Kimya ve Elektrik 2. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE I

KİMYA
ve
ELEKTRİK

II. Bölüm

2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimya ve Elektrik – I. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • İstemlilik
 • Elektrokimyasal Hücreler Nelerdir?
 • Bir Galvanik Hücrenin Parçaları
 • Galvanik Hücre Çalışırken Neler Olur?
 • Galvanik Hücrede Pil Tepkimesi
 • Galvanik Hücre Şeması (Şematik Gösterim)

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

İstemlilik

 • Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam edebilen tepkimelere istemli tepkime, edemeyenlere istemsiz tepkime denir.
  • İstemsiz tepkimelerin devam edebilmesi için çevreden devamlı enerji almaları gerekir.
 • Elektrik enerjisi istemli redoks tepkimeleri ile elde edilir.
  • Piller, aküler, bataryalar bu duruma örnektir.
Kimya-ve-Elektrik
Akü Asidi Zaç Yağı veya Sülfürik Asittir
Kimya-ve-Elektrik-cep-telefonu-bataryası

Örnek:

Aşağıdaki olayların hangisinde istemli bir redoks tepkimesi gerçekleştiği söylenemez?

A) Şarja takılı olmadan cep telefonunun açılması
B) Televizyon kumandasının çalışması
C) Arabanın anahtarı yardımı ile çalıştırılması
D) Cep telefonunun şarj edilmesi
E) Pilli bir oyuncağın düğmesi açıldığında hareket etmesi.

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrokimyasal Hücreler Nelerdir?

 • Bir kimyasal tepkime ile elektrik enerjisi arasındaki dönüşümün gerçekleştiği sistemlere elektrokimyasal hücre denir.
 • 2 çeşit elektrokimyasal hücre vardır. Bunlar:
  1. Galvanik (Voltaik) Hücre: Kimyasal enerji, elektrik enerjisini dönüşür.
   • Bitmemiş pil, batarya, aküler…
  2. Elektrolitik hücre: Galvanik hücrenin tersidir. Elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür.
   • Şarj olan pil, batarya ve aküler

Örnek:

Aşağıdaki olayların hangisi bir elektrolitik hücre örneğidir?

A) Şarja takılı olmadan cep telefonunun çalışması
B) Televizyon kumandasının çalışması
C) Arabanın anahtarı yardımı ile çalıştırılması
D) Tablet bilgisayarın şarj edilmesi
E) Pilli bir oyuncağın düğmesi açıldığında hareket etmesi.

Galvanik (Voltaik) Hücreler

Bir Galvanik Hücrenin Parçaları

 • Galvanik bir hücre, şu parçalardan oluşur:
  • İki adet elektrolit çözelti (tuz çözeltisi): Yarı hücre denir.
  • İki adet elektrot (metal çubuk)
  • İletken bir tel (voltmetre takılı olur)
  • Voltmetre (Pilin ürettiği elektrik miktarını ölçer.)
  • Tuz köprüsü: İçinde tuz çözeltisi olan, uçları pamukla tıkanmış bir U borusudur.
 • Anot yarı hücresinde her zaman yükseltgenme
 • Katot yarı hücresinde her zaman indirgenme gerçekleşir.
Kimya ve Elektrik - İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Galvanik Hücre Düzeneği

Galvanik (Voltaik) Hücre Çalışırken Neler Olur?

 • Anot Yarı Hücresindeki Olaylar (+ Kutup):
  • Metal elektrot yükseltgenir ve çözünür.
  • Elektrolit çözeltinin derişimi zamanla artar.
  • Metal elektrotun kütlesi zamanla azalır.
  • Elektron veren kutuptur.
 • Katot Yarı Hücresindeki Olaylar (- Kutup):
  • Çözeltideki katyonlar indirgenir ve metal elektrotun yüzeyinde toplanır.
  • Çözelti derişimi zamanla azalır.
  • Metal elektrotun kütlesi zamanla artar.
  • Elektron alan taraftır.
 • Tuz Köprüsü Olayları:
  • Anyonlar anota, katyonlar katota akar.
kimya ve elektrik - galvanik-voltaik-hücre
Bir galvanik hücrenin çalışması

Galvanik (Voltaik) Hücre Çalışırken Neler Olur?

Örnek:

Galvanik Hücre
Daniell Pili

Yanda verilen ve çalışmakta olan J. F. Daniell pili için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I) Elektrotlar hangileridir?
II) Elektrolitler hangileridir?
III) Tuz köprüsünde hangi elektrolit kullanılmıştır?
IV) Zamanla metal elektrotların kütleleri nasıl değişir?
V) Zamanla elektrolit çözeltilerin derişimi nasıl değişir?
VI) Elektrik akımı hangi yöndedir?
VII) Katot yarı hücresinde gerçekleşen yarı tepkimeyi yazınız?
VIII) Anot yarı hücresinde gerçekleşen yarı tepkimeyi yazınız?
IX) Anyonlar hangi tarafa akar?
X) Elektronlar ne tarafa akar?

Galvanik Hücrede Pil Tepkimesi

Galvanik Hücre
Daniell Pili
 • Galvanik hücrede istemli olarak gerçekleşen tepkimeye “pil tepkimesi” denir.
 • Pil tepkimeleri genellikle bir denge tepkimesidir.
  • Le Chatalier Prensibi“ne uyarlar.
 • Ekzotermiktirler, elektrik akımı üretirler.
 • Anot ve katotta gerçekleşen yarı tepkimeler toplanırsa pil tepkimesi bulunur:
  • Yarı tepkimeler toplanmadan önce alınan-verilen elektron sayıları eşitlenir ve sadeleşir.

Kimyasallardan-Galvanik-Voltaik-Hücre-Anot-Katot-Tepkimesi

Galvanik Hücre Şeması (Şematik Gösterim)

 • Bir hücrenin şekli çizilmeden gösterimine hücre şeması denir.
 • Hücre şeması üç ana bölüm birbirini takip eder. Bu bölümler sırasıyla:
  1. Anot tepkimesidir ve şöyle gösterilir:
   • X(k) / X+(1M)
  2. Tuz köprüsüdür ve şöyle gösterilir:
   • ||
  3. Katot tepkimesidir ve şöyle gösterilir:
   • Y+(1M) / Y(k)
Galvanik Hücre
Daniell Pili

Örnek:

 • Daniell pilinin pil tepkimesi:
  • Zn(k) + Cu2+(suda) ⇄ Zn2+(suda) + Cu(k)

 • Daniell pilinin hücre şeması:
  • Zn(k) / Zn2+(suda) || Cu2+(suda) / Cu(k)

Galvanik Hücre Şeması (Şematik Gösterim)

Örnek:

Zn(k) | Zn2+(1M) || Ag+(1M) | Ag(k)

Yukarıda hücre diyagramı verilen galvanik hücrenin pil tepkimesini yazınız.

Galvanik Hücreler

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Galvanik-Hücre-Pil-Tepkimesi-Soru-Çözümü

Standart koşullarda bulunan düzenekte, Cu elektrotun kütlesi zamanla artmaktadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden, hangisi ya da hangileri doğrudur.

I) 1. Kap anottur.
II) Elektrik akımı 2. kaba doğrudur.
III) Katyonlar 2. kaba doğru akarlar.
IV) Pil şeması Ni(k) | Ni2+(1M) || Cu2+(1M) | Cu(k) şeklindedir.
V) Pil tepkimesi; Cu(k) + Ni2+(suda) ⇄ Cu2+(suda) + Ni(k) şeklindedir.
VI) Katyon derişimi 1. kapta artar.

Kimya ve Elektrik

II. Bölüm
(Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler)

Bitti 🙁