-Dioksit-NO2-SiteCenneti

 • Bir bileşiktir.
 • Kırmızımsı-kahverengi ve zehirli bir gazdır.
 • Keskin bir kokuya sahiptir.

İnsanlar için önemi:

 • Belli bir değerin üzerinde solunursa:
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Solunum yollarında yanma ve tahriş yapar.
 • Fazla solunması ölüme neden olabilir.
 • Fosil yakıtların yanmasıyla ve baca gazı olarak oluşur.

Çevre için önemi:

 • Güneş ışıkları ile tepkimeye girerek (fotokimyasal tepkime) sis oluşturur.
 • Asit yağmuru yapar.
  • Asit yağmuru bitkilere, göl balıklarına, tarihi eserlere ve binalara zarar verir.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

12. Kükürt Dioksit (SO2) – Kükürt Trioksit (SO3)

SO2 ve SO3 Nedir?

 • Gazdırlar.
 • Asidik karakterli bileşiklerdir.
 • Ciddi solunum yolu hastalıklarına sebep olabilirler.

İnsanlar için önemi:

 • SO3 solunduğunda, gözlerde ağrı ve şişmeye neden olur.
 • Solunum yollarını tahriş ederler.

Çevre için önemi:

 • Nem çekici özellikleri vardır.
 • Su veya nemle tepkimeye girerek sülfürik asidi oluştururlar.
 • Asit yağmuru yapar.

Bazı Kimyasal Maddelerin Etkileri

13. Klor Gazı (Cl2)

Klor Gazı Nedir?

Klor (Cl) - Ametaller

 • Bir elementtir, ametaldir.
 • Yeşilimsi-sarı, kokulu ve zehirli bir gazdır.

İnsanlar için önemi:

 • Az miktarda solunduğunda bile;
  • Baş ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Bulantı ve kusma
  • Göğüste daralma
  • Burun, akciğer ve gözlerde tahrişe
  • Zehirlenme ve ölüme sebep olabilir.

Çevre için önemi:

 • Endüstride, bir çok ürünün üretiminde kullanılır.
 • Çamaşır suyu ve tuz ruhu karışırsa klor gazı oluşur.
 • Çevreye karışırsa bitki ve canlılara zarar verir.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Laboratuvar Malzemesi Nedir?

 • Kimya laboratuvarında deney yaparken kullandığımız araç-gereçlere laboratuvar malzemesi denir.

Önemli Bazı Laboratuvar Malzemeleri

 1. Spatül (Spatula)
 2. Beherglass
 3. Erlenmayer
 4. Dereceli Silindir
 5. Pipet
 6. Cam Balon
 7. Balon Joje
 8. Saat Camı
 9. Deney Tüpü
 1. Büret
 2. Ayırma Hunisi
 3. Termometre
 4. Porselen Kroze
 5. Üç Ayak
 6. Huni
 7. Baget
 8. İspirto Ocağı
 9. Havan

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Spatül

Spatül - Laboratuvar Malzemeleri

 • Bir ucu kaşık, diğer ucu sapatula şeklinde bir malzemedir.
 • Katı maddeleri aktarmak, sıvıları karıştırmak için kullanılır.

Beherglass

Beherglas - Laboratuvar Malzemeleri

 • Bardağa benzer.
 • Üzerinde dereceleri vardır.
 • Katı ve sıvı kimyasallar ile işlem yaparken kullanılır.

Erlenmayer

Erlenmayer - Laboratuvar Malzemeleri

 • Ağzı dar olduğu için içindeki maddenin dökülmesi zordur.
 • Katı ve sıvı maddeler ile çalışırken kullanılır.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Pipet

Pipet - Laboratuvar Malzemeleri

 • Sıvıları ölçerek aktarmak için kullanılır.

Dereceli Silindir (Mezür)

Dereceli Silindir - Laboratuvar Malzemeleri

 • Sıvıların hacmini ölçmek için kullanılır.

Cam Balon

Cam Balon - Laboratuvar Malzemeleri

 • Tepkime gerçekleştirmek
 • Sıvıları kaynatmak için kullanılır.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Balon Joje

Balon Joje - Laboratuvar Malzemeleri

 • Çözelti hazırlamak için kullanılır.

Saat Camı

Saat Camı - Laboratuvar Malzemleri

 • Az miktarda katı ve sıvıyı ısıtmak ya da kurutmak için kullanılır.

Deney Tüpü

Deney Tüpü - Laboratuvar Malzemeleri

 • Genellikle deneyler cam tüplerin içinde yapılır.
 • Deney için gereken maddeler önce cam tüplere alınabilir.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Büret

Büret - Laboratuvar Malzemeleri

 • Titrasyon işleminde kullanılır.

Termometre

Termometre - Laboratuvar Malzemeleri

 • Sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.

Ayırma Hunisi

Ayırma Hunisi - Laboratuvar Malzemeleri

 • Sıvı-sıvı heterojen karışımları ayrımak için kullanılır.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Porselen Kroze

Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Porselen-Kroze

 • Yüksek sıcaklıklarda çalışmak için kullanılır.

Üç Ayak

Sacayağı (Üç ayak) - Laboratuvar Malzemeleri

 • Altına ocak konur, üzerinde maddeler ısıtılır.
 • Amyant tel ile birlikte kullanılır.

Huni

Huni - Laboratuvar Malzemeleri

 • Ağzı dar kaplara sıvı aktarmak için kullanılır.

Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Malzemeler

Baget

Baget - Laboratuvar Malzemeleri

 • Cam çubuktur. Karıştırmak için kullanılır.

İspirto Ocağı

İspirto Ocağı - Laboratuvar Malzemeleri

 • Maddeleri ısıtmak için kullanılır.
 • İspirto veya gaz yağı ile çalışır.

Havan

Havan - Laboratuvar Malzemeleri

 • Katıları dövmek ve toz haline getirmek için kullanılır.

Kimya Bilimi

IV. Bölüm
(Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği)

Bitti 🙁 – SON