Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1. Bölüm

KONU

ÜNİTE III

Kimyasal türler Arası eTKİLEŞİMLER

I. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

kİMYASAL tÜRLER aRASI eTKİLEŞİMLER

Bu ünitenin 5 bölümü vardır:

1- Kimyasal Türler
2- Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
3- Güçlü Etkileşimler

4- Zayıf Etkileşimler
5- Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

TYT Sınavında
“Kimyasal Türler Arası Etkileşimler”
Sorularının Sayıları


Yıl202320222021202020192018
Soru Sayısı1111111. BÖLÜM – Kimyasal Türler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Türler
  • Atomlar
  • Moleküller
  • İyonlar

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Türler

Kimyasal Tür Nedir?

 • Bir element ya da bileşiğin özelliklerini taşıyan en küçük birimine kimyasal tür denir.
  • Nasıl ki canlıların yapıtaşı hücrelerse, kimyasal maddelerin yapıtaşı da kimyasal türlerdir.

Başlıca Kimyasal Türler

 • Başlıca 3 çeşit kimyasal tür vardır. Bunlar:
  1. Atom
  2. Molekül
  3. İyon

Bileşik-Molekülleri-Muzaffer-KAYADiatomik-Moleküller

1. Atomlar

Atom Nedir?

 • Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir.
  • Bütün atomları periyodik sistemde görürüz.

Atomik Maddeler

 • Özelliklerini taşıyan en küçük birimi atomları olan maddeye atomik yapılı (mono atomik) madde denir.
 • Atomları arasında iyonik ya da kovalent bağlar yoktur.
 • Atomik yapıdaki maddeler:
  • Metaller: Li, Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Au, Ag, Pt, Hg…
  • Asal (Soy) gazlar: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Örnek:

Hangisi atomik yapılı bir maddedir?

A) N2
B) NaCl
C) H2O
D) Fe
E) CaCO3

2. Moleküller

Molekül Nedir?

 • Moleküller, kovalent bağ ile bağlanmış atomlardır.
  • Kovalent bağ kurabilme yeteneği, sadece ametallerde vardır.
  • Bu yüzden moleküller, aynı veya farklı ametal atomlarının kovalent bağ kurarak oluşturduğu atom topluluklarıdır.

CH4 molekülünün farklı şekillerde gösterimi:

Metan (CH4) Molekül Modelleri
Ametaller-Kodlama-Tekerleme


2. Moleküller

Element ve Bileşik Molekülleri

 • Aynı atomlardan oluşan moleküller element molekülleridir.
Element-Molekülleri
 • Farklı cins atomlardan oluşan moleküller bileşik molekülleridir.
Bileşik-Molekülleri-Muzaffer-KAYA

2. Moleküller

Diatomik ve Poliatomik Moleküller

 • 2 tane atomdan oluşan moleküller diatomik moleküllerdir.
Diatomik-Moleküller
 • 3 veya daha çok sayıda atomdan oluşan moleküller poliatomik moleküllerdir.
Poliatomik-Moleküller-Muzaffer-KAYA
 1. Mono
 2. Di
 3. Tri
 4. Tetra
 5. Penta
 6. Hekza
 7. Hepta
 8. Okta
 9. Nona
 10. Deka

2. Moleküller

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bir moleküldür?

A) H
B) NaCl
C) Fe
D) K+
E) O2

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bir element molekülüdür?

A) H2O
B) NaCl
C) Fe
D) CO
E) O2

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik molekülüdür?

A) H2O
B) NaCl
C) Fe
D) S8
E) O2

Örnek:

Hangisi diatomik bir bileşik molekülüdür?

A) H2O
B) NaCl
C) Fe
D) CO
E) O2

2. Moleküller

Örnek:

Poliatomik-Moleküller-Muzaffer-KAYA

Yanda verilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Element molekülü
B) Bileşik molekülü
C) Diatomik bileşik molekülü
D) Poliatomik element molelülü
E) Poliatomik bileşik molekülü

2. Moleküller

Örnek:

Diatomik-Moleküller

Yanda verilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Element molekülü
B) Bileşik molekülü
C) Diatomik bileşik molekülü
D) Diatomik element molelülü
E) Poliatomik element molekülü

Kimyasal Türler

3. İyonlar

İyon Nedir?

 • Nötür bir atom elektron alır ya da verirse, iyona dönüşür.
  • Elektron veren atomlar, pozitif yüklü bir iyon (katyon) oluşturur.
  • Elektron alan atomlar, negatif yüklü bir iyon (anyon) oluşturur.
  • Yüklü moleküllere kök iyon denir.
 • Yük, atom ya da moleküllerin sağ üst köşesinde verilir.

Katyonlar

 • Fe+2 (Demir II)
 • NH4+ (Amonyum)
 • Na+ (Sodyum)
 • Ca+2 (Kalsiyum)

Anyonlar

 • O2– (Oksit)
 • CI (Klorür)
 • SO42– (Sülfat)
 • NO3 (Nitrat)

Kök İyonlar

 • NO3 (Nitrat)
 • NH4+ (Amonyum)
 • SO42- (Sülfat)
 • OH (Hidroksit)

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

I. Bölüm
(Kimyasal Türler)

Bitti 🙁