Modern Atom Teorisi 3. Bölüm

İçindekiler

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE I

MODERN
ATOM
TEORİSİ

III. Bölüm

3. Periyodik Özellikler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Periyodik Özellikler
  • Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi
  • İyonlaşma Enerjisi Eğilimi
  • Elektron İlgisi Eğilimi
  • Elektronegatiflik Eğilimi
  • Metalik ve Ametalik Eğilimi
  • Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Periyodik Özellikler

Periyodik Özellik Nedir?

 • Periyodik sistemde, herhangi bir yöne doğru giderken genellikle artan ya da azalan özelliklere periyodik özellikler denir.
Periyodik-Özellikler-SiteCenneti

Periyodik Özellikler Nelerdir?

 1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi
 2. İyonlaşma Enerjisi Eğilimi
 3. Elektron İlgisi Eğilimi
 4. Elektronegatiflik Eğilimi
 5. Metalik ve Ametalik Eğilimi
 6. Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Periyodik Özellikler

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

Metalik Yarıçap Nedir?

Atom Yarıçapının Hesaplanması
 • Metalik bağ kurmuş ve katı haldeki atomlarının çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısıdır.

Kovalent Yarıçap

Kovalent Yarıçap
 • Kovalent bağ kurmuş, iki ametal atomunun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısıdır.

Van der Waals Yarıçapı

Van der Waals Yarıçapı
 • Van der Waals bağı kurmuş ve katı haldeki iki atomunun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısıdır.

Periyodik Özellikler

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

Atomların Yarıçapları Nasıl Karşılaştırılır?

 • Atomların elektron dağılımına bakılır ve şu kurallar uygulanır:
 • Yörünge sayısı daha fazla olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
  • Yörünge sayıları eşitken, proton sayısı daha az olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
   • Proton sayıları da eşitse, elektron sayısı daha fazla olan atomun yarıçapı daha büyüktür.
 • Atomun yarıçapı daha büyükse, çapı ve hacmi de daha büyüktür.

Örnek:

16S16    )2e   )8e    )6e
10Ne10     )2e   )8e
5B5     )2e    )3e

Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomların hacimlerini karşılaştırınız.

Periyodik Özellikler

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

İyonik Yarıçap

 • Atomlar elektron verince çapları küçülür.
 • Atomlar elektron alınca çapları büyür.

  (Elektron vermek kilo vermeye, elektron almak kilo almaya benzetilebilir.)

Örnek:

X, X+3, X-1 atom ve iyonlarının çaplarını kıyaslayınız.

Periyodik Özellikler

1. Atom/İyon Yarıçapı Eğilimi

Periyodik Sistemde Atom Yarıçapı

 • Aşağı ve sola gidildikçe atom yarıçapı artar.
  • En şişman atom Fransiyumdur (Fr).
Periyodik Sistemde Atom Yarıçapı

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

 • Gaz halindeki nötür bir atomdan, 1 elektron koparmak için gereken enerjiye 1. iyonlaşma enerjisi denir.

X(g) + 130 kj/mol → X(g)+1 + 1e

Elektron Sayısı Kadar İyonlaşma Enerjisi Vardır

 • 1. iyonlaşma enerjisi (1.İ.E.):
  X(g) + 130 kj/mol → X(g)+1 + 1e

 • 2. iyonlaşma enerjisi (2.İ.E.):
  X(g)+1 + 296 kj/mol → X(g)+2 + 1e

 • 3. iyonlaşma enerjisi (3.İ.E):
  X(g)+2 + 517 kj/mol → X(g)+3 + 1e

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Örnek:

X(g)+1 + 2670 kj/mol → X(g)+4 + 3e

Yukarıdaki tepkimede görülen 2670 kj/mol değerindeki enerji, atomun kaçıncı iyonlaşma enerjisidir?

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Elektronu Azalan Atomda Neler Olur?

 • Atomdan elektron kopardıkça:
  • Atomun elektron sayısı azalır.
  • Atomun çapı küçülür.
  • Elektron başına düşen çekim gücü artar.
   • Bu yüzden, sonraki elektron daha zor kopar.
  • Çekirdeğin çekim gücü değişmez.

Bir Sonraki Elektron Daha Zor Kopar

 • Atomda her zaman bir sonraki elektronu daha zor koparırız.
  • Her zaman bir sonraki iyonlaşma enerjisi değeri daha büyüktür:

   1.İ.E. < 2. İ.E. < 3. İ.E. < 4. İ.E. < 5. İ.E.

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Üç Buçuk (3.5) Kat Kuralı

 • Kaçıncı iyonlaşma enerjisinden sonraki değer en az 3,5 kat artmış ise, atomun son yörüngesinde o kadar sayıda elektron var demektir.

Örnek: Aşağıdaki atomların grup numaralarını bulunuz.

Atom 1. İ.E. (kj/mol) 2. İ.E. (kj/mol) 3. İ.E. (kj/mol) 4. İ.E. (kj/mol)
X 1312
Y 2372 5298 11850
Z 577 1816 2744 11577
T 520 7298 11815 15577
Q 453 798 915 1577

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Farklı Atomların İyonlaşma Enerjilerine Göre Sıralanması

 • Atomların elektron dağılımına bakılır:
 • Değerlik elektron sayısı daha çok olan atomun iyonlaşma enerjisi daha büyüktür.
  • Değerlik elektron sayıları eşit olan atomlardan çapı küçük olanın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür.

Örnek:

12Mg, 20Ca ve 10Ne atomlarının 1. ve 3. iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız.

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Peş Peşe Gelen Atomlarda 1. İyonlaşma Enerjisi

 • Aynı periyotta, ardışık atomların 1. iyonlaşma enerjisi sıralaması, gruplarına göre şöyledir:

  1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A

  (3 aşağı 5 yukarı)
İlk 20 Atomun 1. İyonlaşma Enerjileri
İlk 20 Atomun 1. İyonlaşma Enerjileri

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Örnek:

iyonlaşma-enerjisi
iyonlaşma-enerjisi-

Periyodik Özellikler

2) İyonlaşma Enerjisi (İE) Eğilimi

Periyodik Sistemde İyonlaşma Enerjisi

 • 1. iyonlaşma enerjisi en büyük atom helyumdur.
  • Elektronu en zor veren atomdur.
Periyodik Sistemde İyonlaşma Enerjisi

Periyodik Özellikler

3) Elektron İlgisi (Eİ)

Elektron İlgisi Nedir?

 • Gaz hâlindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir.
  • Elektron ilgisi “E.İ.” ile gösterilir.

   X(g) + e → X(g)-1 + 235 kj/mol
   Y(g) + e → Y(g)-1 + 75 kj/mol
 • Soy gazların elektron ilgileri çok düşük ve sıfıra yakındır.
 • Ametallerin elektron ilgileri çok yüksektir.
 • Metaller elektron almaya değil de vermeye ilgi duydukları için, metallerin de elektron ilgisi düşüktür.

Periyodik Özellikler

3) Elektron İlgisi (Eİ)

Periyodik Sistemde Elektron İlgisi

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.
  • En cömert atom Klor atomudur (Cl).
Periyodik Sistemde Elektron İlgisi

Periyodik Özellikler

4) Elektronegatiflik (En) Eğilimi

Elektronegatiflik (En) Nedir?

 • Tanım: Bir atomun, kovalent bağ elektronlarını kendine doğru çekme gücüne elektronegatiflik (elektronegativite veya eksiçekerlik) denir.
 • Ametallerin daha üstün olduğu bir özelliktir.
 • Elektronegativitesi en yüksek olan atom Flor (F) atomudur.
  • Flor atomunun elektornegatiflik değeri keyfi olarak 4.0 kabul edilmiştir.
  • Diğer atomların elektronegatiflik değeri F’ye oranla hesaplanmıştır.
  • Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük üç element sırası ile flor (F), oksijen (O) ve azottur (N).
 • Elektronegatiflik değerlerinin bir birimi yoktur.
 • Soygazların elektronegatiflik değerleri de çok düşüktür.

Periyodik Özellikler

4) Elektronegatiflik (EN) Eğilimi

Periyodik Sistemde Elektronegatiflik

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar.
  • En çekici atom Flor atomudur (F).
 • İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar fazla ise, bağları o kadar çok iyonik karakterli olur.
Periyodik Sistemde Elektronegatiflik

Periyodik Özellikler

5) Metalik – Ametalik Aktiflik

Metalik-Ametalik Özellik Nedir?

 • Başlıca metalik özellikler şunlardır:
  • Elektrik iletkenliği,
  • Parlak yüzey,
  • Elektron verme eğilimi,
  • İyonik ve metalik bağ kurabilme yeteneği,
  • Şekil alabilme
 • Bu özellikleri daha iyi gösteren elementlerin metalik aktifliği daha yüksektir.
 • Başlıca ametalik özellikler şunlardır:
  • Elektrik yalıtkanlığı,
  • Mat yüzey,
  • Elektron alma eğilimi,
  • Kovalent bağ kurabilme yeteneği
 • Bu özellikleri daha iyi gösteren elementlerin ametalik aktifliği daha yüksektir.

Periyodik Özellikler

5) Metalik – Ametalik Aktiflik

Periyodik Sistemde Metalik-Ametalik Aktiflik

 • Yukarı ve sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar.
  • En iyi ametal Flor atomudur (F).
 • Aşağı ve sola doğru gidildikçe metalik özellik artar.
  • En iyi metal Fransiyum atomudur (Fr).
Periyodik Sistem - Metalik Ametalik Özellik

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Oksit Bileşikleri Nedir?

 • Bir elementin oksijen ile yaptığı bileşiklere (OF2 hariç) oksit bileşikleri denir.
 • Bazı oksit bileşikleri:
  • CaO (Kalsiyum oksit)
  • Na2O (Sodyum oksit)
  • CO2 (Karbon dioksit)
  • SO2 (Kükürt dioksit)
  • N2O5 (Diazot pentaoksit)
 • Oksit bileşiklerinde, oksijenin yükü genellikle -2 olur.

Oksit Bileşiklerinin Sınıflandırılması

 1. Asidik oksit
 2. Bazik oksit
 3. Nötür oksit
 4. Amfoter oksit

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

I. Asidik Oksit Nedir?

 • Ametallerin oksijence zengin olan oksitleri asidik oksittir.
 • Bazı asidik oksit bileşikleri:
  • CO2 (Karbon dioksit)
  • SO2 (Kükürt dioksit)
  • N2O5 (Diazot pentaoksit)

Asidik Oksitlerin Özellikleri Nelerdir?

 • “Susuz asitler” olarak da bilinirler, suyla tepkimeye girerek, asitleri oluştururlar.
 • Asitler gibi davranırlar:
  • Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
  • Asitler gibi suya H+ iyonu verirler.
   • Bazı asidik oksitlerin suda çözünme tepkimeleri şöyledir:

CO2(g) + H2O(s) → 2H+(suda) + CO32-(suda)
SO2(g) + H2O(s) → 2H+(suda) + SO32-(suda)
N2O5(g) + H2O(s) → 2H+(suda) + 2NO3(suda)

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

II. Bazik Oksit Nedir?

 • Metallerin oksitleri bazik oksitlerdir.
 • Bazı bazik oksit bileşikleri:
  • CaO (Kalsiyum oksit)
  • K2O (Potasyum oksit)
  • Na2O (Sodyum oksit)

Bazik Oksitlerin Özellikleri Nelerdir?

 • “Susuz bazlar” da denir, suyla tepkimeye girerek bazları oluştururlar.
 • Bazlar gibi davranırlar:
  • Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
  • Çözündüklerinde suya OH iyonu verirler:

CaO(k) + H2O(s) → Ca2+(suda) + 2OH(suda)
Na2O(k) + H2O(s) → 2Na+(suda) + 2OH(suda)

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

III. Nötür Oksit Nedir?

 • Ametallerin oksijence zengin olmayan oksitleri nötür oksitlerdir.
 • Bazı nötür oksit bileşikleri:
  • CO (Karbon monoksit)
  • NO (Azot monoksit)
  • N2O (Diazot monoksit)

Nötür Oksitlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Asit ya da baz özelliği göstermezler.
 • Asit ya da bazlarla ya da suyla tepkimeye girmezler.

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

IV. Amfoter Oksit Nedir?

 • Amfoter metallerin oksitleri, amfoter oksitlerdir.
 • Amfoter metaller şunlardır:
  • Al (Alüminyum)
  • Cr (Krom)
  • Pb (Kurşun)
  • Sn (Kalay)
  • Zn (Çinko)
  • Be (Berilyum)

Amfoter Oksit Örnekleri:

 • Amfoter oksitler şunlardır:
  • Al2O3 (Alüminyum oksit)
  • Cr2O3 (Krom -III- oksit)
  • PbO2 (Kurşun -IV- oksit)
  • SnO2 (Kalay -IV- oksit)
  • ZnO (Çinko oksit)
  • BeO (Berilyum oksit)

Nötür Oksitlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerler.
 • Amfoter oksitler; suyla tepkimeye girmezler.

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Hidroksit Bileşikleri Nedir?

 • OH iyonunun bileşiklerine hidroksit bileşikleri denir.
 • Bazı hidroksit bileşikleri şunlardır:
  • NaOH : Sodyum hidroksit
  • KOH : Potasyum hidroksit
  • Mg(OH)2 : Magnezyum hidroksit
  • Be(OH)2 : Berilyum hidroksit
  • Al(OH)3 : Alüminyum hidroksit

Hidroksit Bileşiklerinin Özellikleri Nelerdir?

 • 1A ve 2A grubu metallerinin hidroksit bileşikleri kuvvetli bazlardır.
  • 1A : H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
  • 2A : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • Hidroksit bileşiklerindeki metal ne kadar aktif ise, bileşik o kadar kuvvetli bir bazdır.
 • Fe(OH)2, Cu(OH)2 gibi B grubu metallerinin hidroksit bileşikleri, genellikle zayıf bazlardır.

Periyodik Özellikler

6) Oksit/Hidroksit Bileşiklerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri

Periyodik Sistemde Asidik/Bazik Özellik

Bazik Özellik

 • Bir madde suya ne kadar çok OH (hidroksit) iyonu verebiliyorsa bazik özelliği o kadar güçlüdür.
 • Aynı grupta aşağıda doğru inildikçe, oksit ve hidroksit bileşiklerinin bazik özelliği artar.
 • Bazik özelliğin arttığı yönde asidik özellik azalır.
 • Periyodik tabloda, metallere doğru bazik karakter artar.

Asidik Özellik

 • Bir madde suya ne kadar çok H+ (hidrojen) iyonu verebiliyorsa asidik özelliği o kadar güçlüdür.
 • Halojenlerin Hidrojenli bileşikleri asidiktir: HF, HCl, HBr, HI
 • Halojenlerde, aşağı doğru inildikçe asidik kuvvet artar:
  • Asitlik: HF < HCl < HBr < HI
 • H bileşiklerinde, oksijen sayısı arttıkça, bileşiğin asidik karakteri artar:
  • Asitlik: HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4
 • Periyodik tabloda ametallere doğru asidik karakter artar.

Modern Atom Teorisi

III. Bölüm
(Periyodik Özellikler)

Bitti 🙁