Periyodik Sistem – Test 3

Bu testin tamamını aşağıda verilen periyodik sisteme göre çözünüz.

Periyodik-Sistem-Tablo-TYT-Test-Çözümü-Soru-Çözümü-Sitecenneti-TYT-Kimya-

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir metaldir?

H

Ne

Ca

N

B

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir soy gazdır?

H

Ne

Ca

N

B

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir toprak alkali metaldir?

Be

N

C

Ar

H

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir ametaldir?

Li

Ne

Ca

Na

C

Verilen tablodaki atomlardan kaç tanesi metalidir?

9

8

7

6

5

Aşağıda verilen atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı 8’dir?

H

N

Ca

Ar

He

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir metal değildir?

H

Na

Ca

Mg

Al

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir geçiş metalidir?

Li

N

C

Fe

Ca

Aşağıda verilen elementlerden hangisi elektriği iletebilen tek ametaldir?

H

N

O

S

C

Aşağıda verilen atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı 5’dir?

H

P

Ca

Ar

He

Aşağıda verilenlerden hangisi tabiatta gaz halindedir?

Na

S

He

Fe

C

Verilen tablodaki atomlardan kaç tanesi ametalidir?

5

6

7

8

9

Aşağıda verilen atomlardan hangisi 7A grubu atomlarındandır?

H

Ne

Ca

F

B

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir alkali metaldir?

H

Ne

Ca

F

Li

Verilen tablodaki atomlardan kaç tanesi yarı metalidir?

1

2

3

4

5

Aşağıda verilen atomlardan hangisi B grubu atomlarındandır?

H

Ne

Fe

F

B

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir yarı metaldir?

H

Ne

B

F

Al

Aşağıda verilen atomlardan hangisinin değerlik elektron sayısı 2 değildir?

H

He

Be

Mg

Ca

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir halojendir?

Li

N

C

F

Ca

Aşağıda verilen atomlardan hangisi bir yarı metalidir?

Si

N

C

Fe

Ca

Aşağıda verilen elementlerden hangisi katı ve sıvı halde elektriği iletir?

H

N

O

Ne

Ca

Aşağıda verilen elementlerden hangisi tabiatta katı haldedir?

H

Na

O

Ne

N