Atomun Yapısı – Test 4

I) Proton sayıları eşittir.
II) Nötron sayıları faklıdır.
III) Kütle numaraları farklıdır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri izotop atomlar için doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri izotop atomlar için doğru değildir?

Çekirdek yükleri eşittir.

Kimyasal özellikleri aynıdır.

Fiziksel özellikleri aynıdır.

Nötron sayıları kesinlikle farklıdır.

Aynı elementin atomlarıdır.

AtomNötron sayısıProton sayısıKütle numarası
Xa1531
Y1616b
Z17c33

Yukarıda verilen atomlar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a sayısı 15’tir.

Y ve Z izobar atomlardır.

X ve Y izoton atomlardır.

b sayısı 32’dir.

c sayısı 16’dır.

Hidrojen atomunun tabiatta 3 tane izotopu vardır.

Bu izotoplar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? (1H)

Hepsinin proton sayısı 1’dir.

3H izotopu, 3D şeklinde de gösterilir.

2H izotopu döteryum olarak da bilinir.

Bulunma yüzdesi en çok olan 1H izotopudur.

2H ve 3H izotopları oksijen ile ağır suyu oluşturur.

I) 15X3-
II) 19Y+
III) 15Z

Yukarıda verilen atomlardan hangileri, izoelektronik atomlardır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

I) İzotop olabilirler.
II) İzobar olabilirler.
III) İzoelektronik olabilirler.

Aynı elementin atomları için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

İzoelektronik atomlar için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Aynı elementin atomlarıdırlar.

Elektron sayıları eşit olmak zorundadır.

En az bir tanesi mutlaka iyondur.

Kimyasal özellikleri benzerdir.

Nötron aynı olabilir.

I) X atomu ile 40T atomu izobardır.
II) X atomu ile 15Z-3 iyonu izoelektroniktir.
III) X atomu Y atomu ile izotondur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Y atomu olabilir?

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-1-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-1-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-1-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-1-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya

Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-1-Test-SiteCenneti-TYT-Kimya