Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 5. Bölüm

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Güçlü Etkileşimler
  • Zayıf Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Fiziksel Değişimler
  • Kimyasal Değişimler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Değişim Ne Demektir?

 • Maddelerin verdiği tepkimelere değişim denir.
 • Değişim” yerine şunlardan herhangi biri de kullanılabilir:
  • tepkime,
  • reaksiyon,
  • olay

Kimyasal değişim = Kimyasal reaksiyon = Kimyasal tepkime = Kimyasal olay

Kaç Çeşit Değişim Var?

 • Üç çeşit değişim vardır. Bunlar:
  • Fiziksel değişim (Fiziksel olay)
  • Kimyasal değişim (Kimyasal olay)
  • Radyoaktif değişim (Radyoaktif olay)

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel Değişimler

Fiziksel Değişim Nedir?

 • Değişime uğrayan maddenin özü değişmez, sadece fiziksel görüntüsü değişir.
  • Kimyasal türlerin arasındaki zayıf etkileşimler kopar ya da yenileri oluşur.
 • Kimyasal değişimlere göre genellikle daha düşük enerji ile gerçekleşir.

Belli Başlı Fiziksel Değişimler

 • Hal değişim olayları:
  • Erime – donma
  • Kaynama – Yoğunlaşma
  • Süblimleşme – Kırağılaşma
 • Yağmurun oluşması
 • Buzun (H2O(k)) eriyerek su (H2O(s)) haline geçmesi:
  H2O(k) → H2O(s)
 • Kar oluşumu
 • Tuzun, asitlerin ve bazların suda çözünme olayları
 • Metallerin elektrik akımın iletmesi fizikseldir.
 • Barajlarda elektrik üretimi
 • Kırılma, yırtılma, çatlama, ufalanması, öğütülme, şekillendirilme olayları
Bir Hal Değişimi Olayı Örneği (1:45)

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Değişimler

Kimyasal Değişim Nedir?

 • Maddelerin bambaşka maddelere dönüştüğü olaylardır.
 • Maddenin özü, bütün özellikleri ve formülü değişir yeni bir madde oluşur.
 • Kimyasal türler arasında, hem fiziksel hem de kimyasal etkileşimler kopar veya yeni etkileşimler oluşur.

Belli Başlı Kimyasal Değişimler

 • Bütün yanma olayları
 • Metallerin oksitlenmesi (paslanması)
 • Canlıların solunum olayları
 • Pillerde, akülerde, bataryalarda elektrik üretimi olayları
 • Besin maddelerinin bozunması, çürümesi, ekşimesi
 • Fermantasyon veya mayalanma olayları

 • Yaprakların sararması
 • Yağlı boyanın ve betonun kuruması
 • Elektroliz olayları (Sulu çözeltilerden elektrik akımı geçirilmesi)
 • Asit – baz tepkimeleri
Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişimler (12 dk)

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

V. Bölüm
(Fiziksel ve Kimyasal Değişimler)

Bitti 🙁