Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Maddenin Halleri

Maddenin Halleri

Sevgili öğrencim, “Maddenin Halleri” ünitesi, Kimya 9 dersinin 4. ünitesidir. Bu ünite bir TYT konusudur.

Maddenin Halleri ünitesinden, TYT sınavında, her sene ortalama 1 tane soru çıkmaktadır.

TYT Sınavında “Maddenin Halleri” Soru Sayıları

Yıl2021202020192018201720162015201420132012
Soru Sayısı1/71/71/71/72/131/131/131/131/132/13
“Maddenin Halleri” Ünitesinden Çıkan Soruların Sayısı/Toplam Soru Sayısı

Ünitenin Bölümleri

 1. Maddenin Fiziksel Halleri
 2. Katılar
 3. Sıvılar
 4. Gazlar
 5. Plazma

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Akışkanlık
 • Avogadro sayısı
 • Bağıl nem
 • Basınç
 • Buhar basıncı
 • Buharlaşma
 • Donma
 • Erime
 • Genleşme
 • Hacim
 • Kaynama
 • Kırağılaşma (geri süblimleşme)
 • Mol
 • Mutlak sıcaklık
 • Nem
 • Plazma
 • Süblimleşme
 • Viskozite
 • Yoğuşma

Ünitenin Kazanımları

Maddenin Fiziksel Hâlleri

 • Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.
  • Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz) farklı işlevler sağladığı vurgulanır.
  • LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi vurgulanır.
  • Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulur.

Katılar

 • Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
  • Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının taneciklerini bir arada tutan kuvvetler üzerinde durulur.

Sıvılar

 • Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
 • Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
  • Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
  • Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir.
  • Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanır.
 • Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
  • Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır.
  • Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu belirtilir.
 • Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.
  • Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir.
  • Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Bağıl nem hesaplamalarına girilmez.

Gazlar

 • Gazların genel özelliklerini açıklar.
  • Gaz yasaları ve kinetik-moleküler teoriye girilmez.
 • Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
  • Basınç birimleri olarak atm ve mmHg; hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve hesaplamalara girilmez.
 • Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
  • Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama süreçleri incelenir.
  • Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara girilmez.
  • Saf suyun hâl değişim deneyi yaptırılarak grafiğinin çizdirilmesi sağlanır.

Plazma

 • Plazma hâlini açıklar.
  • Sıcak ve soğuk plazma sınıflandırmasına girilmez.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “0. Maddenin Halleri”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>