Atomun Yapısı – Test 2

Atomun Yapısı - Test

Atomun yapısı ile ilgili olarak yukarıda verilen şemada, I, II ve III numaralı bölgeler sırası ile hangisinde doğru olarak verilmiştir?

IIIIII
ÇekirdekNötronElektron
ProtonElektronÇekirdek
ÇekirdekElektronNötron
NötronÇekirdekElektron
ProtonNötronElektron

I) Atom numarası
II) Nükleon sayısı
III) Çekirdek yükü

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri atomun proton sayısını ifade eder?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III

 • Z = Proton sayısı
 • n.s. = Nötron sayısı
 • e.s. = Elektron sayısı
 • A = Kütle numarası

Yukarıda verilen sembollere göre, bir atomun kütle numarası, aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?

A = e.s. + n.s.

A = Z – n.s.

A = Z + n.s.

A = Z x n.s.

A = Z + e.s.

Aşağıdakilerden hangisi atomun kütle numarası anlamına gelir?

Nükleon sayısı

Atom numarası

Kabuk

Çekirdek yükü

Değerlik elektron sayısı

 • Z = Proton sayısı
 • n.s. = Nötron sayısı
 • e.s. = Elektron sayısı
 • A = Kütle numarası
 • Yük = Atomun yükü

Yukarıda verilen sembollere göre, bir atomun proton sayısını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Z = n.s. + e.s.

Z = Yük + n.s.

Z = Yük – e.s.

Z = Yük + e.s.

Z = A + e.s.

Proton ile ilgili olarak;

I) Atomun çekirdeğinde bulunurlar.
II) Pozitif yüklü taneciklerdir.
III) Bütün atomların yapısında bulunurlar.
IV) Atomları tanımak için proton sayılarına bakılır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

I ve III

II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV

  c b a  X  e d
Yukarıda verilen atom için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Atom numarası a’dır.

Çekirdek yükü e’dir.

Nötron sayısı b’dir.

Nükleon sayısı c’dir.

Elektron sayısı e’dir.

15X3- iyonunun, nötron sayısı elektron sayısına eşit olduğuna göre kütle numarası kaçtır?

28

29

31

32

33

  40 20  X  2+ iyonunun elektron ve nötron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Elektron sayısıNötron sayısı
182+
4018
2+20
1820
1840

Nötronlar hakkında verilen,

I) Yüksüz taneciklerdir.
II) Bütün atomlarda bulunurlar.
III) Protonlar ile birlikte çekirdekte bulunurlar.
IV) Nükleon sayısı hesabında yer alırlar.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

I ve II

III ve IV

I ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV

X2- iyonu için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Proton sayısı elektron sayısından 2 fazladır.

Elektron sayısı proton sayısından 2 fazladır.

Proton sayısı nötron sayısından 2 fazladır.

Elektron sayısı proton sayısına eşittir.

Bir katyondur.

Nötr bir X atomu, 3 elektron vermektedir.

Bu olay için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

+3 yüklü bir katyon oluşur.

-3 yüklü bir anyon oluşur.

Proton sayısı 3 azalır.

Elektron sayısı 3 artar.

Nötron sayısı 3 azalır.

Nötr bir atom için,

I) Elektron sayısı proton sayısına eşittir.
II) Nötron sayısı proton sayısına eşittir.
III) Elektron sayısı nötron sayısına eşittir.

ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Bir X atomu için şu bilgiler veriliyor:

 • Proton sayısı 16’dır.
 • Nötron sayısı 17’dir.
 • Elektron sayısı 18’dir.

Buna göre bu atom için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Atom numarası 16’dır.

Yükü -2’dir.

Kütle numarası 33’tür.

Çekirdek yükü 16’dır.

Nükleon sayısı 17’dir.

X, Y ve Z tanecikleri atomu oluşturan temel taneciklerdir. Bu tanecikler için şu bilgiler verilmiştir:

 • X ve Y nin yükleri zıttır.
 • Y ve Z atomun çekirdeğinde bulunur.

Buna bu tanecikler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

XYZ
ProtonNötronElektron
ProtonElektronNötron
ElektronNötronProton
ElektronProtonNötron
NötronProtonElektron