Organik Bileşikler 1 Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE III

ORGANİK BİLEŞİKLER

I. Bölüm

ORGANİK BİLEŞİKLER

Bu ünitenin 2 ana bölümü vardır:

1- Hidrokarbonlar
2- Fonksiyonel Gruplar
– – Alkoller
– – Eterler
– – Karbonil Bileşikleri
– – Karboksilik Asitler
– – Esterler

AYT Sınavında “Organik Bileşikler” Soru Sayıları

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı33134

1. Bölüm: Hidrokarbonlar (Part I)

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Karbon Kimyasına Giriş
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Hidrokarbon Kavramı ve Hidrokarbonların Sınıflandırılması
 • Alkanları Tanıyalım
 • Primer-Sekonder-Tersiyer Kavramları
 • Alkil Grupları
 • IUPAC Adlandırma Sistemi

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Hidrokarbon Nedir?

 • Sadece hidrojen ve karbon elementinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir.
  • Bazı hidrokarbon bileşikleri:
   • CH4, C2H6, C2H2, C20H40
 • Hidrokarbonlar dışındaki organik bileşiklere hetero atomlu bileşikler denir.
  • Heteroatomlu organik bileşiklerde; O, N, S, F, Cl, I gibi ametaller de bulunur.
  • Bazı heteroatomlu organik bileşikler:
   • CH3OH, C2H5NH2, CH3SH
 • Hidrokarbonlar şöyle sınıflandırılır:
Hidrokarbonların Sınıflandırılması

Hidrokarbon Nedir?

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bir hidrokarbon değildir?

A) Alkan
B) Alkin
C) Benzen
D) Benzin
E) Alken

Örnek:

Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi bir hidrokarbon değildir?

A) CH4

B) C6H6

C) C2H5OH

D) C2H2

E) C20H42

Alkanları Tanıyalım

Genel formül: CnH2n+2

 • İlk 10 alkan bileşiği ezberlenmelidir:
 • CH4 : Metan
 • C2H6 : Etan
 • C3H8 : Propan
 • C4H10 : Bütan
 • C5H12 : Pentan
 • C6H14 : Hekzan
 • C7H16 : Heptan
 • C8H18 : Oktan
 • C9H20 : Nonan
 • C10H22 : Dekan

Bazı Özellikleri

 • Alifatik (yağımsı, merhemsi) hidrokarbonlardır.
 • Doymuş hidrokarbonlardır (hiç pi bağı içermezler).
 • Karbon atomları 4 tane sigma bağı kurar.
 • C atomları, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
 • C atomları, düzgün dörtyüzlü şeklinde bağlar kurmuştur.
 • Bağ açıları yaklaşık 109,5 derecedir.

Örnek alkan molekülleri:

Metan Molekülü
Metan
Etan Molekülü
Etan
Pentan Molekülü
Pentan

Alkanlar: CnH2n+2

Örnek:

Aşağıda formülü verilen hidrokarbonlardan hangisi bir alkan değildir?

A) C3H8

B) C5H12

C) CH4

D) C2H6

E) C8H18

Örnek:

Aşağıda formülü verilen hidrokarbonlardan hangisi pentandır?

A) C3H8

B) C5H12

C) CH4

D) C2H6

E) C8H18

İlk 5 Alkanın Açık (Yapı) Formülleri

Alkanlarda hiç pi bağı olmaz, bu yüzden doymuş hidrokarbonlardır.

Metan Molekülü
Metan (CH4)
Etan Molekülü
Etan (C2H6)
Propan
Propan (C3H8)
Bütan Molekülü
Bütan (C4H10)
Pentan Molekülü
Pentan (C5H12)

Pentan (C5H12) Molekülünün Farklı Gösterimleri

Alkanlarda hiç pi (π) bağı olmaz.

Pentan Molekülü
Pentan Molekülü

Halkalı (Siklo) Alkanlar

 • Karbon atomları, kapalı bir geometrik şekil oluşturacak şekilde dizilmiştir.
 • siklo” öneki eklenerek adlandırılırlar.
  • Propan -> Siklopropan
  • Bütan-> Siklobütan
  • Pentan-> Siklopentan
 • Halka, 2 tane H atomunu götürür:
  • Alkanların genel formülü CnH2n+2‘dir.
  • Siklo alkanların genel formülü CnH2n‘dir.
 • Bir organik bileşik halkalı değilse düz zincirlidir.
 • En küçük siklo alkan, 3 karbonludur.


Siklo propan

Bazı Sikloalkanlar

Halkalı Alkanlar
Halkalı (Siklo) Alkanlar

Yapışık halkalar şöyle adlandırılır:

Organik-bileşikler-hidrokarbonlar-Siklo-Alkanlar
 • Aynı halkadan:
  • 2 tanesi yapışık ise:
   • Bisiklo-
  • 3 tanesi yapışık ise:
   • Trisiklo-
  • ….

Sikloalkanlar

Örnek:

Organik-bileşikler-hidrokarbonlar-Alkanlar-Soru-Çözümü-11

Yukarıda çizgi-bağ formülleri verilen organik bileşiklerden hangileri bir alkandır?

A) Yalnız V

B) II ve IV

C) I ve III

D) II ve V

B) I, III ve V

Homolog Seri

 • Ardışık iki molekül arasındaki atom farkı hep aynı ise, böyle bileşik aileleri homolog seri oluşturur.
 • Bütün hidrokarbonlar homolog seri oluşturur.
  • Aşağıda, 3 karbonlu ve 4 karbonlu iki alkanın yarı açık formülleri verilmiştir:
   Homolog Seri

Örnek:

Ardışık iki alkan formülünde –CH2– kadar fark vardır.

 1. CH4 : Metan
  • CH2 eklersek:
 2. CH3-CH3 : Etan
  • CH2 eklersek:
 3. CH3CH2-CH3 : Propan
  • CH2 eklersek:
 4. CH3-CH2CH2-CH3 : Bütan
  • CH2 eklersek:
 5. CH3-CH2-CH2CH2-CH3 : Pentan

Primer-Sekonder-Tersiyer Karbon Atomları

Primer – Sekonder – Tersiyer Karbonlar

 • Primer: Birincil veya 1o demektir.
  • Primer C atomu: 1 tane C atomuna bağlıdır.
   • CH4‘teki karbon da primerdir.
 • Sekonder: İkincil, 2o veya “sec-” şeklinde kısaltılır.
  • Sekonder C atomu: 2 tane C atomuna bağlıdır.
 • Tersiyer: Üçüncül, 3o veya “ter-” şeklinde kısaltılır.
  • Tersiyer C atomu: 3 tane C atomuna bağlıdır.
 • Kuaterner: Dördüncül veya 4o demektir.
  • Kuaterner C atomu: Etrafında 4 tane C atomu vardır.

Birincil – İkincil – Üçüncül Karbonlar

Primer-Sekonder-Tersiyer Karbonlar
Primer-Sekonder-Tersiyer Karbonlar

Primer-Sekonder-Tersiyer Hidrojen Atomları

Primer – Sekonder – Tersiyer Hidrojenler

 • Birincil H atomu: Birincil C atomuna bağlıdır.
 • İkincil H atomu: İkincil C atomuna bağlıdır.
 • Üçüncül H atomu: Üçüncül C atomuna bağlıdır.

Örnek:

İzopentan
 • Yukarıda verilen molekülde;
  • Kırmızı renkteki C ve H atomları birincildir.
  • Mavi renkteki C ve H atomları ikincildir.
  • Siyah renkteki C ve H atomları üçüncüldür.

Düz Zincirli ve Dallanmış Moleküller

Dallanmış Moleküller

 • Açık (yapı) formülünde:
  • Kalemi kaldırmadan bütün C atomları üzerinden geçemeyiz.
  • Üzerinden geçebildiğimiz en fazla sayıda C atomu gövde, diğer C atomları da dal olarak adlandırılır.

Örnek:

Gövde ve dalı gösteriniz.

3-metil-hekzan

Örnek:

Gövde ve dalı gösteriniz.

3-metil-heptan

Dallanmamış Moleküller

 • Açık (yapı) formülünde:
  • Kalemi kaldırmadan bütün C atomları üzerinden geçebiliriz.

Örnek:

Dallanmamış molekül:

Yarı Açık Formül

Örnek:

Dallanmamış molekül:

n-pentan

veya

n-pentan-

Alkil Grupları (R-)

 • Bir alkan bileşiğinden 1 tane H atomu koparsa, bir alkil grubu oluşur.
 • Organik moleküllerin dallarıdırlar.
 • R-” ifadesi ile gösterilir.
 • Adları, “-il” son eki ile biter.
 • Sikloalkanların da alkil grupları vardır.
  • Siklopropan -> Siklopropil
  • Siklobütan -> Siklobütil
Alkil Grupları

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

 1. Moleküldeki en uzun karbon zinciri (gövde) seçilir, gövde ve dallar ortaya çıkar.
 2. Bileşiğin gövdesindeki karbon atomlarına 1’den başlayarak numaralar verilir.
  • Dallanmaya yakın taraftan başlanır.
 3. Adlandırma işlemine, dallar okunarak başlanır, gövde okunarak bitirilir.
  • Gövde bir alkan olarak okunur.
  • Dallar birer alkil olarak okunur.
  • Önce alfabetik önceliği olan dal okunur.

Sayılar ile harfler arasına tire (-) konulur.

Örnek:

 • Dalların numarası adından önce belirtilir:
2-metil-hekzanÖrnek:

 • Ametaller de dal olabilir:
UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Dalların numarası ve sayısı ayrı ayrı belirtilir:

Örnek:

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü


Örnek:

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-5


Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Örnekler:

IUPAC Adlandırması ÖrnekleriAlkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Dal gibi görünen gruplara dikkat!

Örnek:

Aşağıda formülü verilen bileşiğin IUPAC adını yazınız.

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü-7-9

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Eşit uzunlukta iki gövde bulduysak, dal sayısı çok olanı tercih etmeliyiz.

Örnek:

Aşağıda formülü verilen bileşiğin IUPAC adını yazınız.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Siklo bileşikte; tek bir dal varsa, dal numarası belirtilmez.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-6

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Halkalı bileşiğe; iki farklı alkil grubu bağlı ise; 1 numara alfabetik önceliği olana verilir; diğer gruba yakın taraftan devam edilir.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-7

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Halkaya aynı iki grup/atom bağlı ise, bağlı grupların toplam numarası en küçük olacak şekilde numaralandırma yapılır:

Organik-bileşikler-hidrokarbonlar-Alkanlar-Soru-Çözümü-12

Alkanların Adlandırılması (IUPAC Adlandırma Sistemi)

Çıkmış Soru:

Organik-bileşikler-hidrokarbonlar-IUPAC-Adlandırma-Soru-Çözümü

Alkanlarda Yaygın Adlandırma

 • IUPAC kuralları çalışmaz.
 • Dal ve gövde ayrımı yoktur.
 • Bütün karbonlar tek seferde okunur.
 • Bileşikte dal yoksa bileşiğin adına “n-” (normal) ön eki eklenir.
alkanlarda-yaygın-adlandırma-n-pentan-örnek

 • İkinci karbona bir CH3 varsa bileşiğin adına “izo-“ öne eki eklenir.
  alkanlarda-yaygın-adlandırma-izo-pentan-örnek
  • İkinci karbonda iki tane CH3 varsa bileşiğin adına “neo-“ öneki eklenir.
  alkanlarda-yaygın-adlandırma-neo-pentan-örnek

  Organik Bileşikler

  I. Bölüm – Part I
  (Hidrokarbonlar – I)

  Bitti 🙁