Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

YKS Sınav Kuralları ve Uygulaması Hakkında Her Şey

2020-YKS-TYT-Cevap-Kağıdı

Sevgili öğrencim, YKS sınavı kuralları ve sınavın uygulaması hakkında bilmene gereken her şey bu yazıdadır.

YKS Sınavında Hangi Testler Yer Alacaktır

 • TYT’de;
  • Türkçe Testi
  • Sosyal Bilimler Testi
  • Temel Matematik Testi
  • Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
 • TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, aşağıdaki tabloda (Tablo 1A) gösterilmiştir.
TYT’deki Testler ve Kapsamları
Testin Adı Testin Kapsamı Soru Sayısı
Türkçe Testi Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40
Sosyal Bilimler Testi Tarih (5 soru),
Coğrafya (5 soru),
Felsefe (5 soru),
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe (5 soru)
alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
20
Temel Matematik Testi Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40
Fen Bilimleri Testi Fizik (7 soru),
Kimya (7 soru),
Biyoloji (6 soru)
alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
20
 • AYT’de adaylara;
  • Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
  • Sosyal Bilimler-2
  • Matematik
  • Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.
 • AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır.
 • SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
 • YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır.
 • Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır ve 80 soru sorulacaktır.
 • Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
 • AYT’de uygulanacak testler ve soru sayıları aşağıdaki tabloda (Tablo 1B) gösterilmiştir.
AYT’deki Testler ve Kapsamları
Testin Adı Testin Kapsamı Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru)
Tarih-1 (10 soru)
Coğrafya-1 (6 soru)
40
Sosyal Bilimler-2 Testi Tarih-2 (11 soru),
Coğrafya-2 (11 soru),
Felsefe Grubu -Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Matnık- (12 soru),
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya Felsefe Grubu (6 soru)
alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
40
Matematik Testi 40
Fen Bilimleri Testi Fizik (14 soru),
Kimya (13 soru),
Biyoloji (13 soru)
40
 • Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen “ÖSYM tarafından 2021 Yılında gerçekleştirilecek TYT, YDT, AYT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar“daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
 • SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2021-AYT ve/veya 2021-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
 • Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir.

2021 YKS Kılavuzu – Tablo 4

 • Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir.

YKS Kılavuzu – Tablo 1-E: Puan Türlerine Göre Testlerin Ağırlıkları

 • Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır?

Sınava girerken yanına alman gereken 2 şey vardır. Bunlar:

 1. Sınava Giriş Belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı veya Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya Geçerlilik Süresi Dolmamış Pasaportun Aslı

Sınava Giriş Belgesi Hakkında

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

Belgenin üzerinde;

 • adayın sınava gireceği merkez
 • bina
 • salon bilgileri ile
 • fotoğrafı

yer alacaktır.

 • Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
 • Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
 • Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
 • Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
 • Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.
 • Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
 • Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
 • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Nüfus Cüzdanı veya Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya Geçerlilik Süresi Dolmamış Pasaportun Aslı

 • Adayların sınava girebilmeleri için 2021-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
  • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
  • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
  • T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
 • Bunların dışında;
  • Sürücü belgesi,
  • Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 • Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.
 • Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında/T.C. Kimlik Kartında/Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
 • 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir.
 • Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.
 • Sınav binalarına girişte güvenlik ve sınav görevlilerince yapılan kimlik kontrolleri ve karşılaştırmalarda, nüfus cüzdanındaki yıpranma, güncel olmayan fotoğraf veya TC Kimlik Numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyetleri önlemek ve kimlik kartı kontrollerinin hızlı, güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için adayların öncelikle eski Nüfus Cüzdanlarını, Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmeleri ve sınava fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı ile gelmeleri önerilmektedir.
 • Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.
 • Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
 • Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
 • Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

 • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla;
 • kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;
 • anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
 • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
 • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
 • Kutu/şişe içerisinde ilaçla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

 • Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
 • Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.
 • Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir.
 • Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
 • Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.
 • Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
 • Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

YKS Sınavı Nasıl Uygulanır?

2021 YKS kılavuzunda sınavının uygulanmasına dair kurallar şöyledir:

 • TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
 • AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
 • YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
 • Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
 • Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

 • Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
 • Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya pasaportunun aslını (Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.) sırasının üzerine koyacaktır.
 • Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.
 • Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
 • Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır.
 • Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır.
 • Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.
 • Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
 • Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur.
 • Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
 • Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;
  • TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,
  • AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,
  • YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
 • Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.
 • Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
 • Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.
 • Sınav süresince adayların;
  • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  • Salondaki görevlilere soru sormaları,
  • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
  • Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
  • Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
  • Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
  • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
  • Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir.
 • Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir.
 • Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
 • Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları da toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir.
 • Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
 • Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
 • Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacaktır.
 • Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilecektir.
 • ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabileceklerdir.

Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?

 • Testler tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alanda işaretleyeceklerdir.
 • Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir.
 • Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır.
 • Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır.
 • Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır.
 • Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular
 • birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir.
 • Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sevgili öğrencim, 2021 yılında yapılan YKS sınavlarının kitapçıklarının kapak resimleri şöyleydi:

Kitapçıkları görünce heyecanlandın di mi 🙂

Cevap Kağıdı Nasıl Doldurulacaktır?

 • Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
 • Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır.
 • Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır.
 • Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır.
 • Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur.
 • Sınava Giriş Belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.
 • ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir.
 • Sınava Giriş Belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir.
 • Sınava Giriş Belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
 • Sınav Evrakının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.
 • Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır.
 • Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir.
 • Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır.
 • Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
 • Bütün adaylara 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
 • Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir.
 • Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
 • Cevaplar, cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenecektir.
 • Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.
 • Cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenmeyen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.
 • Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışına taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir.
 • Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.
 • Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir.
 • Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.

DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır?

 • Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
  • Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
  • Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
  • Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
  • Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
  • Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
  • Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
  • Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
  • Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
  • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
 • Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
 • Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.
 • Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez.
 • Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.
 • Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.
 • Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.
 • Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. 6114 sayılı Kanun’da yer alan ceza hükümleri aşağıda belirtilmiştir:

“Ceza hükümleri”

 • MADDE 10 –
  • (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
  • (2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • (3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
   • a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
   • b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
   • c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan, (1) kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • (4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • (5) Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
  • (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  • (7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.
  • (8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.
  • (9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hak vermez.

Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerine Ne Gibi İncelemeler Yapılır?

 • Sınav görevlilerince salon tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları tespit edilen adayların sınav sonuçları iptal edilir.
 • Kopya çekenler ve kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır.
 • Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
 • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren veya kopya verilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Ayrıca, kamera görüntülerinden bu fiilleri işlediği tespit edilenlerin de sınavları geçersiz sayılabilecektir.
 • Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tümüyle adaylara aittir.

YKS Sınavı Cevap Kağıtları Neye Benziyor?

Cevap Kağıdının (Optik Form) Özellikleri

 • Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır.
 • Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir.
 • Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir.
 • Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
 • Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır.
 • Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
 • Bütün adaylara 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

2 yorum “YKS Sınav Kuralları ve Uygulaması Hakkında Her Şey”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>