0. Organik Bileşikler


Organik Bileşikler

“Organik Bileşikler” ünitesi, Kimya 12 dersinin 3. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Organik Bileşikler” ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Hidrokarbonlar
 2. Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Aldehit
 • Alifatik bileşik
 • Alkan
 • Alken
 • Alkil halojenür
 • Alkin
 • Alkol
 • Aromatik bileşik
 • Ester
 • Eter
 • Fonksiyonel grup
 • Halkalı yapılar
 • Hidrokarbon
 • İzomerlik
 • Karboksilik asit
 • Keton
 • Yağ asidi
 • Yapısal izomerlik
 • Zincir yapılı bileşikler

Ünitenin Kazanımları

Hidrokarbonlar

 • Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
 • Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Yanma ve halojenlerle yer değiştirme özellikleri üzerinde durulur.
  • Yapısal izomerlik ve çeşitleri üzerinde durulur.
  • Alkanların yakıtlarda [LPG, benzin, motorin (dizel), fueloil, katran ve asfalt ürünlerinin bileşenleri] kullanıldığı, hekzanın ise çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.
  • Benzinlerde oktan sayısı hakkında okuma parçası verilir.
 • Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Cis-trans izomerlik üzerinde durulur.
  • Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller için ham madde oldukları vurgulanır.
  • Alkenlerin gıda endüstrisindeki kullanımları ve polimerleşme özellikleri hakkında bilgi verilir.
 • Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. Asetilenin üretimi, kullanım alanları, katılma özellikleri ve birincil patlayıcı tuzları üzerinde durulur. Diğer alkin örneklerine girilmez.
 • Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. Benzen, naftalin, anilin, toluen ve fenol bileşikleri tanıtılarak yapıları ve kullanım alanlarına değinilir.

Fonksiyonel Gruplar

 • Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır. Alkil-gruplarına, hidroksi-, alkoksi-, halo-, karbonil-, karboksil-, amino-, nitro-, fenil- grupları bağlanınca oluşan bileşikler genel olarak tanıtılır.

Alkoller

 • Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Etanolün fermantasyon yöntemi ile elde edilişi açıklanır.
  • Etanolün alkil halojenürlerden ve alkenlerden elde edilişi üzerinde durulur.
  • Alkollerin hidroksil sayısına ve alfa karbonundaki alkil sayısına göre sınıflandırılması sağlanır. ç. 1-4 karbonlu mono alkoller, etandiol (glikol) ve propantriol (gliserin) üzerinde durulur.
  • Metanolün zehirli özellikleri vurgulanır.
  • Etanolün sağlık alanında kullanımına vurgu yapılır.
  • Etanolün biyoyakıt işlevi gördüğü ve çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.

Eterler

 • Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Asimetrik-simetrik eter ayrımı yapılır.
  • Eterlerin çözücü özelliklerine vurgu yapılır.
  • Fonksiyonel grup izomerliği açıklanarak eterlerin alkollerle izomerliğine değinilir.

Karbonil Bileşikleri

 • Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki kurularak indirgenme-yükseltgenme özelliklerinin karşılaştırılması sağlanır.
  • Aldehitlere örnek olarak formaldehit, asetaldehit ve benzaldehit; ketonlara örnek olarak aseton verilir.
  • Aldehit ve ketonların fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.
  • Aldehit ve ketonların gıda ve kozmetik sanayinde nasıl kullanıldıkları üzerinde durulur.

Karboksilik Asitler

 • Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit, sitrik asit, malik asit, folik asit ve benzoik asit tanıtılır. Düz zincirli monokarboksilli asitlerin dışındakilerin formüllerine girilmez.
  • Doymuş ve doymamış yağ asitleri tanıtılır.
  • Yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanıldığı vurgulanır.
  • Benzoik asidin ve benzoatların gıda koruyucu maddesi olarak kullanıldığı vurgulanır.

Esterler

 • Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
  • Esterleşme tepkimesine örnek verilir.
  • Esterlerin yer aldığı doğal maddelere örnek olarak lanolin, balmumu ve balsam verilir.
  • Esterlerin çözücü olarak kullanımlarına ilişkin örnekler verilir.
  • Karboksilik asit ve esterlerin fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.
  • Sabun eldesi deneyi yaptırılır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>