Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesi İle Meslek Yüksekokulu

YKS Üniversite Kontenjanları Klavuzu 2020

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ile Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)’ na girmeye istekli adaylar için, ÖSYM Kavuzunda yer alan bütün bilgiler burada. Okumaya devam edin.

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) İle Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) Girmek İsteyen Adaylar İçin Genel Başvuru Koşulları

A. Başvuru Süreci:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ile Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)’ na girmeye istekli adayların ön başvuruları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Haziran-Temmuz ayları arasında YKS sonuçları açıklanmadan önce alınacaktır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGF ve JAMYO’ na yerleştirme yapılmayacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (Boy-Kilo, Mülakat, Spor) YKS sonuçları açıklandıktan sonra yapacaktır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na girmek isteyen adayların başarı sıralamaları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca icra edilen seçme sınavından ve YKS’den aldıkları puanlara göre yapılacak ve sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir.

B. Aranan Nitelikler:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,
 4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 5. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) [MYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,
 6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’na alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır.
 7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,
 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.
 16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,
 17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 18. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,
 19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,
 23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF)

Jandarma Genel Komutanlığının temel subay kaynağı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara ilinde bulunmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda subay yetiştiren, İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde subay diplomasının yanı sıra, Güvenlik Yönetimi Lisans Programında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde öğrencilere, lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil eğitimi imkânı sunulmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylar, ülkenin emniyet ve asayişin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kademelerinde görev almaktadır.

Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte, görevlerinde başarılı olan subaylara yurt içinde ve dışında lisansüstü eğitim alma, çeşitli kurslara katılma ve geçici/daimi görevlere atanma imkânları da sunulmaktadır.

2020 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ nin İngilizce Hazırlık Sınıfına öğrenci alınacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ifadesiyle, “… her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan, tarihi kahramanlıklarla bezenmiş Jandarma Genel Komutanlığının onurlu subayları arasına katılmak isteyen gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ ne bekliyoruz.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO)

Jandarma Genel Komutanlığının temel astsubay kaynağı olan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO), Ankara ilinde bulunmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda astsubay yetiştiren, İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur.

JAMYO’da astsubay diplomasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan ön lisans diploması da verilmektedir.

JAMYO’dan mezun olan astsubaylar, ülkenin emniyet ve asayişin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kademelerinde görev almaktadır.

Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitimöğretim
vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

JAMYO’dan mezun olan astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte, görevlerinde başarılı olan ve lisans eğitimini tamamlayan astsubaylara subaylığa geçiş, yurt içinde ve dışında lisansüstü eğitim alma, çeşitli kurslara katılma ve geçici/daimi görevlere atanma imkânları da sunulmaktadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ifadesiyle, “… her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan, tarihi kahramanlıklarla bezenmiş Jandarma Genel Komutanlığının onurlu astsubayları arasına katılmak isteyen gençlerimizi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz.

İletişim Bilgileri

İnternet Adresi:

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
www.jandarma.gov.tr
www.jsga.edu.tr

Telefon Numarası:

Personel Temin Merkezi Komutanlığı:

0312 464 48 36
JSGA Santral
0312 464 74 74

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>