Simyadan Kimyaya – Test 2


Simya için aşağıda verilen;

I) Değersiz madenleri altına dönüştürmeye, ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışan insanların uğraşısıdır.
II) Bir bilim dalıdır.
III) Simyacılar; astronomi, din, tıp, felsefe, coğrafya gibi alanlarda da çalışmışlardır.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

Simyacıların başlıca amaçları ölümsüzlük iksirini ve filozof taşını bulmaktır.

Buna göre, “ölümsüzlük iksiri” ve “filozof taşı” kavramlarının karışığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Ölümsüzlük İksiriFilozof Taşı
Sonsuzluk suyuBilim taşı
Mükemmel suFelsefe taşı
Ab-ı hayatFelsefe taşı
Mükemmel suSihirli taş
Ab-ı hayatBilim taşı

Simya ve simyacı kavramlarının karşılığı, sırasıyla, aşağıdakilerden hangisidir?

Alşimi, kimyacı

Alşimist, alşimi

Kimya, kimyacı

Alşimi, alşimist

Alşimi, kimyacı

I) Altın
II) Gümüş
III) Ölümsüzlük iksiri
IV) Barut

V) Cam
VI) Zaç yağı
VII) PET şişe

Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi simya döneminde keşfedilmiştir?

3

4

5

6

7

Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin simyaya bir katkısı olmamıştır?

Eski Mısır

Antik Yunan ve Roma

Çin

Arap ve İslam

Amerika

Simya döneminde, bir çok kimyasal madde ve deneysel yöntem keşfedilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki deneysel yöntemlerden hangisi, simya döneminde keşfedilmemiştir?

Elektroliz

Damıtma

Ekstraksiyon (Özütleme)

Dekantasyon (Aktarma)

Süzme

I) Bitkilerden çeşitli ilaçlar yapma
II) Metalleri saflaştırma
III) Damıtma, mayalama, kavurma, özütleme gibi deneysel yöntemler kullanma
IV) Filozof taşını bulma
V) İhtiyaçlara uygun malzemeler geliştirme

Yukarıda, simya dönemine ait uygulanan bazı yöntemler ve arayışlar verilmiştir.

Buna göre, bunlardan hangisi kimya döneminde son bulmuştur?

I

II

III

IV

V

I) Teorik temelleri yoktur.
II) Deneme-yanılma yöntemi kullanılmıştır.
III) Sistematik bir bilgi birikimi yoktur.

Simyanın bir bilim dalı sayılmamasının sebebi yukarıda verilenlerden hangileridir?

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III

I, II

II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, maddelerin atomlardan oluştuğunu öne süren ilk simyacıdır?

Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Simyacilar – Demokritus

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Aristo – Aristo

Kimya-Bilimi-Simyadan-Kimyaya-Simyacilar-Empedokles – Empedokles

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Ebubekir er Razi – Ebubekir er-Razi

Kimya Bilimine Katkısı Olanlar - Cabir bin Hayyan – Cabir bin Hayyan

Aşağıdakilerden hangisi, ünlü simyacı Ebubekir er-Razi tarafından keşfedilmemiştir?

Sud kostik

İmbik

Gliserin

Lavabo açıcısı

Alkolün antiseptik özelliği

 • Kral suyunu keşfetmiştir.
 • Atomun parçalanabileceğini söylemiştir.
 • Bir damıtma aracı olan imbiği keşfetmiştir.
 • İslam dünyasında kimyanın kurucusu olarak kabul edilir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

Ebubekir er-Razi

Cabir bin Hayyan

İbn-i Sina

Lokman Hekim

Avicenna

Yazdığı “Kuşkucu Kimyager” adlı kitabıyla, elementin ilk defa bilimsel tanımını yapmış ve kimya biliminin kurucuları arasına girmiştir.

Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Antoine Lavoisier

Aristo

Robert Boyle

Empedokles

Cabir bin Hayyan

 • Yanma olayında, oksijenin rolünü keşfetmiştir.
 • Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya atmıştır.
 • Kimya biliminin kurucuları arasında sayılır.

Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Antoine Lavoisier

Aristo

Robert Boyle

Empedokles

Cabir bin Hayyan

Aristo ve Dört Element - Hava Su Toprak Ateş

Elementlerin ve özelliklerinin yukarıdaki gibi olduğunu öne süren simyacı aşağıdakilerden hangisidir?

Demokritus

Thales

Empedokles

Aristo

Platon

 • Ateş, su, hava ve toprağın; sıcak, soğuk, kuru ve ıslak özelliklerinin olduğunu söylemiştir.
 • Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya atmıştır.
 • Hava ile ilgili araştırmalar yapmış ve kendi adına bir gaz kanunu keşfetmiştir.
 • Damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiş “baz” kavramıyla kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Yukarıda, kimya bilimine katkıda bulunmuş bazı kişilerin yaptığı keşif ve katkılar verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki isimlerden hangisinin, kimya bilimine yaptığı bir katkıdan bahsedilmemiştir?

Antoine Lavoisier

Aristo

Robert Boyle

Empedokles

Cabir bin Hayyan