Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

Üniversiteye Kayıt İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

YKS Sınavı 2021

Yerleştirme Sonuçlarının Üniversitelere (YÖK) Bildirilmesi

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda ilan edilecektir.

Kayıt Tarihleri

2020 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Kayıt Tarihini Kaçıranın Kayıt Hakkı Yanacak

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Liseden Mezun Olamayanlar

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen
tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 2. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Askerlik Durumu

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Adayların, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yaptırmaya Gitmeden Önce Bilmen Gerekenler

Genel Kayıt Kuralları

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Zaten Bir Üniversite Öğrencisi İsen

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz ve eğitime devam edilemez.

Kaydını sildirmen gerekiyor

Zaten bir üniversitede kayıtlı olan adaylar, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Mezun olabilecek durumda isen:

Mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleşebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Askerlik Ertelemesi Hakkı Olanlar

Durumları aşağıdaki durumlardan birine uyan adaylar, 2020-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır.

 1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 2. İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2020-YKS’ye başvurabilirler.),
 3. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

Okurken Askerlik Tecili Biterse

Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden budurumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Elektronik Kayıt İşleminin Kuralları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

 1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.
 2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
 3. Elektronik kayıt işlemi 2020-2021 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
 4. Elektronik kayıt 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara
  yerleşen öğrencilerin 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim
  kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.
 6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
 7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
 8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı
  yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
 9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
 10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
 11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

Kimler Yerleştiği Halde Kayıt Yaptıramaz?

Bazı durumlarda tercih yapan adaylar, ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilip kayıt hakkı kazanırlar fakat kayıt yaptıramazlar. Detaylar için okumaya devam edin.

Kazandığın Bölümün Özel Koşulları

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Kayıt İşlemi Ne Zaman Yapılmaz?

Bir aday, bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazandıktan sonra, aşağıdaki özel durumları taşıyorsa, kayıt hakkı elinden alınabilir.

 • Kazandığı yükseköğretim kurumu tarafından, gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için kaydının yapılamadığının, yazılı olarak beyan edilmesi,
 • sağlık muayenesinin olumsuzluğu,
 • bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç),
 • mülakat sınavını kazanamama,
 • güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile
 • intibak eğitiminin olumsuzluğu

gibi bir nedenle ile bir adayın yerleştirildiği programa kaydı yapılmayabilir.

ÖSYM Tekrar Değerlendirecek

Yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

15 gün içinde ÖSYM’ye başvur

Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaklardır.

Dilekçende aşağıdaki seçeneklerin biri mutlaka olmalı

İlgili adayların dilekçelerinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek bu doğrultuda talepte bulunması gerekmektedir. Dilekçesinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini açıkça belirtmeyen adayların talepleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. 2020-YKS yerleştirme işlemleri sonucunda oluşan taban puan koşulu ile özel koşullarını sağladığım dilekçemde adını ve kodunu açıkça belirttiğim programa yerleştirilmek istiyorum. Bu programa gerekli koşulları sağlamadığım için yerleştirilmemem halinde sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum.
  (Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları ve tercih ettikleri programın kodunu ve adını kılavuzdaki şekilde eksiksiz ve hatasız dilekçelerine yazmaları gerekmektedir. 2020-YKS merkezi ilk yerleştirmede oluşan en küçük puan tablosu, “2020-YKS Sayısal Bilgiler’de yer alacaktır. Adayların tercihlerini belirlemeden önce bu bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri ve en küçük puan koşulunu sağlamadığı bir programa tercihlerinde yer vermemeleri gerekmektedir. Merkezi ilk yerleştirmede kontenjanı dolmayan programlar için kılavuzda belirtilen genel baraj puan koşulları geçerlidir.)
 2. Hiçbir programa yerleştirilmek istemiyorum. Bir sonraki yıl yerleşememiş aday olarak işlem görmek istiyorum.

Dilekçelerinde 1. seçeneği belirten adaylar

Bu adaylar, yalnızca bir programa (BURSLU programlar hariç) yerleştirilme talebinde bulunabilecek olup tercihte bulundukları programa kontenjan harici yerleştirileceklerdir. Birden fazla program tercihinde
bulunan adayların yalnızca birinci sıradaki program tercihi işleme alınacaktır. Dilekçesinde yer alan programa yerleşen ve bu
programa da belirtilen sebeplerle kayıt hakkı kazanamayan adaylar bir sonraki yıl yerleşmiş aday olarak işleme alınacaklardır.

Dilekçe Süresi

Adayların kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde dilekçelerini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

Ek Yerleştirmede Kayıt Yaptıramayan Adayların Durumu

2020-YKS merkezi ilk yerleştirmede (genel yerleştirme) herhangi bir programa yerleşmeyip ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların, yukarıda belirtilen sebeplerle kayıt yaptıramamaları halinde, ek yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Bu durumdaki adaylar, 1. seçeneği seçmeleri halinde Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan bir programı (BURSLU programlar hariç) tercih edebilecek olup hem genel yerleştirmede hem de ek yerleştirmede oluşan taban puanların (Ek yerleştirmede kontenjanı dolmayan bir programın tercih edilmesi durumunda ilgili programın merkezi ilk yerleştirmede oluşan en düşük puanının sağlanması gerekmektedir.) ve programa ait özel koşulların sağlanması halinde kontenjan harici yerleştirileceklerdir.

Talebi doğrultusunda tercih ettiği programa yerleşemeyen adayların bir sonraki yıl yerleşmemiş aday işlemi görmeleri sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yerleştiği programa kaydı yapılamayan adayların, ilgili yerleştirme için belirlenen kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonraki ilk 15 gün içerisinde, aşağıdaki belgeleri Başkanlığımıza ulaştırmış olmaları gerekmektedir:

 1. Bir Üniversite veya Devlet hastanesinden alınan heyet raporu (Konulan teşhis açık olarak yazılmalıdır.).
 2. İlgili Üniversitenin kaydın neden yapılamadığına dair resmi yazısı (Hastanenin teşhisi açık olarak yazılmalıdır.).
 3. Adayın, ÖSYM Başkanlığına hitaben durumunu ve tercihi açık olarak belirten dilekçesi (Adayların Kılavuz ekindeki dilekçe örneğini kullanmaları gerekmektedir.).

Kayıt Yaptırmaya Engel Durum Kayıttan Sonra Ortaya Çıkarsa

Adayın programa kaydının yapılmasına engel durumun kılavuzda belirtilen tarihten sonra tespit edildiğinin ilgili kurum tarafından bir sonraki yılın YKS başvurusunun son gününe kadar ÖSYM’ye bildirilmesi ve adayın da ÖSYM’ye başvurması halinde ilgili aday, sonraki yıl yerleşmemiş aday olarak işleme alınacaktır.

Ek Puan Alan Adaylar Dikkat!

Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadırlar. Bu durumlarını belgelendiremeyen adaylar, yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybederler.

Yatay Geçiş İle Kayıt İşlemleri Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

ÖSYM’nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri arasında hiçbir ilişki yoktur. Yatay geçiş ile ilgili başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekir.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “Üniversiteye Kayıt İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>