Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGF) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) Başvuruları

YKS-Sınavı-2021

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO); YKS sınavına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarıdır. Bu üniversitelere girmek için bilmen gereken her şey aşağıdadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) Girmek İçin Genel Başvuru Koşulları

A. Başvuru Süreci

 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)’na girmeye istekli adayların ön başvuruları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden Temmuz-Ağustos ayları arasında YKS sonuçları açıklanmadan önce alınacaktır.
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) JSGF ve JAMYO’na yerleştirme yapılmayacaktır.
 • Jandarma Genel Komutanlığı kendi seçme sınavlarını (boy-kilo, mülakat, spor) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra yapacaktır.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ya girmek isteyen adayların başarı sıralamaları YKS’den aldıkları puanlara ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca icra edilecek seçme sınavlarına göre yapılacaktır.
 • Sonuçlar faaliyet takvimiyle birlikte https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir.

B. Aranan Nitelikler

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak, Yönetmeliğin öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin
  bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” ile “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
 5. Milli Savunma Üniversitesinin, 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvuruda da geçerli sayılacaktır.
 6. Başvuru yapılan yıl YKS’ye [JAMYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak (Şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak),
 7. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ya alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacaktır.
 8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 9. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 11. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 12. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 13. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 14. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 15. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 16. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.
 17. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 18. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş ya da başvuru yapılan yıl YKS’nin yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise veya dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak, Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,
 19. JSGF ile JAMYO’ya karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 20. JSGF ile JAMYO’ya giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara sahip olmak,
 23. JSGF ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 24. İçişleri Bakanlığı, Kılavuz’un bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF)

 • Jandarma Genel Komutanlığının temel subay kaynağı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara İlinde bulunmaktadır.
 • Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu (Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine sadece J.Gn.K.lığı için öğrenci temin edilmektedir.) miktarda subay yetiştiren, bir yılı İngilizce hazırlık (Sınavlarda başarılı olarak kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulacaktır.
 • Bu sınavda başarılı olanlar doğrudan 1’inci sınıftan başlayacaktır.) olmak üzere (5) yıl lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde subay diplomasının yanı sıra, Güvenlik Yönetimi Lisans Programında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde öğrencilere, lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil eğitimi imkânı sunulmaktadır.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylar, ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kademelerinde görev almaktadır.
 • Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinden mezun olan subaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte, görevlerinde başarılı olan subaylara yurt içinde ve dışında lisansüstü eğitim alma, çeşitli kurslara katılma ve geçici/daimi görevlere atanma imkânları da sunulmaktadır.
 • 2021 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinin İngilizce Hazırlık Sınıfına öğrenci alınacaktır.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN İFADESİYLE,

“… HER ZAMAN YURT, ULUS VE CUMHURİYETE AŞK VE SADAKATLE BAĞLI; TEVAZU, FEDAKÂRLIK VE FERAGAT ÖRNEĞİ BİR KANUN ORDUSU”

OLAN, TARİHİ KAHRAMANLIKLARLA BEZENMİŞ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ONURLU SUBAYLARI ARASINA KATILMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİNE BEKLİYORUZ.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO)

 • Jandarma Genel Komutanlığının temel astsubay kaynağı olan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO), Ankara ilinde bulunmaktadır.
 • Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu (Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece J.Gn.K.lığı için öğrenci temin edilmektedir.) miktarda astsubay yetiştiren, (2) yıl ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı Meslek Yüksekokulu statüsünde eğitim kurumudur.
 • JAMYO’da astsubay diplomasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan ön lisans diploması da verilmektedir.
 • JAMYO’dan mezun olan astsubaylar, ülkenin emniyet ve asayişinin sağlanmasında temel rolü oynayan Jandarma Genel Komutanlığının yönetim kademelerinde görev almaktadır.
 • Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
 • JAMYO’dan mezun olan astsubaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte, görevlerinde başarılı olan ve lisans eğitimini tamamlayan astsubaylara subaylığa geçiş, yurt içinde ve dışında lisansüstü eğitim alma, çeşitli kurslara katılma ve geçici/daimi
 • görevlere atanma imkânları da sunulmaktadır.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İFADESİYLE;

“… HER ZAMAN YURT, ULUS VE CUMHURİYETE AŞK VE SADAKATLE BAĞLI; TEVAZU, FEDAKÂRLIK VE FERAGAT ÖRNEĞİ BİR KANUN ORDUSU”

OLAN, TARİHİ KAHRAMANLIKLARLA BEZENMİŞ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ONURLU ASTSUBAYLARI ARASINA KATILMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZİ JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA BEKLİYORUZ.

JSGF ve JAMYO İletişim Bilgileri

İnternet Adresleri:
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
www.jandarma.gov.tr
www.jsga.edu.tr
Telefon Numarası:
Personel Temin Merkezi Komutanlığı
0-312-4644836
JSGA Santral
0312 464 7474

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>