KvE – 4. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
– 12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
– 12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
— Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanır.

Lityum pilleri için;

I) Çevrecidirler.
II) Sadece Lityum metalinden oluşurlar.
III) 3,6V’a kadar gerilim üretebilirler.

bilgilerinden hangileri doğru değildir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-daniel-pili-2

Şekilde verilen galvanik hücre için aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?

İşlemEpilÖmrü
Daha sıcak bir ortamda kullanmakAzalırAzalır
Daha kalın elektrotlar kullanmakDeğişmezArtar
Pilden yüksek akım çekmeDeğişmezAzalır
Aynı çözeltileri daha yüksek hacimde kullanmakDeğişmezArtar
II. kapta biraz daha CuSO4 tuzu çözmekAzalırArtar