Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2. Bölüm

KONU

ÜNİTE III

Kimyasal türler Arası eTKİLEŞİMLER

II. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

2. BÖLÜM – Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • 1. BÖLÜM – Kimyasal Türler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  • Etkileşim Nedir ve Nasıl Kurulur?
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  • Etkileşimlerin Şekilleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Etkileşim Nedir ve Nasıl Kurulur?

 • Etkileşim bağ demektir.
 • Etkileşim iki kimyasal tür arasındaki çekim kuvvetidir.
  • Etkileşim kurabilmeleri için kimyasal türlerin birbirine yeterince yaklaşabilmesi gerekir.
  • Yaklaşan kimyasal türler arasında itme ve çekme kuvvetleri oluşur.
  • Çekme kuvvetleri galip gelirse, bir etkileşim kurulur.
 • Aralarındaki çekim kuvveti güçlü ise, kimyasal türler güçlü etkileşimler ile bağlanmıştır; zayıf ise zayıf etkileşimler ile bağlanmıştır.
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Etkileşimlerin Sınıfları?

 • Etkileşimler kimyasal türlere göre sınıflandırılmaz, sağlamlıklarına göre sınıflandırılır.
 • Güçlü etkileşimlere kimyasal bağlar da denir.
  • Metalik bağ, fiziksel bağdır.
 • Zayıf etkileşimlere, fiziksel bağlar da denir.
 • Güçlü etkileşimlerde bağ enerjisi40 kj/mol ve üzerindedir.
  • Bağ enerjisi; bir bağı koparmak için gereken enerjidir.
 • Zayıf etkileşimlerde, bağ enerjisi 40 kj/mol’ün altındadır.
 • Kimyasal olaylarda kimyasal bağlar, fiziksel olaylarda fiziksel bağlar oluşur ya da kopar.
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Örnek:

Suyun kaynaması bir fiziksel olaydır.

Buna göre suyun kaynaması olayında;
I) Hidrojen bağları
II) İyonik bağlar
III) Kovalent bağlar
etkileşimlerinden hangileri kopar?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Etkileşimlerin Şekilleri

 • Zayıf etkileşimler: Kesikli çizgilerle gösterilirler.
 • İyonik bağ: Üst üste dizilmiş anyon ve katyonlar arasında iyonik bağ vardır, görünmez.
 • Kovalent bağ:
  • Yapışık ya da kesişen atomlar arasında vardır, görünmez.
  • İki atom arasındaki kısa bir çizgi ile gösterilir. (C-C gibi)
 • Metalik bağ: Üst üste yığılmış metal atomları arasında metalik bağ vardır, görünmez.
 • Zayıf etkileşimler kesikli çizgiler ile gösterilir.
Hidrojen Bağı - Zayıf Etkileşimler
Hidrojen Bağı – Zayıf Etkileşimler
 • İyonik bağlar, iyonlar arasında kuruludur ve görünmez.
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Örnek:

I) Burak: Dipol-dipol etkileşimlerini koparabilecek kadar güçlüdür.
II) Serkan: Dipol-iyon etkileşimlerini koparabilecek kadar güçlüdür.
III) Mert: İyon-indüklenmiş dipol etkileşimlerini koparacak kadar güçlüdür.
IV) Naim: Kovalent bağı koparacak kadar güçlüdür.
V) Barış: London kuvvetlerini koparacak kadar güçlüdür.

İsimleri verilen bu beş kişi arasında bir bilek güreşi turnuvası düzenlesek, kimin şampiyon olmasını daha çok bekleriz?

A) Burak

B) Serkan

C) Mert

D) Naim

E) Barış

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

II. Bölüm
(Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması)

Bitti 🙁