Karışımlar 2. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

KONU

ÜNİTE II

KARIŞIMLAR

II. Bölüm

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

Dersin Özellikleri:

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

2. Bölüm: Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

 • Karışımları ayırmak için kullanılan tekniklerin başlıcaları şunlardır:
  1. Mıknatıs ile ayırma
  2. Erime noktası farkı ile ayırma
  3. Ayıklama
  4. Eleme
  5. Süzme
  6. Diyaliz
 1. Yüzdürme (Flotasyon)
 2. Ayırma hunisi ile ayırma
 3. Buharlaştırma
 4. Basit damıtma
 5. Ayrımsal damıtma
 6. Özütleme (Ekstraksiyon)
 7. Kristallendirme
 8. Ayrımsal kristallendirme

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

1. Mıknatıs ile Ayırma

Mıknatıs İle Ayrıştırma
Mıknatıs İle Ayrıştırma
 • Demir (Fe), Kobalt (Co) ve Nikel (Ni) metallerini diğer maddelerden ayırmak için kullanılır.
 • Ayırma işlemi Mıknatıs ile yapılır.
 • Manyetik özellik farkı ile ayrışma olur.
 • Karışıma mıknatıs yaklaştırılır ve karışımdaki demir, nikel veya kobalt metalleri çekilir.

Örnek karışımlar:
– Demir tozu – kükürt tozu karışımı
– Nikel tozu – kum karışımı
– Tebeşir tozu – demir tozu karışımı
– Yemek tuzu (NaCl) – demir tozu karışımı

 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Endüstride, demir atıklarının ayrıştırılmasında kullanılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

2. Erime Noktası Farkı ile Ayırma

 • Erime noktaları farklı katıların oluşturduğu karışımlar ayrıştırılır.
 • Ayırma işlemi için; bir ısıtıcı ve ısıya dayanıklı bir kap kullanılır.
 • Ayrışma; erime noktası farklı sayesinde gerçekleşir.
 • Bu yöntem nasıl uygulanır?
  • Karışım ısıtılır, erime noktası daha düşük olan katı önce erir, sıvı hale geçer, diğer katıdan ayrışır.

Erime noktaları birbirine yakın olan katıların oluşturduğu karışımların, bu yöntem ile ayrıştırılması tavsiye edilmez.

 • Örnek bir ayırma işlemi:
  • Kurşunun (Pb) erime noktası 327 oC,
  • Çinkonun (Zn) erime noktası ise 420 oC dir.
 • Örnek karışımlar:
  • Tunç (bronz), pirinç, lehim gibi metal alaşımları
  • Bakır tozu – Alüminyum tozu karışımı
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Endüstride, metallerin saflaştırılması sırasında,
  • Metallerin, cevherlerinden elde edilmesinde kullanılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

3. Ayıklama

Çöpün Ayıklanması
Çöpün Ayıklanması

Katıların oluşturduğu heterojen karışımlar (adi karışımlar) ayrılır.

 • Genellikle el ile yapılır.
 • Renk, şekil ya da boyut olarak farklı olan madde karışımdan ayıklanır.
 • Gözümüz ile farklı olanı görüp karışımdan alırız.
 • Örnek karışımlar:
  • Pirincin taşının ayıklanması
  • Sağlam meyvenin çürük olandan ayrılması
  • Meyvelerin içine karışmış yaprak ve dalların ayıklanması
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Çöplerin ayıklanarak ekonomiye geri kazandırılmasında
  • Meyvelerin ayıklanması işleminde

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

4. Eleme

Unun Elenmesi
Unun Elenmesi

Adi karışımlar ayrılır.

 • Elek kullanılır.
 • Tanecik büyüklüğü farkı ile ayrışma olur.
 • Karışım eleğe dökülür ve elek sallanır.
 • Örnek karışımlar:
  • Unun elenmesi
  • Kumun elenmesi
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Buğdayı, samanından ayırmak için
  • İri fındık ile küçük fındıkların ayrılması için
  • Meyvelerin büyüklüğüne göre ayrılması işleminde

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

5. Süzme

Makarnanın Süzülmesi
Makarnanın Süzülmesi
 • Katı-sıvı heterojen karışımlar (süspansiyonlar)
 • Gaz-katı karışımları ayrılır.
 • Süzgeç veya süzgeç kağıdı veya filtre kullanılır.
 • Tanecik büyüklüğü farkı ile ayrışma olur.
 • Karışım süzgeçten/filtreden geçirilir.
 • Örnek karışımlar:
  • Makarnanın süzülmesi
  • Kumlu su
  • Çayın süzülmesi
  • Havanın filtrelenmesi
  • Baca gazlarının filtrelenmesi
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Fabrika bacalarına gaz filtreleri takılır.
  • Otomobillerde ve klimalarda hava filtreleri kullanılır
  • Toz maskeleri ile gaz maskeleri de birer süzgeç görevi görür.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

6. Diyaliz

Diyaliz
Diyaliz
 • Kolloidal (bulanık) karışımlar ayrılır.
 • Ayırma işlemi, yarı geçirgen bir zar ile gerçekleşir.
 • Karışım, tanecik boyutu farkı ile ayrışır.
 • Karışım, yarı geçirgen zardan geçirilir.
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Diyaliz işlemi, kanın temizlenmesi için uygulanır.
 • Böbrek hastalarının vücudunda biriken atık maddelerin ve fazla sıvının makine ile süzülerek vücuttan uzaklaştırılmasına hemodiyaliz denir.
Diyaliz Makinesi
Diyaliz Makinesi

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

7. Flotasyon (Yüzdürme)

Katı-katı heterojen karışımları (adi karışım) ayırmak için kullanılan bir yöntemdir.

 • Katıları çözmeyen bir sıvı kullanılarak ayrıştırma yapılır.
 • Karışım, çözünmeyeceği bir sıvı içine atılır. Katılardan biri yüzeye çıkar, diğer dipte kalır.
 • Ayrışma işlemi;
  • Karışımdaki maddelerin yoğunluk (özkütle) farkından veya
  • Hidrofilik (suyu sevme) ve hidrofobik (suyu sevmeme) durumuna göre gerçekleşir.
 • Örnek karışımlar:
  • Kum – odun talaşı karışımı
  • Sülfürlü cevherlerin zenginleştirilmesi
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Ispanak, maydanoz, marul gibi sebzelerin taş, kum ve toprağından temizlenmesinde
  • Madencilik sektöründe önemli bir zenginleştirme yöntemidir.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

8. Ayırma Hunisi Yardımıyla Ayırma

Ayırma Hunisi
Ayırma Hunisi
 • Sıvı-sıvı heterojen karışımların (emülsiyon) ayrılmasında kullanılır.
 • Ayırma hunisi kullanılır.
 • Öz kütlesi daha büyük olan alttadır ve önce o ayrışır.
 • Örnek karışımlar:
  • Zeytin yağı – su karışımı
  • Su – Karbon tetraklorür (CCl4) karışımı
  • Su – benzin karışımı
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Çiftçilikte, zeytin yağı eldesinde bu yöntem kullanılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

9. Buharlaştırma (Kristallendirme)

 • Katı-sıvı çözeltilerinin ayrılmasında kullanılır.
 • Karışım ısıtılır.
 • Kaynama noktası farkı ile ayrışma olur.
  • Sıvı buharlaşır, katı kristallenir.
 • Örnek karışımlar:
  • Tuz çözeltisi (Tuz-su karışımı)
  • Şeker çözeltisi (Şeker-su karışımı)
  • Deniz suyu
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Deniz suyundan tuz eldesinde, buharlaştırma yönteminden yararlanılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

10. Basit Damıtma

 • Katı-sıvı çözeltilerinin ayrılmasında kullanılır.
 • Karışım basit damıtma düzeneğinden geçirilir.
 • Kaynama noktası farkı ile ayrışma olur.
  • Sıvı buharlaşır, katı kristallenir.
  • Buharlaşan sıvı, soğutucu ile yoğunlaşır ve toplama kabında birikir.
Basit Damıtma Düzeneği
Basit Damıtma Düzeneği

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

11. Ayrımsal Damıtma

 • Sıvı-sıvı çözeltilerinin ayrılmasında kullanılır.
 • Karışım ayrımsal damıtma düzeneğinden geçirilir.
 • Kaynama noktası farkı ile ayrışma olur.
  • Kaynama noktası düşük olan sıvı önce kaynar.
  • Önce kaynayan sıvı, soğutucu ile yoğunlaşır ve toplama kabında birikir.
 • Petrolün damıtılmasında,
 • Alkol-su karışımının ayrıştırılmasında kullanılır.
Ayrımsal Damıtma Düzeneği
Ayrımsal Damıtma Düzeneği

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

12. Özütleme (Ekstraksiyon)

 • Bütün karışımları ayırmak için kullanılabilen bir yöntemdir.
 • Uygun bir sıvı seçilir
  • Sıvı karışımdaki bir maddeyi çözer diğerini çözemez.
 • Ayrışma, çözünürlük farkı sayesinde olur.
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Şeker pancarından şeker üretimi sırasında pancarın yapısında bulunan şeker pancardan suyla çekilir.
  • İlaç ve parfüm ham maddelerinin, tabiattaki bitkilerden eldesinde de özütleme yöntemi kullanılır.
   • Örneğin aspirinin ham maddesi olan salisilik asit söğüt ağacından özütlenerek elde edilir.
  • Zeytinden, ayçiçeğinden ve kabak çekirdeğinden yağ eldesinde, özütleme yöntemi kullanılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

13. Kristallendirme

 • Katı-sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılabilen bir yöntemdir.
 • Karışımdaki katı, genellikle soğutularak çöktürülür.
  • Çöken katı, kristallenerek katı hale geçer.
  • Katının çökmesi için önce doygun çözelti oluşmalı, sonra çözünürlük düşmelidir.
 • Ayrışma, çözünürlük farkı ile olur.
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Endüstride şeker pancarından şeker elde edilirken pancarın yapısındaki şeker önce özütleme ile su ortamına geçirilir. Daha sonra su-şeker karışımındaki şeker kristallendirme ile ayrılır.

Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri

14. Ayrımsal Kristallendirme

 • Katı-katı-sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılabilen bir yöntemdir.
 • Karışımdaki katılar sırayla çöktürülür.
  • Katılardan biri çökerken, diğeri çökmez.
  • Katının çökmesi için önce doygun çözelti oluşmalı, sonra çözünürlük düşmelidir.
 • Ayrışma, çözünürlük farkı ile olur.
 • Bu yöntem nerelerde kullanılır?
  • Endüstride deniz suyundan yemek tuzunun elde edilme sürecinde de ayrımsal kristallendirme kullanılır.

Karışımlar

II. Bölüm
(Ayırma Ve Saflaştırma Teknikleri)

Bitti 🙁