Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 2. Bölüm

İçindekiler

Mol Kavramı

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Mol Kavramı
  • Sayısından Mol Sayısına
  • Kütlesinden Mol Sayısına
  • Hacminden Mol Sayısına
  • İzotop Atomların Ortalama Atom Kütleleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Mol Kavramı

Mol Kavramı Nedir?

Mol Kavramı, atomların ve moleküllerin sayısını hesaplamak için geliştirilmiş bir kavramdır.

Avogadro Sayısı (NA)

 • 6,02×1023 sayısıdır.
 • Sembolleri:
  • N
  • N0
  • NA
 • NA = 6,02×1023
Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro
 • Avogadro sayısı kadar gelen her şey 1 moldür.

Mol Sayısı

 • Sembolü, “n” harfidir.
 • Birimi “mol” kelimesidir.
  • n = 2 mol (2 mol madde demektir.)
  • narmut = 0,2 mol (0,2 mol armut demektir.)
  • nFe = 0,5 mol (0,5 mol Demir atomu demektir.)
  • nH2O = 0,2 mol (0,2 mol H2O molekülü demektir.)

Mol Kavramı

1. Formül: Sayısından Mol Sayısını Hesaplama

Bu formül; bir kimyasal türün sayısından mol sayısını hesaplamak için kullanılır.

Formül:

Mol Sayısı

Orantısı:


1 mol olan her şey 6,02×1023 tanedir.

Mol Kavramı

1. Formül: Sayısından Mol Sayısını Hesaplama

Mesela:

 • 1 mol akıllı bileklik de
 • 1 mol öğrenci de
 • 1 mol Ca atomu de
 • 1 mol H2O molekülü de
  • 6,02×1023 tanedir.
  • NA tanedir.
 • 2 mol akıllı bileklik de
 • 2 mol öğrenci de
 • 2 mol Ca atomu de
 • 2 mol H2O molekülü de
  • 12,04×1023 tanedir.
  • 2NA tanedir.
 • 0,5 mol akıllı bileklik de
 • 0,5 mol öğrenci de
 • 0,5 mol Ca atomu de
 • 0,5 mol H2O molekülü de:
  • 3,01×1023 tanedir.
  • 0,5NA tanedir.

Mol Kavramı

1. Formül: Sayısından Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

18,06×1023 tane Fe atomu kaç moldür?

Örnek:

Bir balonun içinde 0,1 mol H2(g) molekülü vardır.

Buna göre, bu balonda kaç tane H2(g) molekülü vardır?

Mol Kavramı

1. Formül: Sayısından Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

3NA tane Hidrojen (H) atomu kaç mol gelir?

Mol Kavramı

Molekül Sayısından Atom Sayısını Bulma

 • Molekülün sayısı, atomun sayısı ile çarpılır.

Mesela:

 • 3 tane H2SO4 molekülünde:
  • 6 tane H atomu vardır.
  • 3 tane S atomu vardır.
  • 12 tane O atomu vardır.
  • Toplam 21 tane atom vardır.
 • 3 mol H2SO4 molekülünde:
  • 6 mol H atomu vardır.
  • 3 mol S atomu vardır.
  • 12 mol O atomu vardır.
  • Toplam 21 mol atom vardır.

Mol Kavramı

Molekül Sayısından Atom Sayısını Bulma

Örnek:

5 mol H2O (su) molekülünde toplam kaç mol atom vardır?

Örnek:

3 mol CO2 bileşiğinde kaç tane Oksijen (O) atomu vardır? (NA = 6.1023)

Mol Kavramı

Atom Sayısından Molekül Sayısını Bulma

 • Atomun sayısı, yine atomun formüldeki sayısına bölünür.

Mesela:

 • Toplam 8 tane oksijen atomu içeren H2SO4 molekülü:
  • 8/4 = 2 tanedir.
 • Toplam 8 mol oksijen atomu içeren H2SO4 molekülü:
  • 8/4 = 2 moldür.

Mol Kavramı

Molekül Sayısından Atom Sayısını Bulma

Örnek:

Toplamda 0,6 mol Hidrojen (H) atomuna sahip H2O (su) molekülleri kaç moldür?

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Formül:

Mol Sayısının Formülü
Mol Sayısının Formülü
 • n: Mol sayısı
 • m: Kütle (gram)
 • MA: Mol ağırlığı

Orantısı:

1 mol kimyasal tür MA kadar gramdır.
veya
1 tane kimyasal tür MA kadar akb gelir.

MA: Mol Ağırlığı

 • Toplam bağıl atom kütlesidir.

Bağıl Atom Kütlesi

 • Bir atomun, 12C izotopuna kıyasla ölçülen kütlesidir.
  • 12C izotopunun kütlesi, tam olarak, 12,00 akb kabul edilmiştir.
  • 1 akb; 12C atomunun kütlesinin 12’de biridir.
 • Bağıl atom kütleleri sorunun sonunda parantez içinde verilir.

1 g = 6,02×1023 akb

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

He atomu için aşağıdaki soruları cevaplayınız? (He: 4 g/mol)

 • 1 tane He atomunun kütlesi: 4 akb
 • 5 tane He atomunun kütlesi: 20 akb
 • 10 tane He atomunun kütlesi: 20 akb
 • 1 mol He atomunun kütlesi: 4 g
 • 5 mol He atomunun kütlesi: 20 g
 • 10 mol He atomunun kütlesi: 40 g

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

H2O bileşiği için aşağıdakileri hesaplayınız. (H:1 g/mol, O:16 g/mol)

 • 1 tane H2O atomunun kütlesi:
 • 5 tane H2O atomunun kütlesi:
 • 10 tane H2O atomunun kütlesi:
 • 1 mol H2O atomunun kütlesi:
 • 5 mol H2O atomunun kütlesi:
 • 10 mol H2O atomunun kütlesi:

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

C2H5OH bileşiğinin mol kütlesi 46 ise, bu bileşikteki Karbon atomunun bağıl atom kütlesi kaçtır? (H:1, O:16)

Örnek:

112 gram Fe (Demir) elementi kaç mol gelir? (Fe: 56 g/mol)

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

22 gram CO2 (Karbon dioksit) gazı kaç mol gelir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

Örnek:

5 mol H2O bileşiği kaç gram gelir? (H2O: 18 g/mol)

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

3 mol H2SO4 bileşiği kaç gramdır? (H:1 g/mol, S:32 g/mol, O:16 g/mol)

Örnek:

3 mol H2SO4 bileşiğinde kaç gram H elementi vardır? (H:1 g/mol)

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

12,8 gram Oksijen elementi içeren H2SO4 bileşiği kaç mol gelir? (O:16 g/mol)

Örnek:

12 tane H2O molekülü kaç akb gelir? (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

112 gram Fe (Demir) elementi kaç akb gelir?

Örnek:

0,5 mol CO2 (Karbon dioksit) gazı kaç akb gelir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

Mol Kavramı

2. Formül: Kütlesinden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

I) 10 tane O2 molekülü
II) 10 tane atom içeren O2 molekülü
III) 10 mol O2 molekülü
IV) 32 akb O2 molekülü

Yukarıda verilen maddeleri, kütlelerine göre sıralayınız. (O: 16 g/mol)

Mol Kavramı

3. Formül: Hacminden Mol Sayısını Hesaplama

Bir gazın hacminden mol sayısını hesaplamak için kullanılır.

Formül:

Hacminden Mol Sayısına
Hacminden Mol Sayısına
 • Formülde:
  • V: Hacim (Litre olarak)
  • n: Mol sayısı demektir.

Orantısı:

NŞA 1 mol gaz 22,4 Litre hacim kaplar.

 • NŞA:
  • Normal şartlar altında demektir.
  • 0oC de ve 1 atm basınç yapan her gaz normal koşullarda sayılır.

Mol Kavramı

3. Formül: Hacminden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

NŞA 11,2 Litre hacim kaplayan CH4 gazı kaç mol gelir?

Mol Kavramı

3. Formül: Hacminden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

6,4 gram O2(g) normal koşullarda kaç Litre gelir?(O: 16 g/mol)

Örnek:

Toplam 0,5.NA tane atom içere CH4 (metan) gazı normal koşullarda kaç Litre hacim kaplar?

Mol Kavramı

3. Formül: Hacminden Mol Sayısını Hesaplama

Oda Koşullarındaki Gazlar İçin

 • Oda koşullarında:
  • Gazın basıncı 1 atm, sıcaklığı 25 oC değerindedir.
  • 1 mol gaz 24,5 Litre gelir.
  • Oda koşullarındaki bir gazın mol sayısı için, aşağıdaki formül kullanılabilir:

1 mol gaz 24,5 L hacim kaplar.

veya

Oda-koşullarında-gaz-mol-sayısı

Mol Kavramı

Mol Sayısının Diğer İfadeleri

 • Aşağıdaki ifadelerin hepsi mol sayısı yerine kullanılabilir:
  • Formül-gram: İyonik bileşiklerin mol sayısı demektir.
  • İyon-gram: İyonların mol sayısı demektir.
  • Molekül-gram: Kovalent bileşiklerin mol sayısı demektir.
  • Atom-gram: Atomların mol sayısı demektir.

Mesela:

 • 2 molekül-gram H2O demek
  • 2 mol H2O demektir.
 • 3 iyon-gram Na+ demek
  • 3 mol Na+ iyonu demektir.
 • 4 atom-gram Fe demek
  • 4 mol Fe atomu veya elementi demektir.
 • 5 formül-gram NaCl demek
  • 5 mol NaCl demektir.

Mol Kavramı

3. Formül: Hacminden Mol Sayısını Hesaplama

Örnek:

I) CH4
II) C2H4
III) C3H8

Yukarıdaki bileşiklerin her birinden bir miktar örnek alınıyor. Daha sonra, örneklerin üçünün de, eşit sayıda Hidrojen (H) atomu içerdiği anlaşılıyor.

Buna göre, bu üç bileşikten alınan örneklerin, kütleleri arasındaki ilişki, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I=II=III

B) I>II>III

C) II>III>I

D) III>II=I

E) II>I>III

Mol Kavramı

İzotop Atomlarda Ortalama Atom Kütlesi (OAK)

OAK = (1. izotopun kütlesi x 1. izotopun yüzdesi) + (2. izotopun kütlesi x 2. izotopun yüzdesi) + (3. izotopun kütlesi x 3. izotopun yüzdesi) + …

 • Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atomlar denir.
 • İzotop atomların:
  • Fiziksel özellikleri farklıdır.
  • Kimyasal özellikleri aynıdır.
  • Tabiattaki bollukları farklıdır.
Ne İzotoplarının Tabiatta Bulunma Yüzdeleri
Ne İzotopları ve Tabiatta Bulunma Yüzdeleri

Mol Kavramı

İzotop Atomlarda Ortalama Atom Kütlesi (OAK)

Örnek:

Bakır (Cu) elementinin iki izotopundan, 63Cu doğada %80 oranında, 65Cu doğada %20 oranında bulunmaktadır.

Cu atomunun ortalama atom kütlesini (OAK) bulunuz.

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

II. Bölüm
(Mol Kavramı)

Bitti 🙁