Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1. Bölüm

Kimyasal Türler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Türler
  • Atomlar
  • Moleküller
  • İyonlar

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Türler

Kimyasal Tür Nedir?

 • Bir element ya da bileşiğin yapıtaşına kimyasal tür denir.
  • Nasıl ki canlıların yapıtaşı hücrelerse, kimyasal maddelerin yapıtaşı da kimyasal türlerdir.
Saçlar ve Atomlarını İzle (2 dk)

Başlıca Kimyasal Türler

 • Başlıca 3 çeşit kimyasal tür vardır. Bunlar:
  1. Atom
  2. Molekül
  3. İyon

Kimyasal Türler

1. Atomlar

 • Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir.
 • Tabiatta, atomlar genellikle, başka atomlarla zayıf ya da güçlü etkileşimler (bağlar) kurmuş şekilde bulunurlar.
  • Kimyasal türleri atom olan maddelere atomik yapılı (mono atomik) maddeler denir.
Metaller Atomik Elementlerdir (3:35 dk)

2. Moleküller

 • Moleküller, kovalent bağ ile bağlanmış atomlardır.
  • Kovalent bağ kurabilme yeteneği, sadece ametallerde vardır.
  • Bu yüzden moleküller, aynı veya farklı ametal atomlarının kovalent bağ kurarak oluşturduğu atom topluluklarıdır.
Metan (CH4) Molekül Modelleri
CH4 (Metan) Molekülü
Su Moleküllerini İzle (1:45 dk)

Kimyasal Türler

2. Moleküller

 • Aynı atomlardan oluşan moleküller element molekülleridir.
 • Farklı cins atomlardan oluşan moleküller bileşik molekülleridir.
Atom-ve-Moleküller-SiteCenneti
Atom ve Moleküller

Kimyasal Türler

3. İyonlar

İyon Nedir?

 • Nötür bir atom elektron alır ya da verirse, iyona dönüşür.
  • Elektron veren atomlar, pozitif yüklü bir iyon (katyon) oluşturur.
  • Elektron alan atomlar, negatif yüklü bir iyon (anyon) oluşturur.
  • Yüklü moleküllere kök iyon denir.
 • Yük, atom ya da moleküllerin sağ üst köşesinde verilir.

Katyonlar

 • Fe+2 (Demir II)
 • NH4+ (Amonyum)
 • Na+ (Sodyum)
 • Ca+2 (Kalsiyum)

Anyonlar

 • O2– (Oksit)
 • CI (Klorür)
 • SO42– (Sülfat)
 • NO3 (Nitrat)

Kök İyonlar

 • NO3 (Nitrat)
 • NH4+ (Amonyum)
 • SO42- (Sülfat)
 • OH (Hidroksit)

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

I. Bölüm
(Kimyasal Türler)

Bitti 🙁