Atom ve Periyodik Sistem 3. Bölüm

İçindekiler

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE II

ATOM ve Periyodik Sistem

III. Bölüm – 2

Periyodik Sistem

Dersin Özellikleri:

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Periyodik Sistem
  • Lantanit ve Aktinitler
  • Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi
   1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi
   2. İyonlaşma Enerjisi Eğilimi
   3. Elektron İlgisi Eğilimi
   4. Elektronegatiflik Eğilimi
   5. Metalik ve Ametalik Eğilimi

Lantanitler ve Aktinitler

 • Hepsi 3B grubundadır.
 • Lantanitler
  6. periyot
 • Aktinitler
  7. periyottadır.
 • İç geçiş metalleridir.
Periyodik Sistem

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

Periyodik Özellik Nedir?

 • Periyodik sistemde, herhangi bir yöne doğru giderken genellikle artan ya da azalan özelliklere periyodik özellikler denir.
Periyodik-Özellikler-SiteCenneti

Periyodik Özellikler Nelerdir?

 1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi
 2. İyonlaşma Enerjisi Eğilimi
 3. Elektron İlgisi Eğilimi
 4. Elektronegatiflik Eğilimi
 5. Metalik ve Ametalik Eğilimi

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

Atom Yarıçapı Nedir?

Atom Yarıçapının Hesaplanması
 • Katı haldeki aynı iki atomun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısıdır.

Atom Yarıçapı Nasıl Karşılaştırılır?

 • Atomların elektron dağılımına bakılır ve şu kurallar uygulanır:
  1. Yörünge sayısı daha fazla olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
  2. Yörünge sayıları eşitken, proton sayısı daha az olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
  3. Proton sayıları da eşitse, elektron sayısı daha fazla olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
 • Atomun yarıçapı daha büyükse, çapı ve hacmi de daha büyüktür.

Örnek:

16S16    )2e   )8e    )6e
10Ne10     )2e   )8e
5B5     )2e    )3e

Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomların hacimlerini karşılaştırınız.

Cevap:

S > B > Ne

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

İyonik Yarıçap

 • Atomlar elektron verince çapları küçülür.
 • Atomlar elektron alınca çapları büyür.

  (Elektron vermek kilo vermeye, elektron almak kilo almaya benzetilebilir.)

Örnek:

X, X+3, X-1 atom ve iyonlarının çaplarını kıyaslayınız.

Çözüm:

X-1 > X > X+3

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

Periyodik Sistemde Atom Yarıçapı

 • Aşağı ve sola gidildikçe atam yarıçapı artar.
 • En şişman atom Fransiyumdur (Fr).

Kardan adam gibi değişir.

Periyodik-Özellikler-Atom-Çapı
Periyodik Sistemde Atom Yarıçapı

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

 • Gaz halindeki ve nötür bir atomdan, 1 elektron koparmak için gereken enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi denir.
 • Elektronlar son yörüngeden içeriye doğru kopar.

Ver enerjisini (ücretini) al elektronu

Elektron Sayısı Kadar İyonlaşma Enerjisi Vardır

Azot Atomu

 • 1. iyonlaşma enerjisi (1.İ.E.):
  X(g) + 130 kj/mol → X(g)+1 + 1e

 • 2. iyonlaşma enerjisi (2.İ.E.):
  X(g)+1 + 296 kj/mol → X(g)+2 + 1e

 • 3. iyonlaşma enerjisi (3.İ.E):
  X(g)+2 + 517 kj/mol → X(g)+3 + 1e

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Örnek:

X(g)+1 + 2670 kj/mol → X(g)+4 + 3e

Yukarıdaki tepkimede görülen 2670 kj/mol değerindeki enerji, atomun kaçıncı iyonlaşma enerjisidir?

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Bir Sonraki Elektron Daha Zor Kopar

 • Bir atomdan elektron koparırken, her zaman bir sonraki elektronu daha zor kopartırız.
  • Yani her zaman 2. iyonlaşma enerjisi, 1. iyonlaşma enerjisinden daha büyüktür; 3. iyonlaşma enerjisi de 2.’den daha büyüktür…

   1.İ.E. < 2. İ.E. < 3. İ.E. < 4. İ.E. < 5. İ.E.

Elektronu Azalan Atomda Neler Olur?

 • Bir atomlardan, elektron kopardıkça atomda şunlar değişir:
  • Atomun elektron sayısı azalır.
  • Atomun çapı küçülür. (Geriye kalan elektronlar çekirdeğe yaklaşır.)
  • Elektron başına düşen çekim gücü artar.
   • Bu yüzden, sonraki elektron daha zor kopar ve iyonlaşma enerjisi daha yüksek bir değer alır.
  • Çekirdeğin çekim gücü değişmez.

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Üç Buçuk (3.5) Kat Kuralı

 • Bir sonraki iyonlaşma enerjisi, en az 3.5 kat daha yüksek ise, atomun son yörüngesindeki sonuncu elektronu kopartıyoruz demektir.

Azot Atomu

Örnek: Aşağıdaki atomların grup numaralarını bulunuz.

Atom   1. İ.E. (kj/mol) 2. İ.E. (kj/mol) 3. İ.E. (kj/mol) 4. İ.E. (kj/mol)
X 1312
Y 1172 5298 11850
Z 577 1816 2744 11577
T 520 7298 11815 15577
Q 453 798 915 1577

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Farklı Atomların İyonlaşma Enerjilerine Göre Sıralanması

 • Atomların elektron dağılımına bakılır:
  1. Değerlik elektron sayısı daha çok olan atomun iyonlaşma enerjisi daha büyüktür.
  2. Değerlik elektron sayıları eşit olan atomlardan çapı küçük olanın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür.

Örnek:

19K, 20Ca ve 12Mg atomlarının 1. ve 2. iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız.

Çözüm:

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Aynı Periyottaki Atomlarda 1. İyonlaşma Enerjisi

 • Aynı periyotta, ardışık atomların 1. iyonlaşma enerjisi sıralaması, gruplarına göre şöyledir:

  1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A

  (3 aşağı 5 yukarı)
İlk 20 Atomun 1. İyonlaşma Enerjileri
İlk 20 Atomun 1. İyonlaşma Enerjileri

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Periyodik Sistemde İyonlaşma Enerjisi

 • Aşağı ve sola gidildikçe atam yarıçapı artar.
  • En cimri atom Helyumdur (He).
Periyodik Sistemde İyonlaşma Enerjisi

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

3) Elektron İlgisi (Eİ)

Elektron İlgisi Nedir?

 • Gaz hâlindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir.
  • Elektron ilgisi “E.İ.” ile gösterilir.

   X(g) + e → X(g)-1 + 235 kj/mol
   Y(g) + e → Y(g)-1 + 75 kj/mol
 • Soy gazların elektron ilgileri çok düşük ve sıfıra yakındır.
 • Ametallerin elektron ilgileri çok yüksektir.
 • Metaller elektron almaya değil de vermeye ilgi duydukları için, metallerin de elektron ilgisi düşüktür.

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

3) Elektron İlgisi (Eİ)

Periyodik Sistemde Elektron İlgisi

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.
  • En cömert atom Klor atomudur (Cl).
Periyodik Sistemde Elektron İlgisi

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

4) Elektronegatiflik (En) Eğilimi

Elektronegatiflik (En) Nedir?

 • Tanım: Bir atomun, kovalent bağ elektronlarını kendine doğru çekme gücüne elektronegatiflik (elektronegativite veya eksiçekerlik) denir.
 • Ametallerin daha üstün olduğu bir özelliktir.
 • Elektronegativitesi en yüksek olan atom Flor (F) atomudur.
  • Flor atomunun elektornegatiflik değeri keyfi olarak 4.0 kabul edilmiştir.
  • Diğer atomların elektronegatiflik değeri F’ye oranla hesaplanmıştır.
  • Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük üç element sırası ile flor (F), oksijen (O) ve azottur (N).
 • Elektronegatiflik değerlerinin bir birimi yoktur.
 • Soygazların elektronegatiflik değerleri de çok düşüktür.

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

4) Elektronegatiflik (EN) Eğilimi

Periyodik Sistemde Elektronegatiflik

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.
  • En çekici atom Flor atomudur (F).
 • İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar fazla ise, bağları o kadar çok iyonik karakterli olur.
Periyodik Sistemde Elektronegatiflik

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

5) Metalik – Ametalik Aktiflik

Metalik-Ametalik Aktiflik Nedir?

 • Metalik özellikleri daha iyi gösteren elementlerin metalik aktifliği daha yüksektir.
 • Başlıca metalik özellikler şunlardır:
  • Elektron verme eğilimi,
  • Elektrik iletkenliği,
  • Parlak yüzey,
  • İyonik ve metalik bağ kurabilme yeteneği,
  • Şekil alabilme
 • Ametalik özellikleri daha iyi gösteren elementlerin ametalik aktifliği daha yüksektir.
 • Başlıca ametalik özellikler şunlardır:
  • Elektron alma eğilimi,
  • Elektrik yalıtkanlığı,
  • Mat yüzey,
  • Kovalent bağ kurabilme yeteneği

Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimi

5) Metalik – Ametalik Aktiflik

Periyodik Sistemde Metalik-Ametalik Aktiflik

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar.
  • En iyi ametal Flor atomudur (F).
 • Aşağı ve sola doğru gidildikçe metalik özellik artar.
  • En iyi metal Fransiyum atomudur (Fr).
Periyodik Sistem - Metalik Ametalik Özellik

Atom ve Periyodik Sistem

III. Bölüm – 2
(Periyodik Sistem)

Bitti 🙁