Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 4. Bölüm

KONU

ÜNİTE III

Kimyasal türler Arası eTKİLEŞİMLER

IV. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

4. BÖLÜM – Zayıf Etkileşimler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • 3. BÖLÜM: Güçlü Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Zayıf Etkileşimler
  • Apolar ve Polar Moleküller
  • Van der Waals Kuvvetleri
  • Hidrojen Bağı

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Zayıf Etkileşimler

Zayıf-Etkileşimler
 • Bir çok katı ve sıvının kimyasal türlerini bir arada tutarlar.
Su-molekülleri-arasında-hidrojen-bağları
 • Çözeltilerde çözünen ve çözücünün kimyasal türlerini bir arada tutarlar.
Su-molekülleri-iyonlar-arasındaki-dipol-iyon-bağları

Van der Waals Etkileşimleri

 • Bu etkileşimi kuran taraflardan her biri karakterine göre şu etkileşimi yapar:
  • Polar türler: Dipol etkileşimi
  • Apolar türler: İndüklenmiş dipol etkileşimi
  • İyonlar: İyon etkileşimi kurar.

Örnek:

 • H2O: Polar
 • H2S: Polar
 • CH4: Apolar
 • CO: Polar
 • Na+: İyon
 • I2: Apolar

Verilenlere göre aşağıdaki kimyasal türlerin kurdukları zayıf etkileşimleri belirtiniz.

I) H2O ……………… CH4

II) Na+ ……………… H2O

III) H2S ……………. H2O

III) I2 ……………. CH4

III) CO ……………. CH4

Kimyasal Türlerde Polarlık – Apolarlık

 • Soygaz atomları apolardır:
  • He
  • Ne
  • Ar…
 • Diatomik element molekülleri apolardır.
  • H2
  • N2
  • O2
  • F2
 • Poliatomik bileşik moleküllerinde:
  • 2A, 3A ve 4A grubu atomları başka bir element ile bağlanmışsa apolardır:
   • CH4
   • CO2
   • BH3
 • Molekülde 2 cins atom olmalıdır.
 • Diatomik bileşikler polardır:
  • HCl, CO, NO,…
 • 3 veya daha fazla tür atomdan oluşmuş moleküller polardır:
  • H3PO4
  • CH3OH
  • H2CO3

Kimyasal Türlerde Polarlık – Apolarlık

Örnek:

I) CH4
II) NO2
III) CO

IV) C2H5OH
V) O3

VI) CO2
VII) H2
VIII) C2H6

Yukarıda verilen molekülleri, polar ve apolar olarak sınıflandırınız. (1H, 6C, 7N, 8O)

Kimyasal Türlerde Polarlık – Apolarlık

 • Polar kimyasal tür:
  • Elektronlar bir tarafa yığılmıştır.
   • + ve – yük dengesi bozulmuştur.
   Kutupludur:
   • Kısmi negatif kutbu: δ+Kısmi pozitif kutbu: δ
   Küçük bir mıknatıs gibidir.
  • Toplam elektronegatiflik değeri sıfırdan büyüktür.
  • Dipollerdir (kalıcı dipoller).
 • Apolar kimyasal tür:
  • Elektronlarda yığılma yoktur.
   • Elektronlar eşit oranda dağılmıştır.
   • + ve – yük dengesi vardır.
  • Kutupsuzdur.
  • İtme-çekme yoktur.
  • Toplam elektronegatiflik sıfırdır.
  • İndüklenmiş dipollerdir.

Polar – Apolar Moleküllerin Kutupları

 • Daha elektronegatif olan atom, bağ elektronlarını kendine daha güçlü çeker. (F, O, N)

 • Apolar moleküllerde elektronlar dengeli dağılır.
Klor-Molekülü-Apolar-Clor

CO2-Karbondioksit-Molekülü-Apolar
CF4-Karbon-Tetra-Florür-Molekülü-Apolar
 • Polar moleküllerde elektronlar bir bölgeye daha çok yığılır.
HCl-Hidrojen-Klorür-Molekülü-polar
H2O-Su-Molekülü-polar
NH3-Amonyak-Molekülü-polar

Kalıcı ve Geçici (İndüklenmiş) Dipoller

 • Kalıcı dipoller:
  • Polar moleküllerin kısmen de olsa kalıcı kutupları vardır.
   • Bu yüzden polar moleküllere kalıcı dipoller denir.
 • İndüklenmiş (geçici) dipoller:
  • Apolar moleküllerin dış etkilerle yük dengesi bozulur ve anlık olarak dipollenirler (kutupları oluşur).
  • Bu olay anlıktır ve sürekli tekrarlanır.
London-Kuvvetleri-İndüklenmiş-dipol-indüklenmiş-dipol
 • İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimlerine kısaca London kuvvetleri denir.
 • Evrensel kuvvettir.
  • Zayıf etkileşim kurmuş bütün kimyasal türler arasında London kuvvetleri de vardır.
 • Apolar moleküller arasında sadece London Kuvvetleri vardır.
 • Moleküller ne kadar ağırlaşırsa London kuvveti o kadar güçlenir.

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı Nedir?

 • Bir moleküldeki H atomunun karşı moleküldeki F, O veya N atomlarından biri ile kurduğu zayıf etkileşimdir.
 • Sadece; F, O ve N atomuna kovalent bağlı olan H atomları kurabilir.
 • En güçlü zayıf etkileşimdir.
Hidrojen Bağı - Zayıf Etkileşimler
Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı En Sağlam Zayıf Etkileşimdir

 • H bağı içeren sıvılar, diğer sıvılardan daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

Hidrojen Bağı

Hidrojen Bağı
Hidrojen Bağı ile Kaynama Noktası İlişkisi

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

IV. Bölüm
(Zayıf Etkileşimler)

Bitti 🙁