Maddenin Halleri 5. Bölüm

Plazma

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Plazma
  • Plazma Hali Nedir?
  • Plazma Nasıl Oluşur?

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Plazma

Plazma Hali Nedir?

 • Plazma hali, maddenin gaz halini ısıtmaya devam edersek ortaya çıkan bir haldir. Yani, maddenin yüksek enerjili halidir.
 • Bir cam küredeki asal gaz atomlarına, yüksek voltajlı elektrik akımı verildiğinde plazma hâl oluşur. Aşağıda bir cam küre ve içindeki gazın, elektrik arkları oluşturarak, plazma haline geçişi verilmiştir:

Plazma Halindeki Maddelerin Özellikleri

Plazma halindeki bir maddenin özellikleri şunlardır:

 • Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır.
 • Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.
 • Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
 • Plazmalar, toplamda nötür maddelerdir.
 • Diğer hâllere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir.
 • Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
 • Akışkandır.

Plazma

Plazma Haline Örnekler

 • Mum alevinin en sıcak kısmı plazma halindedir.
 • Kutup ışıkları
 • Elektrik Kıvılcımı
 • Yıldırım – Şimşek
 • Yanıyorken tasarruflu ampuller ya da floresan lambalar.
 • Kibrit, odun, kömür… alevi
 • Volkan lavları
 • Yıldızlar
 • Neon ışıkları
 • Plazma topu
 • Plazma televizyon
 • Güneş

Plazma Örneği: Güneş

Aşağıdaki vidyoda, bir plazma örneği olan güneş verilmiştir:

Güneş, Plazma Halinde Bir Maddedir

Plazma

Plazma Nasıl Oluşur?

 • Maddenin en yüksek enerjili ve iyon hâli plazmadır.
  • Katı maddeye ısı enerjisi verildiğinde erime, sıvı maddeye ısı enerjisi verildiğinde buharlaşma, gaz maddeye ısı enerjisi verildiğinde iyonizasyon oluşur.
 • Gaz hâlindeki bir maddenin enerji alarak nötr yapısını bozmadan iyonlar oluşturmasına iyonizasyon denir.
 • Enerjisi azalan plazma hâlin tekrar nötr tanecikler hâline dönmesine ise deiyonizasyon denir.
 • Gaz hâline bulunan atomlara yüksek enerji verildiğinde, yörüngelerde dolaşan elektronlardan bazıları atomdan kopar ve bulunduğu ortamda dolaşır.
 • Böylece madde bazı atomları yüksüz, elektron kopan atomları pozitif yüklü ve kopan negatif yüklü elektronlardan oluşan bir hâl alır.
 • Bu şekilde nötr atomlar, iyonlar ve elektronlardan oluşan hâle plazma hâl denir.

Maddenin Halleri

V. Bölüm
(Plazma)

Bitti 🙁