Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

6. Korozyon

Kimya ve Elektrik - Elektrot Potansiyelleri - Aktiflik
 • Korozyon“, bir metalin istenmeyen bir şekilde ve kendiliğinden yükseltgenmesidir.
 • Korozyon olayına, “metallerin paslanması” da denebilir.
 • Yanma tepkimeleri, redoks tepkimeleridir.
 • Metallerin paslanması de bir çeşit yanma tepkimesidir. Bu yüzden, metallerin paslanması, bir çeşit redoks tepkimesidir.
 • Paslanma esnasında, metaller katyonlara (+ yüklü iyonlara) dönüşür ve oksit bileşikleri oluştururlar.
 • Metallerin paslanması, kendiliğinden gerçekleşir. Bu yüzden, paslanma istemli bir redoks tepkimesidir.
 • Bazı korozyon olayları şunlardır:
  • Demirin paslanması
  • Gümüşün kararması
  • Bakırın yeşil renge dönüşmesi

Korozyonun Zararları

Kimya-ve-Elektrik-Korozyon
Korozyon istenmeyen bir olaydır.
 • Korozyon istenmeyen ve engellenmeye çalışılan bir olaydır.
 • Korozyona uğrayan metaller, toz haline dönüşür ve dökülerek suya veya toprağa karışırlar.
 • Suya veya toprağa karışan metal paslarını buradan ayırmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır.
 • Korozyon sebebiyle, dünyada, her yıl tonlarca metal kaybedilmektedir.
 • Korozyon sebebiyle, demirden veya diğer metallerden yapılmış araç ve aletler zamanla kullanılamaz hale gelmektedir.

Korozyon Nasıl Gerçekleşir?

 • Korozyonun gerçekleşmesine sebep olan başlıca faktör sudur veya nemdir.
 • Ancak saf suda korozyon çok yavaş ilerler.
 • Hava ile temas eden suda, CO2 gazı çözünür ve su asidik hale geçer.
 • Asidik özellik kazanmış suda paslanma daha hızlı gerçekleşir.

Demirin (Fe) Paslanması

Demirin Paslanması
Demirin Paslanması
 • Demirin paslanması olayında; demir metali, hava ve suyla temas ederek yükseltgenir.
 • Paslanma olayında havadaki oksijen gazı indirgenir.
 • Yükseltgenme yarı tepkimesinde, Fe metali yükseltgenerek oksit bileşiğine dönüşür.
 • Aşağıda, Fe metalinin paslanmasına ait yarı tepkimeler verilmiştir:
  • Katot (İYT): O2(g) + 4H+ + 4e → 2H2O(s)
  • Anot (YYT): 2Fe(s) → Fe2+ + 4e

 • Bu tepkimeler ile, yükseltgenen Fe2+ iyonu, havanın oksijeni ile bir daha yükseltgenerek Fe3+ iyonuna dönüşür.
 • Fe3+ iyonu ise, oksijen iyonu ile Fe2O3.xH2O
 • Demirin pası, Fe2O3.xH2O genel formülü ile gösterilir.

Korozyondan Korunma

 • Korozyon, metallerin paslanarak kullanım dışı kalmasına sebep olur.
  • Bu yüzden; hem ülke ekonomisine hem de dünyadaki metal kaynaklarına zararı olan bir olaydır.
  • Bu yüzden, korozyonun önlenmesi, istenen ve önemli bir olaydır.

Metallerin, korozyona uğramasını engellemenin çeşitli yolları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Metalleri Boyama

Metallerin Boyanması Korozyonu Önler
Metallerin Boyanması Korozyonu Önler
 • Metallerin boyanması, hem hava ile hem de su ile temasını keseceği için, metallerin paslanmasını önler.

Galvanizleme

Zn ile Galvanizleme İşlemi
 • Demir ve çelik malzemelerin üzerine ince bir çinko tabakası kaplama işlemine galvanizleme denir.
 • Çinko metali, demir metaline göre daha aktiftir (Daha kolay yükseltgenir.)
  • Ancak çinkonun yükseltgenme ürünleri çinkoya sıkıca yapışarak onun daha fazla korozyona uğramasını engeller. Yani demir metalinin hava ve su ile temasını engelleyen koruyucu bir tabaka oluşur.
 • Eğer çinko metal tabakası çizilirse ve alttaki demir tabakası açığa çıkarsa bu durumda çinko metali, demir metaline elektron vererek yükseltgenir.
  • Böylece demir, çinkonun yükseltgenmesi sayesinde korozyona karşı korunur.
 • Bu yönteme galvanize etme denir.

Pasif Metallerle Kaplama

Bakır Metalini Gümüş Kaplama İşlemi
 • Bazı metaller, korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanmazlar. Bir metalin, korozyona dayanıklı başka bir metal tarafından kaplanması, korozyonu önler.
 • Gümüş, altın, bakır, paslanmaz çelik gibi pasif metaller, kaplamacılıkta sık kullanılan metallerdir.
Pasif Metalle Kaplama
Pasif Metalle Kaplama
 • Yukarıda, bir metal kaşığın gümüş kaplanması için hazırlanmış hücre düzeneği verilmiştir:
  • Gümüş metal, hücrenin katotudur
  • Metal kaşık hücrenin anotudur.
  • Hücrenin elektrolit çözeltisi olarak gümüş tuzu (AgNO3) çözeltisi kullanılmıştır.
 • Kaplama hücresinin;
  • Anot kutbunda: Gümüş elektrot yükseltgenir ve Ag+ iyonuna dönüşür.
  • Ag → Ag+ + e
  • Katot kutbunda: Çözeltideki Ag+ iyonları indirgenir ve Ag metali olarak kaşığın yüzeyini kaplar.
  • Ag+ + e → Ag

Katodik Koruma

Katodik Koruma
Metal Borularda Katodik Koruma
 • Paslanmasını istemediğimiz bir metale, daha aktif bir metal bağlarsak, paslanmasının önüne geçmiş oluruz.
  • Çünkü, paslanmada, aktif metalin önceliği vardır.
  • Çünkü; elektron verme eğilimi daha yüksek olan metal önce yükseltgenir.
 • Bir metali korumak için, o metale bağlana daha aktif metale, “kurban elektrot” denir.
  • Kurban elektrot olarak görev yapan metal anot görevi yapar ve diğer metalin paslanmasının önüne geçer.
  • Paslanmasını engellediğimiz metal de katot görevi yapar. Bu yüzden bu yöntem, “katodik koruma” adını alır.

Katodik koruma yönteminin bazı uygulamaları şunlardır:

 • Boru hatlarındaki metal boruların korozyonunu önleme
 • Gemilerin gövdelerinin korozyonunu önleme
 • Metal tankların, havuzların korozyonunu önleme

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “6. Korozyon”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>