Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2. Bölüm

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Türler
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  • Etkileşim Nedir?
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Nasıl Kurulur?
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Etkileşim Nedir ve Nasıl Kurulur?

 • Etkileşim bağ demektir.
 • Etkileşim iki kimyasal tür arasındaki çekim kuvvetidir.
  • Etkileşim kurabilmeleri için kimyasal türlerin birbirine yeterince yaklaşabilmesi gerekir.
  • Yaklaşan kimyasal türler arasında itme ve çekme kuvvetleri oluşur.
  • Çekme kuvvetleri galip gelirse, bir etkileşim kurulur.
 • Aralarındaki çekim kuvveti güçlü ise, kimyasal türler güçlü etkileşimler ile bağlanmıştır; zayıf ise zayıf etkileşimler ile bağlanmıştır.
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Etkileşimlerin Gösterimi?

 • Etkileşimler atomlar veya moleküller arasındaki çizgiler ile gösterilebilir.
 • Kesişen toplar, aralarında etkileşim bulunan atomlar demektir.
 • Yan yana, üst üste gösterilen atomlar arasında bir etkileşim var demektir.
Hidrojen Bağı - Zayıf Etkileşimler
Hidrojen Bağı – Zayıf Etkileşimler
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Etkileşimlerin Sınıfları?

 • Güçlü etkileşimlere kimyasal bağlar da denir.
  • Metalik bağ, fiziksel bağdır.
 • Zayıf etkileşimlere, fiziksel bağlar da denir.
 • Güçlü etkileşimlerde bağ enerjisi 40 kj/mol ve üzerindedir.
  • Bağ enerjisi; bir bağı koparmak için gereken enerjidir.
 • Zayıf etkileşimlerde, bağ enerjisi 40 kj/mol’ün altındadır.
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Örnek:

I) Burak: Dipol-dipol etkileşimlerini koparabilecek kadar güçlüdür.
II) Serkan: Dipol-iyon etkileşimlerini koparabilecek kadar güçlüdür.
III) Mert: İyon-indüklenmiş dipol etkileşimlerini koparacak kadar güçlüdür.
IV) Naim: Kovalent bağı koparacak kadar güçlüdür.
V) Barış: London kuvvetlerini koparacak kadar güçlüdür.

İsimleri verilen bu beş kişi arasında bir bilek güreşi turnuvası düzenlesek, kimin şampiyon olmasını daha çok bekleriz?

A) Burak

B) Serkan

C) Mert

D) Naim

E) Barış

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

II. Bölüm
(Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması)

Bitti 🙁