TYT Soru Çözümü 2023 TYT Kimya Soruları

KONU

2023 TYT

Kimya Soruları

DERS

TYT Kimya

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 1: Kimya 9 / Kimya Bilimi (E)

Aşağıda verilen element çiftlerinden hangisi yaygın adları sönmüş kireç, sönmemiş kireç ve kireç taşı olan bileşiklerin üçünün de yapısında bulunur?

A) Kalsiyum ve hidrojen
B) Kalsiyum ve karbon
C) Karbon ve oksijen
C) Oksijen ve hidrojen
E) Kalsiyum ve oksijen

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 2: Kimya 9 / Atom ve Periyodik Sistem (B)

Kimya-TYT-2023-Çıkmış-Sorular-Kimya-Bilimi

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 3: Kimya 9 / Kimyasal Türler Arası Etkileşimler (C)

Sembolik gösterilişi,
I. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
II. CO2(k) → CO2(g)
III. 2NaN3(k) → 3N2(g) + 2Na(k)
olan değişimlerden hangileri kimyasal değişim olarak sınıflandırılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 4: Kimya 9 / Maddenin Halleri (A)

Kapalı bir kapta ’de katı hâlde bulunan saf cıva (Hg) 1 atm basınçta yavaş yavaş ısıtılıyor.

Buna göre Hg ile ilgili,

I. -50 oC’de katı hâlde bulunur.
II. -30 oC’de katı-sıvı bir arada bulunur.
III. 360 oC’de sıvı-gaz bir arada bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Hg için 1 atm basınçta erime noktası -39 oC; kaynama noktası 357 oC’dir.)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 5: Kimya 10 / Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar (E)

Üç ayrı kapta bulunan H2 gazlarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

A kabı: Normal şartlarda 1,12 L H2 gazı içerir.
B kabı: 1 g H2 molekülü içerir.
C kabı: 1,5 x 1022 tane H2 molekülü içerir.

Bu kaplardaki H2 gazlarının mol sayıları sırasıyla nA, nB ve nC olduğuna göre nA, nB ve nC arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
(H = 1 g/mol, Avogadro sayısı (NA) = 6 x 1023; H2 gazının ideal gaz olarak davrandığı varsayılacaktır.)

A) nA > nB > nC
B) nA = nB > nC
C) nC > nA = nB
D) nB > nC > nA
E) nB > nA > nC

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 6: Kimya 10 / Karışımlar (A)

Kimya-TYT-2023-Çıkmış-Sorular-Karışımlar

2023 TYT Kimya Soruları

Soru 7: Kimya 10 / Asitler Bazlar ve Tuzlar (E)

CO2 ve NH3 gazlarının ayrı kaplarda yeterli miktarda saf suda çözünmesi sağlanarak çözeltiler hazırlanıyor.

Buna göre, oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(Saf suyun pH değerinin 7 olduğu varsayılacaktır.)

A) CO2 gazı suda çözündüğünde ortamdaki OH iyonu derişimi artar.
B) NH3 gazı suda çözündüğünde ortamdaki H3O+ iyonu derişimi artar.
C) CO2 çözeltisinin pH değeri 7’den büyüktür.
D) NH3 çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
E) NH3 çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.

2023 TYT – KİMYA

Çıkmış Kimya Soruları

Bitti 🙁